3.ročník stud.program Specializace ve zdravotnictví jarní semestr 2017/2018
6.semestr bakalářský studijní obor OPTIKA  A  OPTOMETRIE
1.  - 4. vyučovací týden, od 19. února 2018 do 16. března 2018  od 7:00 hod.  
výuka předmětů: Nauka o refrakci IV, Oční patologie III a Zvětšovací pomůcky II  
pracoviště:   
KOO - Kom. nám. 2 - Nauka o refrakci IV, vyučující Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.,  Bc. Libuše Nováková Knollová  
FNUSA budova  A, 1. patro, sekretariát  - Oční patologie III, Zvětšovací pomůcky II    
vyučující - primář MUDr. Lubomír Hanák, MBA, Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.  
   
Studenti budou rozdělení do dvou skupin 1., 2.,   
*19. 2. - 2. 3. 2018 : 1. skupina začne stáže na KOO (Nauka o refrakci IV), 2. skupina ve   
FN  u sv. Anny, Pekařská 53, Brno (Oční patologie a  Zvětšovací pomůcky II)  
* 5.3. - 16. 3. 2018: 1. skupina bude stážovat ve FN u sv. Anny  
         
         
5 . vyučovací týden, od 19.3 2018 do 23. 3. 2018    
věnovaný přehledu a konzultacím z předmětů Brýlová optika a Geometrická optika  
         
6. vyučovací týden od 26. 3. 2018 do 29.3. 2018  
věnovaný přehledu a konzultacím z okruhů pro SZZ    
         
7. vyučovací týden, od 3. 4. 2018 do 6. 4. 2018    
konečné zpracování Bakalářské práce II - termín odevzdání práce 18. 4. 2018 od 8 - 10,00 hod.   
vč. příhlášky ke SZZ sekretariát KOO, Brno, Komenského nám.2    
         
8. - 9. vyučovací týden, od 9. 4.  2018 do 20. 4. 2018  
výuka předmětu: Kontaktní čočky III, výuka bude probíhat na Katedře optometrie a ortoptiky,   
laboratoř optometrie,Komenského nám. 2, vyučující Mgr. Petrová, Mgr. Dana Trávníková  
         
10. vyučovací týden, od 23. 4. 2018 do 27. 4. 2018  
výuka předmětu: Optický závod II a to v závodech, na kterých již studenti praktikovali v 5. semestru  
         
11. - 12. vyučovací týden, od 30. 4. 2018 do 11. 5. 2018  
věnovaný opakování a konzultacím z Nauky o refrakci, Optiky a optometrie a zkouška   
z Oční patologie III      
         
13. - 14. vyučovací týden, od 14. 5. 2018 do 25. 5. 2018  
výuka předmětu: Výroba optických pomůcek  
(výuka bude probíhat v praktické laboratoři optiky, Komenského nám. 2, 1. patro, vyučující Mgr. S. Petrová  
SZZ bude probíhat dne 22. 5., 24. 5. 2018 a 25. 5. 2018 ( na zkoušku budou studenti rozděleni do skupin)  
Státní závěrečná zkouška je plánována: praktická zkouška na 4. 6. 2018  
teoretická SZZ na 7. 6. a 8. 6. 2018      
Praktickou část budou studenti skládat  ve  FN u sv. Anny , ONOO, Pekařská 53,  Brno a  
Katedra optometrie a ortoptiky Komenského nám. 2, Brno    
Do 18. 5. 2018 si mohou studenti na sekretariátě Katedry optometrie a ortoptiky,   
Brno, Komenského nám.2, Brno vyzvednout oponentské posudky svých bakalářských prací.  
Výuka v jarním semestru: :19.2. 2018 - 3.6. 2018 první výukový týden je sudý