Studijní program: Porodní asistence Obor:  Porodní asistentka
Forma: kombinovaná Ročník:  II.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr:  jarní
Vedoucí studijní skupiny:  Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
Čas Předmět Posluchárna Garant
02.03.2018 pátek
08.00 - 09.40 hod. Porodní asistence III  KPA 348  Mgr. B. Trojanová, Ph.D.
10.30 - 13.00 hod. Kurz informačního vzdělávání I.    A16/217  Mgr. Lukáš Plch
13.30 - 16.00 hod. Zdrav. právo a profesní legislativa KAM Mgr. Koščík PhD.
16.03.2018 pátek
08.00 - 10.30 hod. Propedeutika BP KPA 343  Mgr. B. Trojanová, Ph.D.
10.50 - 13.20 hod. Edukace v PA KPA 343  PhDr. R. Wilhelmová, Ph.D.
14.00 - 16.30 hod. Péče o novorozence a kojence  KPA 343 prof. MUDr. H. Hrstková, CSc. 
06.04.2018 pátek
08.00 - 12.10 hod Propedeutika BP KPA 343  Mgr. B. Trojanová, Ph.D.
12.20 - 16.40 hod Edukace v PA  KPA 343 PhDr. R. Wilhelmová, Ph.D.
20.04.2018 pátek
08.00 - 11.20 hod Porodní asistence III KPA 348  Mgr. B. Trojanová, Ph.D.
11.30 - 13.10 hod. Edukace v PA KPA 348  PhDr. R. Wilhelmová, Ph.D.
13.20 - 16.40 hod. Péče o novorozence a kojence  KPA 343 prof. MUDr. H. Hrstková, CSc. 
04.05.2018 pátek
08.00 - 10.30 hod. Propedeutika BP KPA 343 Mgr. B. Trojanová, Ph.D.
10.40 - 12.20 hod. Cizí jazyk KPA 343  Mgr. Jana Kubrická, Ph.D.
14:20 - 16:00 hod. Zdrav. právo a profesní legislativa KAM Mgr. M. Koščík PhD.
18.05.2018 pátek
08.00 - 10.30 hod. Cizí jazyk KPA 343 Mgr. Jana Kubrická, Ph.D.
10.40 - 14.00 hod. Porodní asistence III. KPA 343 Mgr. B. Trojanová, Ph.D.
14.10 - 18.20 hod. Psychoterapeutické techniky v PA KPA 348 Mgr. H. Jahnová
01.06.2018 pátek
08.00 - 10.30 hod. Cizí jazyk KPA 343 Mgr. Jana Kubrická, Ph.D.
10.40 - 14.50 hod. Propedeutika BP KPA 343 Mgr. B. Trojanová, Ph.D.
12.20 - 16.40 hod Psychoterapeutické techniky v PA KPA 343 Mgr. H. Jahnová
Posluchárny:
KAM                        A/1 209 Kamenice 3, 2. poschodi
KPA   Katedra porodní asistence, Komenského nám.2, 2. poschodí
A16/217 Kamenice 5, Pavilon A16/posl. 217, 2. nadzemní podlaží
 sestavila: Mgr. B. Trojanová, Ph.D.
          btrojan@med.muni.cz
Studijní program: Porodní asistence Obor:  Porodní asistentka
Forma: kombinovaná Ročník:  II.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr:  jarní
Vedoucí studijní skupiny:  Mgr. B. Trojanová, Ph.D. 
Čas Předmět Posluchárna Garant
04.06.2018 pondělí
07.30 - 10.00 hod. Patologie II A11/327 prof. MUDr. P. Dobšák, CSc.
10.10 - 11.50 hod. Etika ve zdravotnictví A11/327 doc. Mgr. J. Kuře, Dr.phil.
12.00 - 14.30 hod. Péče o novorozence a kojence  A11/211 prof. MUDr. H. Hrstková, CSc. 
05.06.2018 úterý
07.30 - 10.00 hod. Patologie II A11/327 prof. MUDr. P. Dobšák, CSc.
10.10 - 11.50 hod. Zdrav. právo a profesní legislativa A11/327 Mgr. M. Koščík PhD.
12.10 - 14.40 hod. Kurz informačního vzdělávání I.    A16/217  Mgr. J. Kratochvíl, Ph.D.
15.40 - 18.10 hod. Etika v ošetřovatelství A11/327 doc. Mgr. J. Kuře, Dr.phil.
06.06.2018 středa
07.30 - 10.00 hod. Patologie II A11/327 prof. MUDr. P. Dobšák, CSc.
10.20 - 12.00 hod.  Cizí jazyk A11/211 Mgr. Jana Kubrická, Ph.D.
13.50 - 16.20 hod. Etika ve zdravotnictví A11/327 doc. Mgr. J. Kuře, Dr.phil.
07.06.2018 čtvrtek
07.30 - 10.00 hod. Patologie II A11/327 prof. MUDr. P. Dobšák, CSc.
10.10 - 11.50 hod.  Zdrav. právo a profesní legislativa A11/327 Mgr. M. Koščík PhD.
08.06.2018 pátek
07.30 -10:00 hod. Patologie II A11/327 prof. MUDr. P. Dobšák, CSc.
10:10 - 11.50 hod Etika ve zdravotnictví A11/211 doc. Mgr. J. Kuře, Dr.phil.
 
  Primární a komunitní péče I    Mgr. B. Trojanová, Ph.D.
celkem 15 hod. dle indiv. rozpisu
Porodnictví - cv.  Mgr. B. Trojanová, Ph.D.
celkem 10 hod. dle indiv. rozpisu 
Péče o novor. a kojence II Mgr. P. Krčmová, Mgr. S. Zmeškalová
celkem 20 hod. dle indiv. rozpisu
Odborná praxe III,    Mgr. B. Trojanová, Ph.D.
celkem 120 hod. dle indiv. rozpisu
Posluchárny:
A16/217 Kamenice 5, Pavilon A16/posl. 217, 2. nadzemní podlaží
A11/327 Kamenice 5, pavilon A11, 3.nadzemní  podlaží (společná výuka s VSK 2r)
A11/211 Kamenice 5, pavilon A11, 2.nadzemní  podlaží