C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Obecná a klinická oftalmologie

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Znalost předmětu oftalmologie v rozsahu VŠ studia.

Přednášející

 

Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc. FEBO, Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.,  Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc., Prof. MUDr. R. Autrata, CSc., MBA

 

Stručná anotace předmětu

 

Prohloubení základních znalostí z oboru oftalmologie se zaměřením  na etiopatogenézu chorob v důsledku nových poznatků v oblasti molekulární biologie a genetiky. Přínos nových diagnostických a terapeutických postupů v léčbě očních onemocnění. Význam pro klinickou  a výzkumnou práci. Diferenciální diagnostika. Význam  mezioborové spolupráce.

 

Odborná literatura

 

Odborná literatura základní

Rozsíval P. a kol.: Infekce oka. I. vyd. Grada, Praha 2003. ISBN 80-247-0505-2. 

 

Kuchynka P. a kol.: Oční lékařství. II. vyd. Grada Publishing, Praha 2016, ISBN 978-80-247-5079-8.

 

Rozsíval P. a kol.: Oční lékařství. II vyd. Galén, Praha 2017, ISBN 978-80-7492-316-6.

 

Gerinec, A.: Detská oftalmológia. Osveta, Martin, 2005.

     

      Odborná literatura doporučená

Otradovec, J.: Klinická neurooftalmologie. I vyd. Grada, 2003.

 

Bowling. B.: Kanski´s Clinical Ophthalmology. A systematic approach. Elsevier Saunders, Edinburg 2015.

 

Boguszaková, J., Pitrová, Š., Růžičková, E.: Akutní stavy v oftalmologii. Galén, 2006.

 

Vlková E., Pitrová Š., Vlk F.: Lexikon očního lékařství. Výkladový ilustrovaný slovník. I. vyd. Brno. F. Vlk, 2007, s. 780. ISBN 978-80-239-8906-9.

Řehák J. a kol.:Venozní okluze sítnice. I. vyd. Grada, Praha 2011, s.138. ISBN 978-8O-247-3480-4.

Kolář P. a kol.: Věkem podmíněná makulární degenerace. I. vyd. Grada, Praha 2008, s. 148. ISBN 978-80-247-2605-2.

 

 

 

 

Odborná periodika časopisecká, internetové odborné stránky dle tématu.

 

            C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Klinická oftalmologie – Katarakta

 

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Teoretické znalosti vzniku, diagnostiky a léčby šedého zákalu.

Přednášející

 

Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO

 

 

Stručná anotace předmětu

 

Charakteristika, hlavní epidemiologické charakteristiky, podstata funkčních a strukturálních změn. Klinický obraz, diferenciální diagnostika a léčba šedého zákalu. Současné trendy v diagnostice a chirurgické léčbě  šedého zákalu (katarakty).

 

Odborná literatura

 

 

Odborná literatura základní

Kuchynka P. a kol.: Oční lékařství. II. vyd. Grada Publishing, Praha 2016, ISBN 978-80-247-5079-8.

 

Rozsíval, P. a kol.: Oční lékařství: Galén, Praha  2006,  ISBN 80-7262-404-0.

 

Odborná literatura doporučená

Rozsíval P. a kol.: Trendy soudobé oftalmologie. Sv. 1-10, Galén, 2000 - 2017.

 

Vlková E., Pitrová Š., Vlk F.: Lexikon očního lékařství. Výkladový ilustrovaný slovník. I. vyd. Brno. F. Vlk, 2007, s. 780. ISBN 978-80-239-8906-9.

 

 

 

Odborná periodika časopisecká, internetové odborné stránky dle tématu.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Klinická oftalmologie – glaukom

 

Způsob zakončení

zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

 

Teorie vzniku, diagnostiky a léčby glaukomu.

 

Přednášející

 

 

Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Charakteristika, funkční a strukturální změny. Klinika, diferenciální diagnostika. Prevence, dispenzarizace a depistáž. Zásady konzervativní a chirurgické léčby včetně laserové. Nové směry v  léčbě glaukomu.

 

 

 

Odborná literatura

 

 

 

Odborná literatura základní

Kuchynka P. a kol.: Oční lékařství. II. vyd. Grada Publishing, Praha 2016, ISBN 978-80-247-5079-8.

 

Rozsíval, P. a kol.: Oční lékařství: Galén, Praha  2006,  ISBN 80-7262-404-0.

 

Flammer, J.: Glaucoma, Verlag Hans Huber Bern, 2001.

 

Odborná literatura doporučená

 

Kanski, Jack J.: Clinical Ophthalmology, Elsevier Health Sciences, UK, 200.

 

Rozsíval P. a kol.: Trendy soudobé oftalmologie. Sv. 1-10, Galén, 2000 - 2017.

 

Vlková E.  a kol.: Lexikon očního lékařství. Výkladový ilustrovaný slovník. I. vyd. Brno. F. Vlk, 2007, s. 780. ISBN 978-80-239-8906-9.

 

 

 

Odborná periodika časopisecká, internetové odborné stránky dle tématu.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Klinická oftalmologie- zadní segment oka

 

Způsob zakončení

zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

 

Teoretické znalosti  onemocnění zadního segmentu oka. Praktické zvládnutí základních diagnostických metod.

 

Přednášející

 

 

Prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc. FEBO

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Funkční a strukturální změny zadního segmentu oka. Optimalizace diagnostických a terapeutických postupů. Účinnost konzervativní a optimalizace  chirurgické léčby včetně laserové. Význam komplexního vyšetření, indikace histologického vyšetření. Mezioborová spolupráce (interní , imunologické aj.). Moderní přístupy k léčbě chorob zadního očního segmentu, zejména makulární patologie.

 

 

 

Odborná literatura

 

 

 

Odborná literatura základní

Kuchynka P. a kol.: Oční lékařství. II. vyd. Grada Publishing, Praha 2016, ISBN 978-80-247-5079-8.

Rozsíval, P.  a kol.: Oční lékařství: Galén, Praha  2006,  ISBN 80-7262-404-0.

 

Cihelková, I., Souček, P.: Atlas makulárních chorob. Galén, 2005.

 

Odborná literatura doporučená

Rozsíval P. a kol.: Trendy soudobé oftalmologie. Sv. 1-10, Galén, 2000 - 2017.

 

Vlková E.  a kol.: Lexikon očního lékařství. Výkladový ilustrovaný slovník. I. vyd. Brno. F. Vlk, 2007, s. 780. ISBN 978-80-239-8906-9.

Řehák J. a kol.:Venozní okluze sítnice. I. vyd. Grada, Praha 2011, s.138. ISBN 978-8O-247-3480-4.

Kolář P. a kol.:Věkem podmíněná makulární degenerace. I. vyd. Grada, Praha 2008, s. 148. ISBN 978-80-247-2605-2.

 

 

 

Odborná periodika časopisecká, internetové odborné stránky dle tématu.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Klinická oftalmologie – refraktivní chirurgie

 

Způsob zakončení

zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

 

Znalosti optického systému oka. Základní diagnostika refrakčních vad.

 

Přednášející

 

 

Prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.

 

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Diagnostika a léčba chorob rohovky. Současný stav refraktivní chirurgie, indikace laserových a chirurgických zákroků u různých typů refrakčních vad, nové trendy  v oblasti léčby keratokonu dalších ektatických chorob rohovky. Pohled na vývoj nitroočních fakických a afatických implantátů.

Problematika vyšetřování aberací nižších a vyšších řádů.

Spektrum chirurgických výkonů a význam pooperační péče.

 

 

 

Odborná literatura

 

 

Odborná literatura základní

Rozsíval P.  a  kol.: Infekce oka. I. vyd. Grada, Praha 2003. ISBN 80-247-0505-2. 

Kuchynka P. a kol.: Oční lékařství. II. vyd. Grada Publishing, Praha 2016, ISBN 978-80-247-5079-8.

Rozsíval, P. a kol. Oční lékařství: Galén, Praha  2006,  ISBN 80-7262-404-0.

 

Odborná literatura doporučená

 

Kanski, Jack J.: Clinical Ophthalmology, Elsevier Health Sciences, UK, 2007.

 

Vlková E.  a kol.: Lexikon očního lékařství. Výkladový ilustrovaný slovník. I. vyd. Brno. F. Vlk, 2007, s. 780. ISBN 978-80-239-8906-9.

 

 

Rozsíval P. a kol.: Trendy soudobé oftalmologie. Sv. 1-10, Galén, 2000 - 2017.

 

Odborná periodika časopisecká, internetové odborné stránky dle tématu.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Klinická oftalmologie – pedooftalmologie /P

 

Způsob zakončení

zápočet

 

Další požadavky na studenta

 

 

Teoretické základy pedooftalmologie.

 

Přednášející

 

 

Prof. MUDr. Rudolf Autrata CSc., MBA

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Problematika dětské oftalmologie. Struktura chorob dětského věku, diagnostika, diferenciální diagnostika a léčba. Význam konzervativní a chirurgické léčby a pooperační péče. Mezioborová spolupráce. Moderní pohledy na pedooftalmologii.

 

 

 

Odborná literatura

 

 

 

Odborná literatura základní

Kuchynka P. a kol.: Oční lékařství. II. vyd. Grada Publishing, Praha 2016, ISBN 978-80-247-5079-8.

Rozsíval, P.  a kol.: Oční lékařství: Galén, Praha  2006,  ISBN 80-7262-404-0.

 

Gerinec, A.: Detská oftalmológia, I. vyd. Osveta, Bratislava 2005.

 

Vlková E.  a kol.: Lexikon očního lékařství. Výkladový ilustrovaný slovník. I. vyd. Brno. F. Vlk, 2007, s. 780. ISBN 978-80-239-8906-9.

 

Odborná periodika časopisecká, internetové odborné stránky dle tématu.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Nové trendy v patologické fyziologii

 

Způsob zakončení

zkouška

 

Další požadavky na studenta

Návštěva povinných seminářů

 

Znalost látky  patologické fyziologie v rozsahu VŠ studia. Vypracování eseje.

Téma eseje : Geny a téma mé disertační práce. Diskuze  k tématu je součástí zkoušky.

Praktické minimum z molekulární biologie ( 6 hod. práce v laboratoři)

 

 Přednášející

 

 

Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

 

Stručná anotace předmětu

 

 

 

Předmět je zaměřen na interdisciplinární výklad aktuálních a podstatných  patofyziologických trendů.

Zvláštní pozornost je věnována výkladu multigenní dědičnosti komplexních nemocí.

 

 

 

 

Odborná literatura

 

 

Vácha J : Patologická fyziologie 1, 2, 3, 4. MU Brno, 2002, ISBN 8021022078

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Trendy v lékařské imunologii

 

Způsob zakončení

kolokvium

 

Další požadavky na studenta

Absolvování seminářů a přednášek

 

Znalost imunologie v rozsahu VŠ studia na LF. Písemná práce.

Téma písemné práce : „Přínos imunologie pro studovaný specializační obor a  její využití  vlastní disertační práci.“

 

Přednášející

 

 

Prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc., doc. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D, prof. MUDr. Jindřich Lokaj, C Sc.. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D:

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Lékařská imunologie je jedním z oborů zcelujících moderní medicínu. Tato schopnost vyplývá z charakteristické difúznosti imunitního systému, který svými operačními jednotkami a jejich působky obhlíží výstavbu celého organismu, odstraňuje cizorodé, nesmiřuje se ani s odcizeným, chrání vlastní a tak se stará o strukturální neporušenost buněk, tkání, orgánů.  K mezioborovému charakteru imunologie přispívá i skutečnost, že obor disponuje vlastními, vysoce specifickými a citlivými metodami, které dokáží odkrýt nejrůznější antigeny a posoudit fyziologické pochody v organismu. Imunologii jako jeden ze základních fyziologických a patogenetických principů by si proto měly osvojit všechny lékařské obory. Zařazení "Trendů v lékařské imunologii" do společného programu doktorského studia na LF MU je odrazem tohoto pojetí imunologie. Výběr temat je veden snahou upozornit na ty oblasti imunologie, které se zvlášť nápadně změnily a mohou být přitažlivé jak pro teoretické, tak pro klinické pracovníky:

Regulace adaptivních imunitních reakcí
Imunitní systém ve funkčním řádu organismu
Využívání molekulární genetiky v lékařské imunologii
Alergie: od klinického fenotypu k molekulární podstatě

 

 

 

 

 

Odborná literatura

 

 

 

Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S: Cellular and Molecular Imunology. 6th Ed. Saunders, 2007, ISBN 1416031227.

 

 

 

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Etika biomedicínského výzkumu

 

Způsob zakončení

kolokvium

 

Další požadavky na studenta

základy lékařské etiky

 

Absolvování kurzu

 

Přednášející

Mgr. Josef Kuře, Dr. Phil.

Mgr. Michaela Vaňharová

 

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Filosoficko-estetické aspekty výzkumu při použití lidských subjektů.

Historie lékařského výzkumu a její přesah do současné praxe.

Etické kodexy týkající se výzkumu.

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (96/2001 Sb. m. s).

Etické komise.

Práva nemocných (práva nemocných ve výzkumu).

Aktuální současná problematika.

 

 

Odborná literatura

 

 

Ethics of biomedical research : an international perspective. Edited by Baruch A. Brody .1st ed. Oxford University Press, 1998. ISBN 0195090071.

Murphy, Thimothy F.: Case studies in biomedical research ethics. 1st.ed.  Cambridge . MIT  Press, 2004. ISBN 0262134373.

Thimasma DC,  Kuschner.:Od narození do smrti. Etické problémy v lékařství. MF 2000.

Munzarová M.: Lékařský výzkum a etika . Grada, 2005.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Analýza klinických dat

 

Způsob zakončení

Kolokvium

 

Další požadavky na studenta

Návštěva seminářů

 

Základy biostatistiky

 

 

Přednášející

D. Klimeš, I. Šnábl

 

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Cílem výuky je seznámit posluchače se základními principy analýzy dat, zdokonalit jeho dovednost při běžném zviditelňování informace, v testování statistických hypotéz a v několika specializovaných přednáškách podat základ vícerozměrných analýz, analýzy přežití a prediktivního modelování u klinických dat. Posluchač by v průběhu kurzu měl získat především schopnost rozumět principům statistického testování, vícerozměrných analýz a prediktivních modelů a měla by mu být zpřístupněna četba mezinárodní literatury aplikující tyto techniky. Součástí výuky je demonstrace aplikací v software STATISTICA for Windows.

 

 

 

 

 

Odborná literatura

 

 

Altman DG.: Practical statistics for  medical research. Chapman and Hall. London, 1991.

 

Havránek T.: Statistika pro biologické a lékařské vědy. Academia Praha, 1993.

 

Flury B.,Riedwyl H.: Multivariate statistics. A practical  aproach. Chapman and Hall. London,1988.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Molekulární biologie a genetika

 

Způsob zakončení

Kolokvium

 

Další požadavky na studenta

Povinné semináře

 

 

 

Přednášející

Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., Doc. MUDr. Šmajs, Ph.D, Doc. MUDr. Slaninová,  Doc. MUDr. Hampl,  Prof. MUDr. Svoboda, CSc., Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.,

Mgr. Stjepan Uldrian, CSc.

 

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

DNA, struktura, metody studia
RNA, struktura, druhy RNA.
Proteiny, struktura, metody studia.
Replikace DNA. Syntéza RNA, transkripce
Syntéza bílkovin, funkce ribosomů, posttranslační úprava.
Inhibitory syntézy DNA , RNA a syntézy proteinů
Genetická informace. Gen
Kontrola genové exprese
Molekulární mechanizmy oprav DNA
Lidský genom
Genové inženýrství
Molekulární diagnostika defektních genů
Struktura a funkce buněčných membrán
Buněčné signalizace
Cytoskelet a molekulové motory
Buněčný cyklus
Struktura buněčného jádra
Struktura eukarytického chromosomu
Mitóza. Meióza.
Molekulární principy buněčného pohybu
Pohlavní buňky a oplození
Diferenciace a dediferenciace
Programovaná buněčná smrt
Biologie kmenových buněk
Aplikace kmenových buněk v medicíně
Nádorová transformace buňky
Onkogeny, nádorové supresory

 

 

Odborná literatura

 

 

ALLISON, L.A.:Fundamental molecular biology., 2. ed.John Wiley & Sons, Inc., N.Y.2011
ALBERTS, B. et al.: Molecular biology of the cell, 4.vyd.Garland Publ.Inc.,
New York, 2002
ALBERTS, B. et al.: Essential cell biology, 2.vyd., Garland Publ.Inc., New York, 2004
BECKER,W.M. et al.: The world of the cell. 7.vyd., Benjamin Cummins Publ. Comp. New York, 2008
CLARK, D.P. et al., Molecular biology, Elsevier, Inc. Amsterdam – Tokyo
FILIP, S. et al., Kmenové buňky – biologie, medicína, filozofie, Galén Praha, 2006
FULDA S. et al.: Apoptosis and Cancer Therapy, Wiley - Vch, 2006
LODISH, et al.: Molecular cell biology, 4.ed., W.H. Freeman and Company, New York, 2001
MELINO G. et al.: Cell Death, Wiley Blackwell, 2010
POLLARD,T.D., et al.: Cell Biology. Saunders, New York, 2008
POTTEN Ch. et al.: Apoptosis, Cambridge University Press, 2004
STRACHAN, T.,READ, A.P.: Human Molecular Genetics.Bios Scientific Publishers Ltd., Oxford, 1997
VACULOVÁ A et al.: Caspases: determination of their activities in apoptotic cells. Methods Enzymol 2008;442:157-81.
WEINBERG, R.A.: The Biology of Cancer. Garland Science Publishing, New York, 2006
WOLPERT, L.et al.: Principles of development. Oxford University Press, Oxford, 2002

 

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Rétorika. Kultura mezilidské komunikace./ PV

 

Způsob zakončení

Kolokvium

 

Další požadavky na studenta

Absolvování kurzů

 

 

 

Přednášející

Mgr. Irena Wernerová

 

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Komunikace jako základní projev lidského chování a existování.

Zdroje komunikace

Psychologie osobnosti

Komunikace verbální

Neverbální komunikace

Jazyk jako specifický nástroj dorozumívání

Příprava na veřejné vystoupení

Komunikace s pacientem

 

 

Odborná literatura

 

 

Linhartová, V.: Praktická komunikace v medicíně pro mediky, lékaře a ošetřující personál. 1 vyd. Grada, 2007.

Venglářová Martina, Mahrová Gabriela, Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada, 2006.
Honzák Radkin., Komunikační pasti v medicíně. Praha: Galén, 1999.
Buchtová Božena, Rétorika. Praha: Grada, 2006.
Wage, Jan L., Řeč těla jako účinný nástroj prodeje. Praha: Menagement Press, 1997.
Wirth Bernard, P. Poznej sám sebe i druhé. Praha: IKAR, 2002.
Lewis David, Tajná řeč těla. Praha: Viktoria Publishing, 1995.
Kočka Miloš, Okřídlená slova. Štíty: VEDUTA, 1994.
Just Vladimír, Slovník floskulí. Praha: Academia, 2003.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Získávání vědeckých informací /PV

 

Způsob zakončení

Zápočet

 

Další požadavky na studenta

Absolvování kursu

 

 

 

Přednášející

Mgr. Zdeňka Dohnálková

 

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Souborné katalogy. Multioborové databáze.

Oborové databáze I (lékařství, biologie)

Oborové databáze II (biologie – dokončení, chemie). Citační ohlas. Impact factor.

Metodika tvorby odborného textu. Publikační etika. Citování v odborném textu, citační etika.

Citační rejstříky.

Zdroje a typy informací a informačních pramenů

Volně dostupné informační zdroje.

Elektronické informační zdroje dostupné na MU.

Obstarávání informačních pramenů.

 

Odborná literatura

 

 

Žid N.: Orientace ve světě informatiky. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1998.

Eco U.: Jak napsat diplomovou práci: Come si fa una tesi di laurea (Orig.). Translated by Ivan seidl. Olomouc: Votobia, 1997.

Vymětal J.,Váchová M.: Úvod do studia odborné literatury, Vyd. 1. Praha: Orac, 2000.

Šesták Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000.

Spousta V., Maňák J., Šťáva J., Dohnálková Z.: Vádemekum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). 1. vyd. 2000, 1. dotisk 2001. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000.

Tkačíková D.: Informační zdroje Internetu: a jak je efektivně využívat. Praha: Výpočetní centrum ČVUT Praha, 1997.

Cejpek J.:  Informace, komunikace a myšlení: Úvod do informační vědy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998.

Filka, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař, 2002.

Čmejrková, S., Daneš F., Světlá J.: Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999.

Ivanová K., Juříčková. L.: Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.

Katuščák D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. 2.dopl. vyd. Bratislava: Stimul, 1998.

Liška V.: Doctorandus:(průvodce budoucích Ph.D.). Praha: Professional publishing, 2004.

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Plánování, organizace a hodnocení klinických studií /PV

 

Způsob zakončení

Zápočet

 

Další požadavky na studenta

Znalost základních statistických konceptů

 

 

 

Přednášející

A. Svobodník, MUDr. P. Kristenová

 

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

Základní terminologie. Klasifikace klinických studií.

Hodnocení účinnosti léčby. Design klinické studie.

Randomizace pacientů. Průběžná analýza klinických studií.

Speciální analýza dat. Post – Hoc analýzy. Analýza prognostických faktorů.

Bioekvivalenční studie. Správa dat v klinické studii.

Právní normy a předpisy.

Elektronické CRF

Centrální databáze. Vstup dat. Transport dat.

Multicentrické studie.

 

Odborná literatura

 

 

Cleophas, T., J. et al.: Statistics Applied to Clinical Trials. Kluwer Academic Publishers, 2000.

Liu, J. – Chow, S. Design and Analysis of Clinical Trials: Concepts and Methodologies. John Wiley and Sons, 1998.

Machin, D. et al.: Sample size tables for clinical studies. Blackwell Science, 1987.

Mc Faccen, E. Management of Data in Clinical Trials. John Wiley and Sons, 1998.

Meinert, C. L. Clinical Trials: Design, Conduct and Analysis. Oxford University Press, 1996.

Norleans, M. X.: Statistical methods for clinical trials. Marcel Dekke, 2001.

Piantadosi, S. Clinical Trials: A Methodological Perspective. John Wiley and Sons, 1986.

Shuster, J., J. Handbook of sample size guidelines for clinical trials. CRC Press, 1990.

Wooding, W., M. Planning pharmaceutical clinical trials. John Wiley and Sons, 1994.