R O Z V R H
Studijní program: Porodní asistence Obor: Porodní asistentka
Forma:kombinovaná Ročník: II.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr: podzimní
Vedoucí studijní skupiny: Mgr. B. Trojanová, Ph.D.
Čas Předmět Posluchárna Garant
11. 09. 2017  p o n d ě l í      
07.00 - 07.50 hod. Zahájení semestru  KPA 348 Mgr. B. Trojanová, Ph.D.
08.00- 10.15 hod. Porodní asistence II KPA 348 Mgr. B. Trojanová, Ph.D.
11.00 - 12.40 hod Farmakologie A11/327 doc. MUDr. R. Demlová, Ph.D.
       
       
12. 09. 2017 ú t e r ý      
08.00 - 11.20 hod. Výživa v porodní asistenci KPA 343 Mgr. V. Suchodolová 
11.30 - 13.10 hod.  Výzkum v porodní asistenci KPA 343  Mgr.Trojanová,Ph.D.
13.20 - 15.50 hod.  Péče o novorozence a kojence I KPA 343 prof. MUDr. H. Hrstková, CSc. 
       
       
13. 09. 2017  s t ř e d a      
08.00 - 09.40 hod. Farmakologie A11/327 doc. MUDr. R. Demlová, Ph.D.
10.30 - 13.00 hod.  Péče o novorozence a kojence I GPK Obil.  Mgr.Zmeškalová, Mgr. P. Krčmová
13.20 - 15.00 hod.  Porodnictví II - přednáška KPA 348 MUDr. R. Doubek
       
14. 09. 2017  č t v r t e k      
08.00 - 09.40 hod. Farmakologie A11/327 doc. MUDr. R. Demlová, Ph.D.
10.00 - 14.10 hod.  Porodnictví II - cvičení GPK odd.  Mgr. B. Trojanová, Ph.D.
       
       
15. 09. 2017 p á t e k      
08.00 - 10.30 hod.  Výzkum v porodní asistenci KPA 343 Mgr.Trojanová,Ph.D.
10.40 - 13.10 hod.  Péče o novorozence a kojence I KPA 343 prof. MUDr. H. Hrstková, CSc. 
10.50 - 12.30 hod. Ošetřovatelství III. PhDr. M. Kyasová, Ph.D.
Posluchárny:
KPA Katedra PA, Komenského nám. 2. 2. patro 
GPK Obil  FN Brno, Obilní trh 11, Posluch. Neonatologie, budova C, 1. poschodí

A11/211 Pavilon A11, posluchárna 211, Kamenice 5,  2. nadzemní podlaží
R O Z V R H
Studijní program: Porodní asistence Obor: Porodní asistentka
Forma:kombinovaná Ročník: II.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr: podzimní
Vedoucí studijní skupiny: Mgr. B. Trojanová, Ph.D.
Čas Předmět Posl. Garant
13. 10. 2017 p á t e k      
08.00 - 10.30 hod. Farmakologie KAM doc. MUDr. R. Demlová, Ph.D.
11.20 - 14.40 hod.  Porodní asistence II KPA 257 Mgr. B. Trojanová, Ph.D.
14.50 - 17.20 hod. Výživa v porodní asistenci KPA 252 Mgr. V. Suchodolová
       
       
27. 10. 2017 p á t e k      
08.00 - 10.30 hod. Farmakologie KAM doc. MUDr. R. Demlová, Ph.D.
10.40 - 13.10 hod. Angličtina I KUK Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. 
14.00 - 16.30 hod.  Porodnictví - předn.  KPA MUDr. R. Doubek
       
       
03. 11. 2017  p á t e k      
08.00 - 10.30 hod. Farmakologie KAM doc. MUDr. R. Demlová, Ph.D.
11.20 - 13.00 hod. Péče o novorozence a kojence I KPA  prof. MUDr. H. Hrstková, CSc. 
13.30 - 15.10 hod.  Péče o novorozence a kojence I GPK Obil.  Mgr.Zmeškalová, Mgr. P. Krčmová
       
       
24. 11. 2017  p á t e k      
08.00 - 10.45 hod.  Porodní asistence II KPA 348 Mgr. B. Trojanová, Ph.D.
10.50 - 12.30 hod.  Výzkum v porodní asistenci KPA 343 Mgr.l. Greiffeneggová .
12.40 - 15.10 hod. Výživa v porodní asistenci KPA 343 Mgr. V. Suchodolová
       
       
08.12. 2017  p á t e k      
08.00 - 09.40 hod. Patologie I KAM prof. MUDr. P. Dobšák, CSc.
09.50 - 12.20 hod. Angličtina I KUK Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. 
13.10 - 15.40 hod Výzkum v porodní asistenci KPA 252 Mgr.Trojanová,Ph.D. 
Posluchárny:
KPA Katedra PA, Komenského nám. 2. 2. patro 
KAM A 1, Katedra ošetřovatelství, Kamenice 3,  posluchárna 2. poschodí
GPK Obil  FN Brno, Obilní trh 11, Posluch. Neonatologie, budova C, 1. poschodí

KUK Pavilon A9, místnost 324, 3 nadzemní podlaží, knihovna kampusu
R O Z V R H
Studijní program: Porodní asistence Obor: Porodní asistentka 
Forma:kombinovaná Ročník: II.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr: podzimní
Vedoucí studijní skupiny: Mgr. B. Trojanová, Ph.D.
Čas Předmět Posluchárna Garant
02. 01. 2018  ú t e r ý      
08.00 - 09.40 hod. Patologie I KAM prof. MUDr. P. Dobšák, CSc.
10.00 - 13.20 hod. Angličtina I A11/211 Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. 
       
       
03. 01. 2018  s t ř e d a      
08.00 - 10.30 hod. Farmakologie KAM doc. MUDr. R. Demlová, Ph.D.
10.40 - 12.10 hod. Patologie I KAM prof. MUDr. P. Dobšák, CSc.
13.00 - 14.40 hod. Základy fyzioterapie v péči o ženu KOM 134 Mgr. J. Pochmonová, Ph.D. 
       
       
04. 01. 2018  č t v r t e k      
08.00 - 10.30 hod. Patologie I KAM prof. MUDr. P. Dobšák, CSc.
11.30 - 13.10 hod. Základy fyzioterapie v péči o ženu KOM 134 Mgr. J. Pochmonová, Ph.D. 
14.00 - 15.40 hod. Péče o novorozence a kojence I GPK Obil. Mgr.Zmeškalová, Mgr. P. Krčmová
       
       
05. 01. 2018  p á t e k      
08.00 - 10.30 hod. Patologie I KAM prof. MUDr. P. Dobšák, CSc.
11.20 - 13.00 hod.  Péče o novorozence a kojence I KPA 343 prof. MUDr. H. Hrstková, CSc. 
14.00 - 15.40 hod. Péče o novorozence a kojence I GPK Obil. Mgr.Zmeškalová, Mgr. P. Krčmová
Posluchárny:
KPA katedra PA, Komenského nám. 2. 2. patro 
KOM 134                 Katedra fyzioterapie a RHB, Kom. nám. 2, 2. podlaží, uč. 140
KAM A 1, Katedra ošetřovatelství, Kamenice 3,  posluchárna 2. poschodí
GPK Obil  FN Brno, Obilní trh 11, Posluch. Neonatologie, budova C, 1. poschodí

A11/211 Pavilon A11, posluchárna 211, Kamenice 5,  2. nadzemní podlaží