2.ročník stud.program Specializace ve zdravotnictví jarní semestr 2017/2018
4.semestr navazující magisterský obor
OPTOMETRIE
    PŘEDMĚT MÍSTO
Pondělí: 8:30-12:20 APLIKOVANÁ OPTIKA III.před.+cv. Přírodovědecká fakulta
      F4
  13:00-14:00 Klinická optometrie II. cvičení seminární místnost 410
    Komenského nám. 2
       
Úterý: 9:30-12:00 Diplomová práce III. - cvičení Katedra optometrie a ortoptiky
    doc.MUDr. Svatopluk Synek, CSc. FN u sv. Anny, Pekařská
       budova A, 1. patro, sekretariát
  13:00-16:00 RODINNÉ LÉKAŘSTVÍ KUK, A9/324
    2.- 9. týden (přednášky + cvičení) UKB, Kamenice
       
Středa: 8:25-11:55 PEDAG. PSYCHOL. DIAGNOSTIKA PdF,  Poříčí 31
  1.-6. týden   uč. D32
  12:05-15:35 ŠKOLSKÝ MANAGEMENT PdF,  Poříčí 31
  1.-7. týden   uč. D42
Čtvrtek: 7:30-8:20 BEHAVIORÁLNÍ OPTOMETRIE seminární místnost S117
  od 2. týdne přednáška Komenského nám. 2
       
  8:30-9:20 Behaviorální optometrie cvičení laboratoř Optometrie
      Komenského nám. 2
  10:00-10:50 EXPERIMENTÁLNÍ BIOFOTONIKA FSI VUT, Technická 2, A4/501
    přednáška  
       
  11:00-11:50 Experimentální biofotonika - cvičení FSI VUT, Technická 2, laboratoře
       
  13:00-16:30 INFEKČNÍ NEMOCI* Malá posluchárna (257)
    1.-5. týden,tj.od 19.2. - 23.3. 2018 Komenského nám. 2
       
Pátek: 8:30-9:20 Teorie a konstrukce optických soustav   cvičení Přírodovědecká fakulta
      F4
  9:30-10:20 TEORIE A KONSTRUKCE OPTICKÝCH SOUSTAV - přednáška Přírodovědecká fakulta
      F4
 
první výukový týden je sudý
VYSVĚTLIVKY:
malá písmena - praktika
velká písmena - přednášky
Výuka v jarním semestru: 19.2.2018 - 3.6. 2018
Zkouškové období: 4.6. 2018 - 15.7. 2018
Termín odevzdání diplomových prací: do 19. 4. 2018
Termín vyzvednutí oponentských posudků: do 22. 5. 2018
Termín praktické SZZ: 11. 6. 2018
Termín teoretické SZZ: 14. 6. a 15. 6. 2018