C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Neurologie

 

Způsob zakončení

Zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

 

Soustavná přednášková a výuková činnost.

 

Přednášející

 

 

Prof. MUDr. Ivan Rektor, Csc.; Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.; Doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.; Doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.; Doc. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.; Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.; Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.; Doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.; MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA; MUDr. Blanka Mičánková Adamová, Ph.D.; Mgr.PhDr. Milena Košťálová; MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.; Doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Předmět neurologie se zabývá organicky podmíněnými poruchami nervového systému, jejich patofyziologií, diagnostikou a léčbou. Obsah předmětu je zaměřen na obecnou i speciální neurologii v jejich plné šíři, současně zahrnuje erudici v elektrodiagnostice, neurozobrazovacích metodách atd. Na základě znalostí neuroanatomie, neurofyziologie a neurofarmakologie jsou detailně analyzovány jednotlivé nosologické jednotky, včetně těch z pomezí neuropsychiatrického. Od studentů bude dále požadován hlubší vhled do klinické problematiky nejčastějších neurologických onemocnění (např. epilepsie, cévních onemocnění mozku, roztroušené sklerózy, Parkinsonovy choroby, demencí, atd.), podle užšího tématu jejich dizertační práce. Významným cílem předmětu neurologie je praktické zvládnutí základních principů neurologického výzkumu – sběr a příprava klinických dat, jejich adekvátní analýza a statistické zpracování, střízlivá interpretace a správná prezentace výsledků.

 

 

Odborná literatura

 

 

Povinná literatura:

 

Merrit´s Textbook of Neurology, Lippincott Williams & Wilkins, US, 1997

 

e-learning: http://emedicine.com/neuro

 

Odborná periodika tuzemská i zahraniční a Medline

 

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

 

Název studijního předmětu

Klinická neurofyziologie

 

Způsob zakončení

Zkouška

 

Další požadavky na studenta

 

 

Soustavná přednášková a výuková činnost.

 

Přednášející

 

 

Prof. MUDr. Ivan Rektor, Csc.; Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.; Doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.; Doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.; Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.; Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.; MUDr. Blanka Mičánková Adamová, Ph.D.; MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.; Doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D.; Prof. MUDr.  Miloslav Kukleta, CSc.

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Klinická neurofyziologie představuje nezbytný základ pro studium patologie nervového systému. Detailně budou probrány hlavní neurofyziologické aspekty centrálního i periferního nervového systému. Zvláštní pozornost bude věnována principům neurofyziologických metod, včetně EEG, EP, EMG a fMRI.

 

 

Odborná literatura

 

 

Povinná literatura:

 

Neuroscience, Fourth Edition: Edited by Dale Purves, George J. Augustine, David Fitzpatrick, William C. Hall, Anthony-Samuel LaMantia, James O. McNamara, and Leonard E. White

2008, 857 stran

e-learning: http://emedicine.com/neuro

 

Odborná periodika tuzemská i zahraniční a Medline