Praktické/rodinné lékařství a geriatrie – III. turnus

Systém výuky

I.                   Úvodní seminář – pondělí           29. 1. 2018      8,00 – 12,00 hod.       UKB, A11/114

      seznámení se zásadními aspekty oboru, systémem vzdělávání v oboru, rozpis stáží.

 

II.                Stáže

-          2 týdny u všeobecného praktického lékaře pro dospělé

-          1 týden u praktického lékaře pro děti a dorost

-          1 týden v geriatrickém zařízení – termíny jsou vzhledem ke kapacitě pevně stanoveny

                               Případné individuální stáže po předchozí domluvě na sekretariátě nejpozději týden před začátkem výuky:

                               Jitka Skládaná, tel.: 549 49 1364, skladana@med.muni.cz

III.             Tematické semináře

                    Pondělí               5. 2. 2018        12,00 – 16,00 hod.     UKB, A11/334

                    Pondělí               12. 2. 2018      12,00 – 16,00 hod.     UKB, A11/334

                    Pátek                   23. 2. 2018      8,00 – 12,00 hod.       UKB, A11/334

·        Každý posluchač bude prezentovat na tematickém semináři jedno z teoretických témat nabízené na úvodním semináři nebo kazuistiku.

·        Polovina studentů bude prezentovat kazuistiku z ordinace, kde budou stážovat, a to buď případ pacienta, který navštíví svého VPL v době stáže v ordinaci, nebo případ nemocného, který se v dané ambulanci udál v minulosti. Kazuistika v rozsahu do 5 min., tedy cca 3-5 slidů, by měla obsahovat: 1) stručně všeobecné údaje o pacientovi (zejména věk, pohlaví – anonymně), OA + FA a z hlediska případu jiné důležité skutečnosti), 2) popis onemocnění pacienta 3) ponaučení z konkrétního případu.

·        Druhá polovina studentů si vybere z nabízených teoretických témat.

·        Studenti vytvoří skupiny po 4 – 5 osobách, které budou společně prezentovat dané téma. Dva studenti budou ve skupině prezentovat teoretické informace relevantní pro všeobecnou praxi. Dva další studenti poté odprezentují k danému tématu kazuistiku ze své stáže u praktického lékaře. Pátý člen by měl skupinu koordinovat, hlídat čas při prezentaci (celková délka prezentace i s diskuzí pro jednu skupinu je 15 – 20 min.) a aktivně vést diskuzi s posluchači – tj. ptát se publika na jejich názor a zkušenosti.

·        Při 4. tematickém semináři vyplní posluchači test zabývající se probíranou tématikou.

 

IV.              Kazuistické semináře v malých skupinách

Všichni studenti v ordinaci praktického lékaře vyšetří pacienta a vyplní přiložený dotazník, který odevzdají na kazuistickém semináři. Na semináři budou vyšetření pacienti ve skupině prodiskutovaní. Rovněž je možno prodiskutovat případné kazuistiky.

-          MUDr. Josef Holík – Kamenice 3, A1, IV. patro

-          MUDr. Josef Laub – Ordinace VPL, Mendlovo náměstí 1 a

-          MUDr. Vladimír Marek – Poliklinika Královo Pole, Dobrovského 23

-          MUDr. Emmanuela Fernandová – Kamenice 3, A1, IV. patro

-          MUDr. Lenka Dvořáková – Campus klinika, Kamenice 32, III. patro

-          MUDr. Lucie Rausová – Kamenice 3, A1, IV. patro

 

·        Účast na tematických seminářích a vyplnění testu, prezentace tématu a prezentace vyšetření pacienta prostřednictvím dotazníku nebo kazuistiky v kazuistickém semináři jsou podmínkou pro udělení kolokvia!