2.ročník stud.program Specializace ve zdravotnictví podzimní semestr 2017/2018
3.semestr navazující magisterský obor
OPTOMETRIE
    PŘEDMĚT POSLUCHÁRNA
Pondělí: 7:30-8:15  SPECIÁLNÍ DIDAKTIKA př. Katedra fyziky
      PdF, Poříčí, B86
  8:25-10:05 Speciální didaktika cv. Katedra fyziky
      PdF, Poříčí, B86
  10:15-11:55 PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE př. Katedra psychologie
      PdF, Poříčí, D23
  13:00-14:40 PSYCHIATRIE př. posluchárna Psychiatrické klin.
      FN Bohunice
  14:50-16:30 PEDIATRIE př. posluchárna Psychiatrické klin.
  od 2. týdne   FN Bohunice
Úterý: 7:50-8:40 Aplikovaná optika cv. PřF
      F3
  8:40-10:30 APLIKOVÁ OPTIKA př. PřF
      F3
  11:30-12:20 KLINICKÁ OPTOMETRIE př. seminární místnost ONOO
      budova CH1, 1. patro
  12:20-14:10 Klinická optometrie cv. seminární místnost ONOO
      budova CH1, 1. patro
  15:00 - 18:25 Refrakce sem. laboratoř Optometrie
  viz data 19.9. a 17.10.2017 Komenského nám. 2
  1. skupina    
  15:00 - 18:25 Refrakce sem. laboratoř Optometrie
  viz data 26.9. a 24.10.2017 Komenského nám. 2
  2. skupina    
  15:00 - 18:25 Kontaktologie sem. laboratoř Optometrie
  1. skupina 3.10. a 31.11.2017 Komenského nám. 2
  viz data    
  15:00 - 18:25 Kontaktologie sem. ambulance ONOO FNUSA
  2. skupina 10.10. a 7.11.2017  Komenského nám. 2
  viz data    
Středa 8:25-10:05 PATOPSYCHOLOGIE př. Kat. psychologie
      PdF, Poříčí, D23
  10:15-11:55 TEORIE A METODIKA VÝCHOVY* př. Katedra pedagogiky
      PdF, Poříčí, Y1
  13.00-14.40 ONKOLOGIE př. A11/334
    1.-7.týden   od 18.9. do 3.11.2017                                     UKB, Kamenice 5
  13.00-14.40 REVMATOLOGIE př. A11/334
    8. až 14. týden, tj. 6.11.2017- 22.12.2017  UKB, Kamenice 5
  15.00-16.50 VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ př. A11/334
    1. - 7. týden od 18.9. do 3. 11.2017 UKB, Kamenice 5
       
Čtvrtek 7:30-9:20 NEUROOFTALMOLOGIE př. seminární místnost ONOO
    přednáška+cvičení budova CH1, 1. patro
       
  9:50-11:40 Diplomová práce cv. Knihovna KOO LF
  1x14 dní 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11. a 7.12. 2017 Komenského nám. 2
       
  9.50 - 11:40 ESTETICKÁ CHIRURGIE A OFTALMOLOGICKÁ PROTETIKA př. seminární místnost ONOO
  1x14 dní 21.9., 5.10.,19.10.,2.11., 30.11. a 14.12.2017 budova CH1, 1. patro
       
       
       
Pátek: 10:30-11:20 TEORIE A KONSTRUKCE OPTICKÝCH SOUSTAV Přírodovědecká fakulta
    Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D. F4
  11:30-12:20 Teorie a konstrukce optických soustav cv. Přírodovědecká fakulta
      F4
  13:00-16:30 MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE př. seminární místnost 410
      Komenského nám. 2
  viz data 6.10., 20.10. a 24.11. 2017  
Studenti ukončí výuku v podzimním semestru o 2 týdny dříve. Důvodem je předmět 
Praxe pedagogická,  která se koná na závěr tohoto semestru v délce dvou týdnů.
VYSVĚTLIVKY: první výukový týden je sudý
malá písmena - praktika Výuka od 18.9.2017
velká písmena - přednášky
TV  www.fsps.muni.cz   -  odkaz Celouniverzitní tělesná výchova