C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Nové trendy v anesteziologii/PV

Způsob zakončení

Zápočet

Další požadavky na studenta

 

Teoretické znalosti základů anesteziologie  

Přednášející

 

MUDr.Jitka Mannová Ph.D., MUDr. Olga Gimunová Ph.D., MUDr. Ivo  Křikava

MUDr. Lukáš Dadák, PhD; MUDr. Dagmar Zvoníčková, MUDr. Milan Jelínek

Stručná anotace předmětu

 

Prohloubení základních znalostí z oboru anesteziologie, principů anestezie, včetně přehledu nejpoužívanějších farmak. Seznámení s novými trendy v oblasti celkové a regionální anestezie. Význam pro klinickou a výzkumnou práci se zaměřením i na možnosti mezioborové spolupráce.     

Odborná literatura

 

Odborná literatura základní:

Larsen R. Anestezie. 7. vyd. Praha. Grada Publishing 2004 ISBN 80-247-0476-5

Dolenská S: Anesteziologické principy v grafech a digramech. 1. vyd. Praha. Grada Publishing, 2002

Pokorný J. et al: Urgentní medicína. 1. vyd. Praha. Galén, 2004 ISBN 80-7262-259-5  

Stoelting RK, Miller RD. Basics of Anesthesia. Churchill Livingstone; 5 edition, 2006

 

Odborná literatura doporučená:

Miller RD. Miller's Anesthesia. Churchill Livingstone; 6 edition,2004.

Morgan GE,  Mikhail MS, Murray MJ. Clinical Anesthesiology. McGraw-Hill Medical; 4 edition, 2005.

Hadzic A. Textbook of Regional Anesthesia and Acute Pain Management. McGraw-Hill Professional; 1 edition, 2006.

Stoelting RK, Hillier SC. Pharmacology and Physiology in Anesthetic Practice. Lippincott Williams & Wilkins; 4 edition, 2005.

Dunn PF, Alston T, Baker K and Davison JK. Clinical Anesthesia Procedures of the Massachusetts General Hospital. Lippincott Williams & Wilkins; 7 edition, 2006.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Nové trendy v léčbě bolesti/PV

 

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Teoretické základní znalosti léčby bolesti

Přednášející

 

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Prohloubení základních znalostí z oblasti léčby bolesti. Seznámení se s novinkami v léčbě bolesti, přínosem nových terapeutických postupů. Význam mezioborové spolupráce a zaměření se na přínos pro klinickou a výzkumnou práci.

Odborná literatura

 

Odborná literatura základní:

Rokyta R. et all: Bolest. 1.vyd. Praha. Galén 2006, ISBN 80-235 00000-0-0

Houdek M. a kolektiv: Neuromodulace. 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2007 ISBN 978-80-247-0429-6 

Benzon HT, Raja SN, Molloy RE, Liu S, Fishman S. Essentials of Pain Medicine and Regional Anesthesia. Churchill Livingstone; 2 edition, 2004.

 

Odborná literatura doporučená:

Warfield CA and Bajwa ZH. Principles & Practice of Pain Management. McGraw-Hill Professional; 1 edition, 2004.

Wallace MS,  Staats P, Wallace M. Pain Medicine and Management. McGraw-Hill Professional; 1 edition, 2004.

Ballantyne JC, Fishman SM, Abdi S. The Massachusetts General Hospital Handbook of Pain Management. Lippincott Williams & Wilkins; 2 edition, 2002.

Brown DL. Atlas of Regional Anesthesia. Saunders; 3 edition, 2005.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Nové trendy v intenzivní medicíně/PV

 

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Základní teoretické znalosti intenzivní medicíny v rozsahu VŠ studia

Přednášející

 

Doc. MUDr. Vladimír Šrámek V. Ph.D., doc. MUDr. Roman Gál Ph.D., doc. MUDr. Michal Fedora Ph.D. MUDr. Václav Zvoníček V. Ph.D., MUDr. Martin Pavlík, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Prohloubení znalostí z oboru intenzivní medicíny se zaměřením na nejaktuálnější problematiku oboru. Zdůraznění nových trendů v jednotlivých oblastech intenzivní medicíny i s mezioborovou tématikou. Přínos nových diagnostických a terapeutických postupů v intenzivní medicíně. Význam pro klinickou práci. Možnosti výzkumné práce. Diferenciální diagnostika.

Odborná literatura

 

Odborná literatura základní:

Ševčík P., Černý V., Vítovec V. et al. Intenzivní medicína, 2. vyd., Praha, Galén 2003, ISBN 807262203X

Dostál P. a kol. Základy umělé plicní ventilace, 2. vyd. Praha, Maxdorf Jessenius 2005, ISBN 80-7345-059-3

Cetkovský P. et al. Intenzivní péče v hematologii, 1. vyd. Praha, Galén 2004, ISBN 80-7262-255-2

Černý V., Kula R., Novák I., Cvachovec K. a kol. Sepse v intenzivní péči, 2. vyd. Prah, Maxdorf Jessenius 2005, ISBN: 80-7345-054-2

Criner GJ,  D’Alonzo GE (eds). Critical care study guide. Springer-Verlag, New York 2002.

Shoemaker WC, Ayres SM, Grenvik A, Holbrook PR (eds). Textbook of critical care – 4th ed. W. B. Saunders Company, Philadelphia 2000.

Odborná literatura doporučená:

Tobin M. Principles and practice of mechanical ventilation. McGraw Hill, New York 1994.

Marino PL. The ICU Book, 3rd edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2006.

Irwin RS and Rippe JM. Irwin and Rippe's Intensive Care Medicine Lippincott Williams & Wilkins, 2007.

M.R. Pinsky, L. Brochard, and J. Mancebo. Applied Physiology in Intensive Care Medicine . Springer, 2006.

Bigatello LM. Critical Care Handbook of the Massachusetts General Hospital. Lippincott Williams & Wilkins, 2005.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Pediatrická problematika v AR a IM/PV

 

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Základní teoretické znalosti pediatrické problematiky v anestezii a intenzivní medicíně

Přednášející

 

Doc. MUDr. Michal Fedora M. Ph.D., MUDr. Michal Klimovič M. Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Charakteristika hlavních odlišností dětského věku, shrnutí anatomických a fyziologických rozdílů. Základní principy vedení anestezie v dětském věku, nejčastější komplikace. Hlavní odlišnosti v základních tématech intenzivní medicíny dětského věku. Novinky v pediatrické problematice intenzivní medicíny.

Odborná literatura

 

Odborná literatura základní:

Larsen R. Anestezie. 7. vyd. Praha. Grada Publishing 2004 ISBN 80-247-0476-5

Novák I. Intenzivní péče v pediatrii, 1. vyd. Praha, Galén 2008, ISBN 9788072625123

 

Odborná literatura doporučená:

Shoemaker WC, Ayres SM, Grenvik A, Holbrook PR (eds). Textbook of critical care – 4th ed. W. B. Saunders Company, Philadelphia 2000

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Krevní péče, autotrasfúzní techniky a život ohrožující krvácení /PV

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Základní znalosti z oblasti krevní medicíny a život ohrožujícího krvácení

Přednášející

 

Doc. MUDr. Ivan Čundrle CSc. , MUDr. Tomáš Bartošík, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Seznámení se s jednotlivými metodami krevní péče, zásadami autrasfúzních technik. Přehled jednotlivých metod, možnosti jejich použití včetně známých indikací a kontraindikací. Rizika spojená s podáním cizích krevních derivátů a zhodnocení přínosu autotransfuzních metod.

Odborná literatura

 

Odborná literatura základní:

Larsen R. Anestezie. 7. vyd. Praha. Grada Publishing 2004 ISBN 80-247-0476-5

 

Odborná literatura doporučená:

Marino PL. The ICU Book, 3rd edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2006.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Eliminační metody v IM/PV

 

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Teoretické znalosti základních principů eliminačních metod

Přednášející

 

MUDr. Jan Maláska, Ph.D., MUDr. Marek Fencl, PhD., MUDr. Pavel Štětka

Stručná anotace předmětu

 

Přehled eliminačních metod užívaných v intenzivní medicíně. Základní principy jednotlivých technik. Srovnání intermitentních a kontinuálních eliminačních metod. Nové trendy v eliminačních metodách.

Odborná literatura

 

Odborná literatura základní:

Ševčík P., Černý V., Vítovec V. et al. Intenzivní medicína, 2. vyd., Praha, Galén 2003, ISBN 807262203X  

 

Odborná literatura doporučená:

Shoemaker WC, Ayres SM, Grenvik A, Holbrook PR (eds). Textbook of critical care – 4th ed. W. B. Saunders Company, Philadelphia 2000.