1.ročník stud.program Specializace ve zdravotnictví (navazující)
1.semestr navazující magisterský obor podzimní semestr 2017/2018
OPTOMETRIE  
    PŘEDMĚT POSLUCHÁRNA
Pondělí: 7:30-9:10 PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI př. Katedra psychologie
      PdF, Poříčí, D23
  9:20-11:00 ONTOGEN. PSYCHOLOGIE* př. Katedra psychologie
      PdF, Poříčí, Y1
  12:10-13:50    GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ* př. posluchárna POR. GYN. kliniky
      FN Bohunice, Jihlavská 20
  14:20-16:00   CHIRURGIE př. A11/327
      UKB, Kamenice 3
Úterý: 8:25-10:05 Komunikační dovednosti* cv. Katedra pedaogiky
      PdF, Poříčí, D37
  11:00-12:40 VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ př. posluchárna 1. PAÚ
      FN USA, Pekařská 53
  13.20 - 15.00 OŠETŘOVATELSTVÍ př. UKB Kamenice 3
      pavilon A/1, posluchárna 209
Středa: 8:25-9:10 FILOZOFIE* př. Kat. občanské výchovy
      PdF, Poříčí, D38
  9:20 - 11:00 ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY* př. Katedra pedagogiky
      PdF, Poříčí, D38
  13:10-14:50 PREVENTIVNÍ LÉKAŘSTVÍ př. A11/234
      UKB, Kamenice 3
Čtvrtek: 7:40-9:20 DERMATOLOGIE př. seminární místnost S117
  4.-10.týden 9.10.-24.11.2017 Komenského nám. 2
       
  7:00-11:50 SPECIÁLNÍ KONTAKTOLOGIE př. seminární místnost 117
  viz data výuky 21.9.,5.10. Komenského nám. 2
       
  7:00-11:50 Speciální kontaktologie cv. vyšetřovna Optometrie
  viz data výuky 30.11, 7.12, 14.12.2017  Komenského nám. 2
       
  12:00-15:40 OPTIKA-OPTOMETRIE př. FN u sv. Anny, Pekařská
  1. skupina přednáška + cvičení seminární místnost KNOO, budova CH
       
  15:40-19:30 OPTIKA-OPTOMETRIE př. FN u sv. Anny, Pekařská
  2. skupina přednáška + cvičení seminární místnost KNOO, budova CH
       
   
VYSVĚTLIVKY:    
malá písmena - praktika první výukový týden je sudý
velká písmena - přednášky
*výuka společná pro všechny obory magisterského studia
TV  www.fsps.muni.cz   -  odkaz Celouniverzitní tělesná výchova
Výuka od 18.9.2017 do 22.12.2017
rozvrh na PdF končí 16. 12.