3. ročník studijní program Specializace ve zdravotnictví  jarní semestr 2017/2018
6. semestr bakalářský studijní obor ORTOPTIKA
1. a 2.  vyučovací týden od 19. 2. do 2. 3. 2018    
výuka předmětů: Klinická rehabilitace binokulárního vidění př., cv.+ sem.  MPX
           
3. vyučovací týden od 5. 3. do 9. 3. 2018     Knihovna KOO, Komenského nám. 2
výuka předmětu: Klinická rehabilitace binokulárního vidění př. út. 9.00-12.30, 13.40-17.30
vyučující: Mgr. Štěrbová, Bc. Mödlingerová, Mgr. Fraitová po,st,čt,pá 13.40-17.30
4. vyučovací týden od 12. 3. do 16. 3. 2018    
individuální konzultace BP + SZZ   individuání
           
5. a 6.  vyučovací týden od 19. 3.  do 29. 3. 2018  
výuka předmětů: Oční patologie a klinická oftalmologie III cv. + Zvětšovací pomůcky II cv. ONOO FNUSA, Pekařská 53, Brno
vyučující: MUDr. Lubomír Hanák, MBA, Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.  
           
7. vyučovací týden od 3. 4. do 6. 5. 2018          
výuka předmětu: Strabologie III cv. MPX
Forma praxe ve strabologické ordinaci příslušné k ortoptické cvičebně,  8.00-12.00, 13.00-15.30
kde probíhá MPX      
8. a 9.  vyučovací týden od 9. 4. - 20. 4. 2018   laboratoř optometrie
Korekce refrakčních vad dětského věku a kontaktní čočky III cv. KOO, Komenského nám. 2, Brno
vyučující: Mgr. Sylvie Petrová, Mgr. Dana Trávníková  
10. vyučovací týden od 23. 4. do 27. 4. 2018  
Příprava a odevzdání - Termín odevzdání bakalářské práce vč.přihlášky  
ke SZZ je čtvrtek 26. 4. od 8.00 do 10.00 hod. sekretriát KOO,  
LF MU, Brno, Komenského nám.2     doma
11. vyučovací týden od 30. 4. do 4. 5. 2018     
výuka předmětu: Binokulární vidění III cv.   Knihovna KOO, Komenského nám. 2
vyučující: MUDr. Dostálek (Po),  MUDr. Vodičková (St) 8.30.h - 13.30 h
MUDr. Kianičková (Čt), MUDr. Smolíková (Pá)    
12. a 13. vyučovací týden od 7. 5. do 18. 5. 2018      
Odborná praxe v pleoptice a ortoptice III cv. MPX
14. vyučovací týden od 21. 5. do 25. 5.  2018    
výuka předmětu: KRBV - zpracování protokolu k praktické SZZ -   doma
Termín odevzdání protokolu k praktické SZZ je pátek 25.5.2018.  
10.00 hod. sekretariát KOO LF MU Brno, Komenského nám.2  
           
Státní závěrečná zkouška je plánovaná na 5. 6. 2018 a 6. 6. 2018
Poznámka:
MPX = individuální multicentrální praxe (mino Brno)