C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Dermatologie/P

Způsob zakončení

zkouška

Další požadavky na studenta

 

Znalost předmětu dermatovenerologie v rozsahu vysokoškolského  studia.

Přednášející

 

Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc., prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

 

Stručná anotace předmětu

 

Prohloubení základních znalostí z oboru se zaměřením zejména na změny v pohledu na etiopatogenezi dermatóz v důsledku nových poznatků v oblasti molekulární biologie a genetiky. Přínos nových diagnostických metod pro výzkumnou práci a pro praxi. Orientace v hodnocení výsledků vyšetřovacích metod a jejich využití v dif. diagnostice kožních chorob. Mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě zejména autoimunitních chorob, malignit a kožních komplikací diabetu.

 

Odborná literatura

 

Odborná literatura základní

 • Braun-Falco O., Plewig G., Wolf H.H.: Dermatológia a venerológia. Vydavatelstvo Osveta Martin, 2001, ISBN 80-8063-080-1.
 • Wolff K., Goldschmith L.A., Katz S.I. et al.: Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. Mc Graw Hill, 2007, ISBN 978-0-07-146690-5.
 • Štork J. et al.: Dermatovenerologie, Galén 2008. ISBN: 978-80-7262-371-6.
 • Vlašín Z., Jedličková H.: Praktická dermatologie v obrazech a schématech, Vladerma 2001, ISBN 80-238-6966-3.
 • Buchvald J., Buchvald D.: Dermatovenerológia. Slovak Academic Press, Bratislava, 2002, ISBN: 80-89104-03-7.
 • Pravidelné studium časopisu Česko-slovenská Dermatovenerologie.

 

Odborná literatura doporučená

 • Arenberger P., Obstová I.: Obecná dermatovenerologie, Czechopress Agency Praha, 2001, ISBN 80-9032-4-0.
 • Freinkel R.K., Woodley D.T.: Biology of the skin, The Parthenon Publishing Group, New York, London, 2001, ISBN 1-85070-006-0.
 • Jung E.G., Moll I.: Dermatologie, G. Thieme Verlag, 2003, ISBN 3-13-126685-6.
 • van de Kerkhof: Textbook of Psoriasis, Blackwell Science, 1999, ISBN: 0-632-05166-3.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Venerologie/P

Způsob zakončení

zkouška

Další požadavky na studenta

 

Znalost předmětu dermatovenerologie v rozsahu vysokoškolského studia.

Přednášející

 

Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc., prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

 

Stručná anotace předmětu

 

Detailní znalost všech chorob přenášených převážně pohlavním stykem (STD - Sexually Transmited Diseases). Legislativní povinnosti u klasických pohlavních chorob. Pohledy epidemiologické, sociální a zdravotnické na STD vč. AIDS. Moderní diagnostické metody (např. molekulárně genetické) umožňující nejen přesnou diagnostiku, ale i možnost sledování výsledků terapie a prevenci event. komplikací. Hodnocení imunologických parametrů v souvislosti s průběhem a závažností pohlavních chorob a většiny STD. Metody zdravotní a sexuální výchovy dospívající generace, omezení "rizikového" sexu.

 

Odborná literatura

 

Odborná literatura základní

 • Braun-Falco O., Plewig G., Wolf H.H.: Dermatológia a venerológia. Vydavatelstvo Osveta Martin, 2001, ISBN 80-8063-080-1.
 • Wisdom A., Hawkins D.A.: Sexually transmitted diseases. Mosby-Wolfe, 1997, ISBN: 0-7234-2496-9.
 • Štork J. et al.: Dermatovenerologie, Galén 2008. ISBN: 978-80-7262-371-6.

 

 

Odborná literatura doporučená

 • Rozsypal H.: AIDS klinický obraz a léčba, Maxdorf Jessenius, 1998, ISBN: 80-85800-92-6.
 • Engleberg N.C., DiRita V., Dermody T.S.: Mechanisms of Microbial Disease, Lippincott Williams and Wilkins, 2007, ISBN: 0-7817-5342-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Dermatologická farmakoterapie (PV)

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Znalost předmětu farmakologie v rozsahu vysokoškolského studia.

Přednášející

 

Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc., prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

 

Stručná anotace předmětu

 

Optimalizace terapeutických postupů a omezení nežádoucích účinků léků se zaměřením na lokální kortikosteroidy, lokální a systémové retinoidy, analoga vitamínu D3, antivirotika, antimykotika a lokální imunosupresiva.  Indikace systémové imunosupresivní terapie. Přínosy a úskalí léčby biologiky.

 

Odborná literatura

 

Odborná literatura základní

 • Braun-Falco O., Plewig G., Wolf H.H.: Dermatológia a venerológia. Vydavatelstvo Osveta Martin, 2001, ISBN 80-8063-080-1.
 • Štork J. et al.: Dermatovenerologie, Galén - Karolinum 2008.
 • Levine N., Levine C.C.: Dermatology Therapy, Springer Verlag, 2004, ISBN: 3-540-00864-0.
 • Fadrhoncová A.: Farmakoterapie kožních nemocí. Grada Publishing, Praha, 1999, ISBN: 80-7169-441-X.

 

Odborná literatura doporučená

 • Orfanos K.E., Garbe C.: Therapie der Hautkrankheiten, Springer Verlag, 1995, ISBN: 3-540-58412-9.
 • Lebwohl N.G., Heymann W.R., Berth-Jones I., Coulson I.: Treatment of Skin Disease, Mosby Elsevier, 2006, ISBN: 0-323-03603-1.
 • Benáková N., Ettler K. Štork J., Vašků V.: Psoriáza nejen pro praxi, Triton, 2007, ISBN: 978-80-7254-966-5.
 • Rulcová J., Vaněčková J.: Léčba acne vulgaris, Maxdorf Jessenius, 2001, ISBN: 80-85912-56-2.
 • Záhejský J.: Zevní dermatologická terapie a kosmetika - pohledy klinické, fyziologické a biologické, Grada Publishing a.s., Praha, 2006, ISBN: 80-247-1551-1.
 • Del Rosso J.Q.: Dermatology Clinics, Drug Actions, Reactions and Interactions, Saunders, 2007, ISBN: 1-4160-4305-5.
C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Dermatologická histopatologie (PV)

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Znalost histopatologických nálezů z předmětů Histologie a embryologie a Patologická anatomie.

Přednášející

 

Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc., prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Získání základní orientace v histopatologických obrazech jednotlivých dermatóz a jejich dif. diagnostika. Přínos metody přímé imunofluorescence pro diagnostiku autoimunitních chorob pojivové tkáně a puchýřnatých dermatóz.

 

Odborná literatura

 

Odborná literatura základní

 • Feit J., Jedličková H., Matyska L.: Hypertextový atlas kožních nenádorových chorob - http: //atlases.muni.cz
 • Weedon D.: Skin Pathology, Churchil Livingstone, 2002, ISBN 13: 978-0443070693.

 

Odborná literatura doporučená

 • Ackerman A.B.: Histologic Diagnosis of Inflammatory Skin Diseases. Williams and Wilkins, 1997, ISBN: 0-683-30376-7.
 • Mc Kee P.H.: Pathology of the Skin, Mosby-Wolfe, 1994, ISBN: 0-397-44601-2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Dermatologická imunologie (PV)

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Znalosti v oboru imunologie na úrovni rigorózní zkoušky.

Přednášející

 

Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Interpretace výsledků imunologických vyšetřovacích metod a jejich využití v dermatologii. Diagnostika a léčba autoimunitních chorob se zaměřením na diagnostiku puchýřnatých onemocnění. Diferenciální diagnostika jednotlivých forem erythematodu. Imunologie chronických kopřivek, dermatózy indukované léky. Možnosti mezioborové spolupráce (imunologie a revmatologie).

Odborná literatura

 

Odborná literatura základní

 • Krejsek J., Kopecký O.: Klinická imunologie, Nucleus HK, 2004, ISBN: 80-86225-50-X.
 • Hertl M.: Autoimmune Diseases of the Skin, Springer Wien, New York, 2005, ISBN: 3-211-20686-8.
 • Firemann P.: Atlas of Allergies and Clinical ImmunologyMosby-Elsevier, 2006, ISBN: 13:978-0-323-02495-2.

 

 

Odborná literatura doporučená

 • Litt J.Z.: Litt’s Drug Eruption Reference Manual, Taylor and Francis, 2005, ISBN: 1-84184-493-4
 • Kalaay A.N., Nicolas M.E.O.: MayoClinic Atlas of Immunofluorescence in Dermatology, Mayo Clinic Scientific Press, 2006, ISBN: 084937572X.

 

 

 

 

 

 

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Fotobiologie (PV)

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Znalost obecné dermatologie, základních fotobiologických principů a základní znalost fotoimunologických dějů.

Přednášející

 

Prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.

 

Stručná anotace předmětu

 

Obecné fotobiologické principy, jako jsou vlastnosti elektromagnetické radiace, světlo a biologické systémy a světlo a kůže. Fyziologické a patologické procesy v kůži navozené světlem. Diagnostika dermatóz, vznikajících v důsledku UV záření nebo jím provokovaných. Charakteristika umělých zdrojů světla pro fototerapii. Moderní fototerapeutické postupy se zaměřením na správnou indikaci a možné kombinace s farmakoterapií. Fotoprotektivní a fotoimunologické postupy v léčení a prevenci chorob a léčení a prevence aktinických poškození kůže.

Odborná literatura

 

Odborná literatura základní

§         Malina L.: Fotodermatózy, Maxdorf, 1999, ISBN: 80-85912-21-X.

§         Macher E., Kolde G., Bröcker E.B.: Licht und Haut. Biermann Verlag, 1993, ISBN:

§         Marks R.: Sun-damaged Skin. Martin Dunitz Ltd., 1992, ISBN: 1853170577.

§         Photodermatology - Photobiology (Tempus S-JEP Interdisciplinary Course for Ph.D. students) Inter Corp Ltd., 1997.

§         Krutmann J., Mönigsman H., Elmets C.A., Bergstresser: Dermatological Phototherapy and Phododiagnostic Methods, Springer 2001, ISBN: 3-540-67789-5.

 

 

 

 

 

Odborná literatura doporučená

§         Goldman M.P.: Photodynamic Therapy, Elsevier Inc., 2005, ISBN: 1 4160 2360 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Dermatologická alergologie (PV)

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Znalosti v oboru dermatovenerologie na úrovni vysokoškolského studia. Praktické dovednosti provedení epikutánních testů Evropské standardní sady a epikutánních testů speciálních.

Přednášející

 

doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc., MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

 

Stručná anotace předmětu

 

Mechanismy alergických reakcí. Diagnostika, diferenciální diagnostika a klinický obraz ekzémových onemocnění a kopřivek, možnosti terapie.

Možnosti alergologických vyšetřovacích metod v dermatologii, jejich kvalifikované hodnocení a interpretace výsledků. Aktuální kontaktní alergeny a skupinová přecitlivělost. Funkční zkoušky kožní, nové vyšetřovací možnosti k hodnocení kožní bariéry. Zhodnocení výsledků vyšetření ve vztahu k výkonu povolání.

Odborná literatura

 

Odborná literatura základní

§         Braun-Falco O., Plewig G., Wolf H.H.: Dermatológia a venerológia. Vydavatelstvo Osveta Martin, 2001, ISBN: 80-8063-080-1.

§         Urbanček S., Dastychová E., Buchvald D., Vocilková A.: Kontaktné alergény v pracovnom a životnom prostredí. Polygrafia Gutenberg, Banská Bystrica, 2005, ISBN: 80-969307-5-3.

 

 

Odborná literatura doporučená

§         Rietschel R.L., Fowler J.F. Jr.: Fisher’s Contact Dermatitis 5th Ed.. Lippincott Williams & Wilkins, 2001, ISBN:0-7817-2252-7.

§         Frosch P.J., Menne T., Lepoittevin S.P.: Cvabach Dermatities, Berlin, Springer Verlag, 2006, ISBN 13: 978-3-540-24471-4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Flebologie a lymfologie (PV)

Způsob zakončení

 zápočet

Další požadavky na studenta

 

Znalost předmětu dermatovenerologie v rozsahu vysokoškolského studia.

Přednášející

 

Prof. MUDr.Alena Pospíšilová CSc.,

Stručná anotace předmětu

 

Rozšíření znalostí z patofyziologie žilního a lymfatického systému dolních končetin na základě nových poznatků vědeckého výzkumu. Diferenciální diagnostika patologických změn na bérci. Klasifikace  chronické žilní insuficience (CEAP) a  postupy klinického vyšetření. Neinvazivní ultrazvukové vyšetření žilního a arteriálního systému, funkční vyšetření žilního systému (D-PPG) a možnosti vyšetření lymfatického systému DK. Kvalifikovaná rozvaha o  možnostech konzervativní a chirurgické léčbě chronického žilního onemocnění. Moderní pohledy na léčbu bércových vředů v souvislosti se zaváděních nových krycích prostředků. A význam kompresivní terapie u chorob žilního a lymfatického původu. Léčebné postupy při lymfedému.

 

 

Odborná literatura

 

Odborná literatura základní:

 

§         Štvrtinová V. at al.: Choroby ciev, Slovac Academic Press s.r.o., 2008, s. 896, ISBN: 978-80-8095-025-5.              

§         Pravidelné studium časopisu Praktická flebologie

 

Odborná literatura doporučená:

         

§         Bergan J.J.: The vein book, Elservier  Academic Press, Burlington, 2007 s.617, ISBN: 13: 978-0-12-369515-4.

§         Kappert A.: Angiológia učebinca a atlas. Osvěta, Martin,1985,s.485, ISBN: 70-011-87.