C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Dentální implantologie

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Absolvování 1. ročníku studia PGS Stomatologie, Zubní lékařství

Přednášející

 

Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., MUDr. Patrik Prachár, Ph.D., MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

 

Přednášky prohlubují znalosti v odbornosti dentální implantologie. Zaměřeny jsou na obecnou problematiku transplantologie, implantologie. Vlastnosti implantačních materiálů, jejich biologické, biofyzikální testování. Hodnocení biokompatibility, rozdělení implantátů, indukce využití, protetické náhrady nesené implantáty.

Odborná literatura

 

Povinná literatura

Šimůnek A. a kol.: Dentální implantologie, II.vyd. NUCLEUS, Hradec Králové, 2008, ISBN 978-80-87009-30-7, 285s.

Doporučená literatura

Pazdera J.: Základy ústní a čelistní chirurgie, 1. vyd. TISKSERVIS, Olomouc, 2007,

ISBN 978-80-244-1670-0, 241s.

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Orální chirurgie

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Nejsou.

Přednášející

 

Prof. MUDr. J. Vaněk, CSc.

doc. MUDr. Milan Machálka, CSc.

as. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D

as. MUDr. Ludmila Procházková, CSc.

MUDr. Patrik Prachár, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

 

Orální chirurgie v rozsahu dentoalveolární chirurgie a vybraných úseků maxilofaciální chirurgie řeší patologické stavy odontogenního původu extrakcemi zubů, resekcí kořenových hrotů, extirpací a excizí patologického ložiska. Ošetřuje kolemčelistní a orální záněty, poranění zubů, dutiny ústní a čelistních kostí. Připravuje k řešení operacemi čelistní anomálie, provádí preprotetické výkony včetně implantologie a augmentace kostních defektů. Konzervativními metodami léčí onemocnění čelistního kloubu. Komplexní terapií léčí všechny typy orálních nádorů.

Odborná literatura

 

Povinná literatura

Németh, T., Kozák, J., Voska, P.: Úrazy obličeje, 1991, Avicenum, Praha, ISBN 80-201-0116-0

Mazánek, J.: Traumatologie orofaciální oblasti, 1999, Grada Publishing Praha, ISBN 80-7169-774-5

Doporučená literatura

Ramba, J.: Zlomeniny obličejových kostí, 1990, Avicenum Praha, ISBN 80-201-0052-0

Németh, T.: Nové postupy při rekonstrukci obličeje, 1986, Naše vojsko, Praha

Wotke, J.: Patologie orofaciální oblasti, 2001, Grada Publishing, Praha, ISBN 80-7169-975-6

Machálka, M.: Chirurgie dolních zubů moudrosti, 2003, Avicenum Grada Praha, ISBN 80-247-0605-9

Časopisy

Journal of Oral and Maxillofacial Surgery

International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery

Oral Surgery, Oral Medicíně, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Prořezávání zubů a jejich poruchy

Způsob zakončení

                     zápočet

Další požadavky na studenta

 

 

Přednášející

MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.

 

Stručná anotace předmětu

 

Předmět si klade za cíl seznámit studenta s problematikou prořezávání zubů. Na základě odborné literatury a konkrétních kasuistik budou vysvětlena a diskutována následující témata – fyziologický průběh, časové hledisko, jednotlivé patologické stavy se speciálním zaměřením na jejich příčiny, diagnostické a léčebné možnosti, komplikace.

Odborná literatura

 

Povinná literatura:

1. Černochová P. Diagnostika retinovaných zubů, 2006, Grada

2. Koťová M. Ortodontický průvodce praktického zubního lékaře, 2006, Grada

 

Doporučená literatura:

1. Becker A. The orthodontic treatment of impacted teeth, 1st Ed., 1998, London:Martin Dunitz

2. Proffit WR, Fields Jr. HW, Server DM Contemporary orthodontics, Fourth Ed., 2007, Mosby Elsevier

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Dětské zubní lékařství

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

absolvování 1. ročníku studia PGS Stomatologie

Přednášející

 

Prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.

 

 

 

Předmět prohlubuje znalosti v oboru Dětské zubní lékařství se zaměřením na prevenci zubního kazu,  kariologii, dentální materiály, onemocnění parodontu a traumatologii.

Odborná literatura

 

Povinná literatura

Komínek J. a kol.: Dětská stomatologie, Avicenum Praha, 1988

Fialová S., Nováková K.: Vybrané kapitoly z pedostomatologie, UP Olomouc, Olomouc 2000

Ležovič  J. a kol.: Detské zubné lekárstvo, DALi-Bb s.r.o. , Slovak edition, Bratislava     2005

Stejskalová J. a kol: Konzervační zubní lékařství 1. Galén a Univerzita Karlova v Praze, 2003

Andreasen J.O.: Traumatic injuries to the teeth, 4th ed., Blackwell, Munksgaard,             2007

 

 

Doporučená literatura

Kilián a kol.: Prevence ve stomatologii, 2. vydání, Galén a Univerzita Karlova v Praze    1999

Wilson I., Nairn H.F.:Minimally invasive dentistry, Quintessence,                                     2007

Tsukiboshi M.: Plán ošetření při poranění zubů. Klinické postupy. Quintessenz, Praha,    2001

Passler F., Visser H.: Stomatologická radiologie, Grada,                                                    2007

Ščigel a kol.: Sedace v praxi zubního lékaře, Quintessenz Praha,                                       2007

Ten Cate A.R.: Oral histology, Mosby , London,                                                                1994

Koch G., Poulen S.: Pediatric dentistry, Munksgaard , Kopenhagen,                                  2001

Slezák R., Dřízhal I.: Atlas chorob ústní sliznice, Quintessenz Praha,                                2004

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

 

Název studijního předmětu

Kostní tkáňové inženýrství

 

Způsob zakončení

Zápočet

 

Další požadavky na studenta

Absolvování prvního ročníku DSP

 

 

 

Přednášející

Prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc.

 

 

 

Stručná anotace předmětu

 

 

 

Tkáňové inženýrství je progresivní chirurgická metoda, která se používá k regeneraci kostních defektů v parodontologii, implantologii, dentoalveolární a maxilofaciální chirurgii. Využívá růstové faktory, obsažené v trombocytech krevní plazmy, bohaté na trombocyty (Plateled Rich Plasma PRP).

PRP plazma se aplikuje ve směsi s anorganickým kostním minerálem Bio-Oss ve formě kompozitního gelu a zesiluje vlastní schopnosti organizmu k regeneraci tkání.

 

Odborná literatura

 

 

 

Povinná literatura

-         S.E.Lynch; R.Y.Genco; R.E.Marx: Tissue Engineering – Applications in Maxilofacial Surgery and Periodontics.

            Quintessence Publishing 1999, ISBN 0-86715-346-6

-         Fassmann  A. a kol.: Kostní tkáňové inženýrství v orofaciální oblasti.

            Nukleus, Hradec Králové, 2006, ISBN 80-86225-82-8

 

Doporučená literatura

-         R.E.Marx; A.K.Garg: Platelet- Rich Plasma 

            Quintessence Publishing 2005, ISBN 0-86715-432-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Stomatologie-Zubní lékařství

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

Znalost látky z Ortopedické stomatologie, Terapeutické stomatologie a Stomatologické chirurgie v rozsahu studia VŠ na LF MU.( Pro absolventy oboru  Stomatologie)

Znalost látky všech  předmětů PZL- oboru Zubní lékařství v rozsahu studia VŠ na LF MU (pro absolventy oboru Zubní lékařství)

Návštěva povinných seminářů

Přednášející

 

Prof. MUDr. J. Vaněk, CSc., Prof. MUDr. A. Fassmann CSc., Prof. MUDr. M. Kukletová, CSc., Doc. MUDr. M. Machálka, CSc., Doc. MUDr. Z. Halačková, CSc., Doc. MUDr. L. Roubalíková, Ph.D., MUDr. P. Černochová, Ph.D., MUDr. S.Bartáková, Ph,D., MUDr.Patrik Prachár, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

-         povinný předmět

-         získání základních praktických znalostí a dovedností ve všech oborech Stomatologie- Zubní lékařství

-         získání praktických znalostí v některém ze specializačních oborů a odborností Stomatologie- Zubní lékařství

-         rozšíření teoretických znalostí ve všech oborech a Stomatologie- Zubní lékařství

-         rozšíření teoretických znalostí  v některém ze specializačních oborů  nebo odbornosti Stomatologie-Zubní lékařství

-         Mezioborová spolupráce v oblasti dané tématem disertační práce

Odborná literatura

 

Povinná literatura

Peřinka L.: Základy klinické endodoncie. Quintessenz 2003

Komínek J. a kol.: Dětská stomatologie, Avicenum Praha, 1988

Fialová S., Nováková K.: Vybrané kapitoly z pedostomatologie, UP Olomouc, Olomouc 2000

Kilián a kol.: Prevence ve stomatologii, 2. vydání, Galén a Univerzita Karlova v Praze    1999

Stejskalová J. a kol: Konzervační zubní lékařství 1. Galén a Univerzita Karlova v Praze, 2003

Tsukiboshi M.: Plán ošetření při poranění zubů. Klinické postupy. Quintessenz, Praha     2001

Toman, J.: Ústní a čelistní chirurgie, 1976, Avicenum, Praha

Machálka, M.: Traumatologie obličejového skeletu a zubů, 1996, LF MU Brno, ISBN 80-210-1325-7

Pazdera, J.: Repetitorium stomatologické chirurgie I, II, III, 1996, UP Olomouc, ISBN 80-7067-637-X, 80-7067-638-B

Mazánek, J.: Nádory orofaciální oblasti, , Viktoria Publishing Praha, 1997

Pazdera, J.: Základy ústní a čelistní chirurgie, 2007, UP Olomouc, ISBN 978-80-244-1670-0

Shillinburg H.T. et al.: Zásady preparace ve fixní protetice,Quintessenz, 1997, ISBN 80-902118-3-6

Dostálová T.: Fixní a snímatelná protetika, Grada 2004, ISBN 80-247-0655-5

Passler F., Visser H.: Stomatologická radiologie, Grada 2007

 

Doporučená literatura

Cohen S., Hergreaves: Pathways of the pulp. Mosby 2006.

Beer R., Baumann M.A. Kielbassa A.M. Pocket Atlas of Endodontics. Thieme 2006

Graig´s : Restorative Dental Materials. Mosby 2006

Robertson  T. .M.: Sturedvent´s Art of Science of Operative Dentistry.  Mosby 2002

Bücking W.: Dental tips and tricks. Quintessenz 2006

Ležovič  J. a kol.: Detské zubné lekárstvo, DALi-Bb s.r.o. , Slovak edition, Bratislava     2005

Wilson I., Nairn H.F.:Minimally invasive dentistry, Quintessence 2007

Ščigel a kol.: Sedace v praxi zubního lékaře, Quintessenz Praha, 2007

Ten Cate A.R.: Oral histology, Mosby , London 1994

Koch G., Poulen S.: Pediatric dentistry, Munksgaard , Kopenhagen 2001

Andreasen J.O.: Traumatic injuries to the teeth, 4th ed., Blackwell, Munksgaard 2007

Ingle, J.I., Bakland, L. K.: Endodontics. BC Decker Inc Hamilton, London, 2002, 974 s.

Stock, C., Walker, R., Gulabivala, K.: Endodontics, Mosby 2004, 324 s.

Johnson, W.T.: Color Atlas of Endodontics. W. B. Saunders Copany 2002, 205 s.

Norton, M.: Implantáty ve stomatologii, 1996, Quintessenz Praha, ISBN 80-902118-1-X

Zemen, J.: Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch, 1999, Galén Praha, ISBN 80-7262-005-3

Proffit WR, Fields Jr. HW, Server DM Contemporary orthodontics, Fourth Ed., 2007, Mosby Elsevier

Bittner: Protetická technologie, 1989, institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně, ISBN 80-7013-013-X

Bílý B.et al.: Stomatologická propedeutika, UJEP 1975, 17-029-75

Foreman D.: Crown and bridge prosthodontics an illustrated handbook, Wright 1989, ISBN 0 7239 0760 5

Tvrdoň M et al.: Protetická stomatológia, liečba a prevencia, Bratislava, 1999, ISBN 80-967961-5-1

Hohman A., Hielscher: konstrukce částečných snímatelných náhrad ve stomatologii, Grada, 1999, ISBN 80-7169-217-4

 

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Gnatologie

Způsob zakončení

kolokvium

Další požadavky na studenta

 

 

Přednášející

 

MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Problematika protetické stomatologie a stomatognatního systému zaměřená na fixní i snímatelné náhrady– fyziologie a patologická fyziologie stomatognatního systému a temporomandibulárního kloubu. Pozornost je věnována jednotlivým patologickým stavům se speciálním zaměřením na jejich příčiny, diagnostické a léčebné možnosti, komplikace.

Odborná literatura

 

Povinná literatura

Dostálová T.: Fixní a snímatelná protetika, Grada 2004, ISBN 80-247-0655-5

Shillinburg H.T. et al.: Zásady preparace ve fixní protetice,Quintessenz, 1997, ISBN 80-902118-3-6

Doporučená literatura

Bittner: Protetická technologie, 1989, institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně, ISBN 80-7013-013-X

Bílý B.et al.: Stomatologická propedeutika, UJEP 1975, 17-029-75

Tvrdoň M et al.: Protetická stomatológia, liečba a prevencia, Bratislava, 1999, ISBN 80-967961-5-1

Foreman D.: Crown and bridge prosthodontics an illustrated handbook, Wright 1989, ISBN 0 7239 0760 5

 

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Laser v zubním lékařsrví

Způsob zakončení

Zápočet

Další požadavky na studenta

 

 

Přednášející

 

Doc. MUDr. Lenka Roubalíková , Ph. D.

Stručná anotace předmětu

 

 

 

Princip práce laserových přístrojů a jejich použití v zubním lékařství. Druhy laserů. Preparace kavit, adhezivní úprava tvrdých zubních tkání, endodontické ošetření, bělení zubů, ošetření hypersenzitivity dentinu, mukogingivální chirurgické výkony, odstranění metalických pigmentací, laser v apikální mikrochirurgii a dentoalveolární chirurgii.

 

Odborná literatura

 

Povinná literatura

Moritz A.: Oral Laser Application. Quintessence 2006.

 

Doporučená literatura

European Journal of Oral Laser Application. Sola.Vienna.

C – Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku

Název studijního předmětu

Termokondenzační techniky v endodoncii

Způsob zakončení

zápočet

Další požadavky na studenta

 

 

Přednášející

 

Doc MUDr Zdenka Halačková, CSc

Stručná anotace předmětu

 

 

Rozšíření teoretických znalostí v oblasti využitá termokondenzačních technik v endodoncii, zaměření na praktické využití jednotlivých technik.

 

Odborná literatura

 

 

Povinná literatura

Ingle, J.I., Bakland, L. K.: Endodontics. BC Decker Inc Hamilton, London, 2002,

 

 

Doporučená literatura:

Peřinka, L. a spol.: Základy klinické endodoncie.Quintessenz, Praha 2003.

Johnson, W.T.: Color Atlas of Endodontics, W.B. Saunders Company, 2002.

Beer, r., Baumann, M.A., Syngcuk Kim: Endodontology, Thieme, 2000.

Stock, C., Walker, R., Gulabivala, K.: Endodontics, Mosby 2004,