C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Obecná patologie (P)

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Průběžné studium dle kreditního systému, zápočty

Publikační aktivita, aktivní účast na odborných sjezdech

Podíl na výuce

Přednášející

 

prof. MUDr. Z. Lukáš, CSc.

Stručná anotace předmětu

 

Obecná patologie se zaměřuje na hlavní funkční a strukturální změny buněk a tkání při různých fysiologických i patologických procesech. Choroba a její etiologie na různých úrovních.

 

l        poškození buněk a tkání

l        zánět akutní a chronický

l        patologie imunitního systému, autoimunitní choroby

l        poruchy metabolismu

l        poruchy krevního oběhu a lymfy (z obecného hlediska), ischemie, infarkt

l        obecná onkologie, patologie nádorového růstu a šíření, klasifikace tumorů, typy tumorů

l         

Odborná literatura

 

l        Miřejovský, Bednář: Obecná patologie, Praha 1992

l        Kumar, Cotran, Robbins: Basic Pathology, 7. vyd.

l        Woolf, N: Pathology Basic and Systemic, 1998

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Speciální patologie I. (P)

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Průběžné studium dle kreditního systému, zápočty

Publikační aktivita, aktivní účast na odborných sjezdech

Podíl na výuce

Přednášející

 

doc. MUDr. Josef Feit, CSc, doc. MUDr. Markéta Hermanová, PhD.

Stručná anotace předmětu

 

Speciální patologie (dle orgánových systémů):

 

l      krevní oběh, srdce, cévy

l      uzliny

l      kostní dřeň

l      respirační trakt

l      gastrointestinální trakt

l      játra

l      pankreas

Odborná literatura

 

Základní literatura:

l        Povýšil, C, Šteiner, I. et al: Speciální patologie (2. vydání, Galén, 2007)

l        Kumar, Cotran, Robbins: Basic pathology, (7. vydání)

l        Neville Woolf: Pathology, Basic and Systemic (Saunders 1998)

l        Fletcher CDM,: Diagnostic Histopathology of Tumors, 2nd ed., London, Churchill Livingstone, 2000

l        Sternberg's Diagnostic Surgical Pathology, Lippincott Williams & Wilkins, 4th ed. 2004

l        Ross M., a spol.: A textbook and atlas of histology.

l        Kolektiv autorů: Soudní lékařství, Grada publishing, 1999

l        Česká a Slovenská patologie a soudní lékařství (časopis)

 

Doporučená literatura:

dle zaměření práce studenta

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Speciální patologie II. (P)

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Průběžné studium dle kreditního systému, zápočty

Publikační aktivita, aktivní účast na odborných sjezdech

Podíl na výuce

Přednášející

 

doc. MUDr. Markéta Hermanová, PhD., doc. MUDr. Josef Feit, CSc.

Stručná anotace předmětu

 

Speciální patologie (dle orgánových systémů):

 

l        ledviny

l        genitální systém

l        endokrinní systém

l        muskuloskeletální systém

l        kožní systém

l        nervový systém

Odborná literatura

 

Základní literatura:

l      Povýšil, C, Šteiner, I. et al: Speciální patologie (2. vydání, Galén, 2007)

l      Kumar, Cotran, Robbins: Basic pathology, (7. vydání)

l      Neville Woolf: Pathology, Basic and Systemic (Saunders 1998)

l      Fletcher CDM,: Diagnostic Histopathology of Tumors, 2nd ed., London, Churchill Livingstone, 2000

l      Sternberg's Diagnostic Surgical Pathology, Lippincott Williams & Wilkins, 4th ed. 2004

l      Ross M., a spol.: A textbook and atlas of histology.

l      Kolektiv autorů: Soudní lékařství, Grada publishing, 1999

l      Česká a Slovenská patologie a soudní lékařství (časopis)

 

Doporučená literatura:

dle zaměření práce studenta

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Histologie a embryologie (PV)

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Průběžné studium dle kreditního systému, zápočty

Publikační aktivita, aktivní účast na odborných sjezdech

Podíl na výuce

Přednášející

 

prof. MUDr. D. Horký, DrSc.

Stručná anotace předmětu

 

Histologická stavba tkání a základů embryologie.

 

Důraz je kladen na korelaci s diagnostickými metodickými postupy moderní patologie (složení tkání, tkáňové antigeny a jejich průkaz).

 

Embryologie a její vztah k fetopatologii.

Odborná literatura

 

l      Ross M., a spol.: A textbook and atlas of Histology.

l      E. Klika a kol.: Embryologie

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Patologie: morfometrie, dokumentace, analýza obrazu (PV)

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

 

Přednášející

 

doc. MUDr. Josef Feit, CSc.

Stručná anotace předmětu

 

l        Systémy obrazové analýzy (demonstrace systému Lucia DI)

l        Digitální fotografie, mikrofotografie: pořízení a manipulace s digitální fotografií, ztrátové a bezztrátové formáty, konverze, barevná hloubka a rozlišení.

l        Archivace dat: media, omezení souborových systémů, komprimace dat

l        Požadavky na zobrazení a tisk fotografií

l        Virtuální mikroskop

l        Makrofotografie

Odborná literatura

 

l      přednášky

l      Z. Lukáš, J. Feit: Úvod do bioptické myopatologie, 1996

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Molekulární patologie (P)

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

 

Přednášející

 

prof. MUDr. Z. Lukáš, CSc., doc. MUDr. J. Šmardová, PhD.

Stručná anotace předmětu

 

Metody molekulární patologie v patomorfologickém výzkumu,  v biologii a v bioptické diagnostice.

Odborná literatura

 

přednášky

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Patologie pro praxi I. (P)

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Průběžné studium dle kreditního systému, zápočty

Publikační aktivita, aktivní účast na odborných sjezdech

Podíl na výuce

Přednášející

 

doc. MUDr. Josef Feit, CSc, doc. MUDr. Markéta Hermanová, PhD.

Stručná anotace předmětu

 

Provedení pitvy standardní i speciální, odběr vzorků, zpracování materiálu, interpretace klinického nálezu, pitevní protokol.

Speciální techniky pitvy.

Odborná literatura

 

l        Kutlík Igor: Patologicko-anatomická pitva, SAV

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Patologie pro praxi II. (P)

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Průběžné studium dle kreditního systému, zápočty

Publikační aktivita, aktivní účast na odborných sjezdech

Podíl na výuce

Přednášející

 

doc. MUDr. Josef Feit, CSc, doc. MUDr. Markéta Hermanová, PhD.

Stručná anotace předmětu

 

Bioptický materiál: příjem a zpracování tkání dle orgánů (+ speciální požadavky na zpracování tkání z různých orgánů).

Popis resekátů, dokumentace.

Rychlá peroperační biopsie, zpracování vzorku

Interpretace nálezu, bioptická průvodka

Odborná literatura

 

 

l      Fletcher CDM,: Diagnostic Histopathology of Tumors, 2nd ed., London, Churchill Livingstone, 2000

l      Sternberg's Diagnostic Surgical Pathology, Lippincott Williams & Wilkins, 4th ed. 2004

l      Interní výukové materiály (histologická, histochemická, imunohistologická technika)

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Základní histopatologické metody (P)

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

 

Přednášející

 

prof. MUDr. Z. Lukáš, CSc., doc. MUDr. M. Hermanová, PhD, doc. MUDr. J. Feit, CSc., prof. MUDr. D. Horký, DrSc.

Stručná anotace předmětu

 

Běžná speciální barvení v bioptické diagnostice, principy, diagnostické využití dle orgánů

histochemické metody ve výzkumu a v diagnostice (kosterní sval, malabsorpční syndrom)

imunohistochemie: antigeny, protilátky, klasifikace tkání, diagnostické využití

imunofluorescence přímá a nepřímá, principy, využití (kožní patologie, nefropatologie)

FISH: princip metody, diagnostické využití, demonstrace

 

Odborná literatura

 

l         

l        Fletcher CDM,: Diagnostic Histopathology of Tumors, 2nd ed., London, Churchill Livingstone, 2000

l        Sternberg's Diagnostic Surgical Pathology, Lippincott Williams & Wilkins, 4th ed. 2004

l        Bancroft, JD, Gamble, M.: Theory and Practice of Histological Techniques, 5th ed, 2002

l        Interní výukové materiály (histologická, histochemická, imunohistologická technika)