Rozvrh stáží z neurologie v jarním semestru 2017/2018 na II. neurologické klinice FN MU

Datum

Trvání

Téma

SS

Místo konání

Pozn.

Vyučující

19.2.2018

 

7,30-12,20

Neurological propedeutics:motor system , reflexes, muscle test, cerebellar and extrapyramidal system,

uncosciousness,meningeal syndrome, posture and gait

Study group -31,32IV

English

II.Clinic of

Neurology

Bohunice

Lecture Hall

Magister. study

Dr.Vlčková

20.2.2018

7,30-12,20

Neurological propedeutics: cranial nerves,sensory system, neurological examination, files manipulation. Credit

Study group -31,32IV

English

II.Clinic of

Neurology

Bohunice

Lecture Hall

Magister. study

Dr.Raputová

26.2.2018

 

7,30-12,20

Neurologická propedeutika -opakování a shrnutí

5/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Prof.Kadaňka

27.2.2018

 

7,30-12,20

Základy vyšetřovacích metod v neurologii: (EEG,EMG,EP,likvor,zobrazovací metody).

5/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Prof.Bednařík

Doc.Štourač

 

 

28.2.2018

7,30-12,20

Ischemické cévní mozkové a míšní příhody: patofyziologie,rizikové faktory,diagnostika,

klinický obraz,léčba.Organizace péče.

5/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Dr.Benešová

1.3.2018

7,30-12,20

Principy vývojové neurologie.Neurologické vyšetření novorozence a kojence. Specifika neurologických onemocnění v dětském věku.

5/V

Klin. dětské neurologie FDN

Magister. studium

Doc.Ošlejšková

 

2.3.2018

7,30-12,20

Hemorhagické cévní mozkové příhody: patofyziologie,rizikové faktory,diagnostika,

klinický obraz,léčba. Organizace péče o nemocné s CMP.

5/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Prof.Bednařík

Prof.Kadaňka

 

5.3.2018

 

 

7,30-12,20

Vertebrogenní onemocnění: patofyziologie,klinický obraz,diagnostika, léčba. 

5/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Prof.Bednařík

Prof.Kadaňka

6.3.2018

7,30-12,20

Demyelinizační,degenerativní a nádorová onemocnění: patofyziologie,diagnostika,klinický obraz,léčba. Poruchy řeči. Demence.

5/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Doc.Štourač

Dr.Košťálová

7.3.2018

7,30-12,20

Epilepsie,nervosvalová onemocnění,onemocnění hlavových nervů.

5/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Doc.Adamová

Dr.Benešová

 

8.3.2018

7,30-12,20

Neurologická onemocnění v dětském věku

5/V

Klin. dětské neurologie FDN

Magister. studium

Doc.Ošlejšková

 

9.3.2018

7,30-12,20

Movement disorders,bolesti hlavy a ostatní bolestivé syndromy. Klasifikovaný zápočet s vypracováním neurologického chorobopisu (= kolokvium, praktická zkouška).

5/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Prof.Bednařík

Dr.Vlčková

 

12.3.2018

 

7,30-

12,20

Neurologická propedeutika: Motorický systém (reflexologie,svalový test,typy paréz,vyšetření mozečkových,extrapyramidových poruch),vyšetření pateře,poruch stoje a chůze,meningeálního syndromu,vyšetření pacientů v bezvědomí.

15/IV

Posluchárna ORL Bohunice

Magister. studium

Dr.Hulová

12.3.2018

7,30-12,20

Neurological propedeutics:motor system , reflexes, muscle test, cerebellar and extrapyramidal system,

uncosciousness,meningeal syndrome, posture and gait

Study group -35/IV

English

II.Clinic of

Neurology

Bohunice

Lecture Hall

Magister. study

Dr.Raputová

13.3.2018

7,30-12,20

Neurologická propedeutika: hlavové nervy, senzitivní  systém. Neurologická dokumentace,strategie neurologického vyšetření. Zápočet

15/IV

Posluchárna ORL Bohunice

Magister. studium

Dr.

Andrašinová

13.3.2018

7,30-12,20

Neurological propedeutics: cranial nerves,sensory system, neurological examination, files manipulation. Credit

Study group -35/IV

English

II.Clinic of

Neurology

Bohunice

Lecture Hall

Magister. study

Dr.Raputová

 

15.3.2018

10,00-

12,30

Základní principy anatomického a funkčního uspořádání nervového systému.Mozkové laloky.Lokalizace korových funkcí.

 

Posluchárna NK

Bohunice

Bakalář.

studium

Doc.Adamová

 

19.3.2018

 

 

7,30-12,20

 

Neurologická propedeutika: Motorický systém (reflexologie,svalový test,typy paréz,vyšetření mozečkových,extrapyramidových poruch),vyšetření pateře,poruch stoje a chůze,meningeální syndrom,vyšetření pacientů v bezvědomí.

 

4/IV

 

Posluchárna NK Bohunice

 

Magister. studium

 

Dr.

Andrašinová

20.3.2018

 

 

7,30-12,20

Neurologická propedeutika: hlavové nervy, senzitivní  systém. Neurologická dokumentace,strategie neurologického vyšetření. Zápočet

4/IV

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Dr.Hulová

22.3.2018

10,00-

12,30

Základy etiopatogeneze neurologických onemocnění. Cévní onemocnění mozku.

 

Posluchárna NK

Bohunice

Bakalář.

studium

Dr.Benešová

26.3.2018

 

7,30-12,20

Neurologická propedeutika -opakování a shrnutí.

3/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Prof.Bednařík

 

27.3.2018

7,30-12,20

Základy vyšetřovacích metod v neurologii: (EEG,EMG,EP,likvor,zobrazovací metody).

3/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Prof.Kadaňka

Doc.Štourač

 

28.3.2018

7,30-12,20

Ischemické cévní mozkové a míšní příhody; hemorhagické cévní mozkové příhody; patofyziologie,rizikové faktory,diagnostika,

klinický obraz,léčba. Organizace péče o nemocné s CMP. Poruchy řeči. Demence.

3/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Prim.Voháňka

Dr.Košťálová

29.3.2018

7,30-12,20

Principy vývojové neurologie.Neurologické vyšetření novorozence a kojence. Specifika neurologických onemocnění v dětském věku.

3/V

Klin. dětské neurologie FDN

Magister. studium

Doc.Ošlejšková

 

3.4.2018

7,30-12,20

Demyelinizační,degenerativní a nádorová onemocnění: patofyziologie,diagnostika,klinický obraz,léčba. Vertebrogenní onemocnění:patofyziologie,klinický obraz,diagnostika, léčba

3/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister.

studium

Doc.Štourač

Doc.Adamová

 

4.4.2018

7,30-12,20

Epilepsie,nervosvalová onemocnění,onemocnění hlavových nervů.

3/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Prof.Kadaňka

Doc.Adamová

5.4.2018

7,30-12,20

Neurologická onemocnění v dětském věku

3/V

Klin. dětské neurologie FDN

Magister. studium

Doc.Ošlejšková

 

5.4.2018

10,00-12,30

Neurotraumatologie,neuroinfekce,degenerativní a metabolická postižení nervového systému.

 

Posluchárna NK

Bakalářské

studium

Dr.Vlčková

6.4.2018

7,30-12,20

Movement disorders,bolesti hlavy a ostatní bolestivé syndromy. Klasifikovaný zápočet s vypracováním neurologického chorobopisu (= kolokvium, praktická zkouška).

3/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister.

studium

Prim.Voháňka

Dr.Vlčková

12.4.2018

 

7,30-12,20

Neurologická propedeutika: Motorickýsystém(reflexologie,svalový test,typy paréz,vyšetření mozečkových,extrapyramidových poruch),vyšetření pateře,poruch stoje a chůze,meningeálního syndromu,vyšetření pacientů v bezvědomí

2/IV

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Dr.Kec

13.4.2018

7,30-12,20

Neurologická propedeutika: hlavové nervy, senzitivní  systém. Neurologická dokumentace,strategie neurologického vyšetření. Zápočet

2/IV

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Dr.Horák

16.4.2018

 

7,30-12,20

Neurologická  anamnéza.Reflexologie.Parézy, pyramidové jevy,hybné poruchy ,svalový test. Vyšetření expy a mozečkových poruch,vyšetření pateře, poruch stoje a chůze,meningeální syndrom,vyšetření v bezvědomí.

14/IV

Posluchárna NK Bohunice

ZL

Dr.Vlčková

17.4.2018

7,30-12,20

 

Základy vyšetřovacích metod,EMG,EP, EEG,likvor.Poruchy řeči,demence

14/IV

Posluchárna NK Bohunice

ZL

Doc.Štourač

Doc.Adamová

Dr.Košťálová

18.4.2018

7,30-12,20

Demyelinizační,degenerativní  a nervosvalová onemocnění,Vyšetření hlavových nervů

14/IV

Posluchárna NK Bohunice

ZL

Doc.Štourač

Doc.Adamová

19.4.2018

 

 

7,30-12,20

Principy vývojové neurologie. Neurologická onemocnění v dětském věku (DMO,dětské epileptické syndromy)

14/IV

Klin. dětské neurologie FDN

ZL

Doc.Ošlejšková

 

19.4.2018

10,00-12,30

Demyelinizační, vertebrogenní a nervosvalová onemocnění

 

Posluchárna NK Bohunice

Bakalář. studium

Doc.Štourač

20.4. 2018

7,30-12,20

Cévní onemocnění mozku a míchy. Tumory,epilepsie. Onemocnění hlav. nervů.

Zápočet

14/IV

Posluchárna NK Bohunice

ZL

Prof.Kadaňka

Dr.Vlčková

 

23.4.2018

 

7,30-12,20

Neurologická propedeutika: Motorický systém (reflexologie,svalový test,typy paréz,vyšetření mozečkových,extrapyramidových poruch),vyšetření pateře,poruch stoje a chůze,meningeální syndrom,vyšetření pacientů v bezvědomí

12/IV

Posluchárna

NK Bohunice

Magister.

studium

 

Dr.Kec

24.4.2018

7,30-12,20

Neurologická propedeutika: hlavové nervy, senzitivní  systém. Neurologická dokumentace, Strategie neurologického vyšetření. Zápočet

12/IV

Posluchárna

NK Bohunice

Magister.

studium

 

Dr.Horák

25.4.2018

7,30-12,20

Ischemické a hemorrhagické cévní mozkové příhody, vertebrogenní a nervosvalová onemocnění , epilepsie

1/V

Pediatr.

sk.

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Prim.VoháňkaDoc.Adamová

30.4.2018

 

7,30-12,20

Neurologická propedeutika: Motorický systém (reflexologie,svalový test,typy paréz,vyšetření mozečkových, extrapyramidových poruch),vyšetření pateře,poruch stoje a chůze,meningeální syndrom,vyšetření pacientů v bezvědomí. Zápočet

1/IV

Pediatr.

sk

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Dr.Horák

2.5.2018

 

7,30-12,20

Demyelinizační,degenerativní a nádorová onemocnění, Hlavové nervy, základy vyšetřovacích metod v neurologii

1/V

Pediatr.

sk

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Prof.Kadaňka

Dr.Benešová

7.5.2018

 

7,30-12,20

Bedside neurologic evaluation – repetition, summary. Introduction to patients, files manipulation Principles of basic neurological ancillary tests: electroencephalography, evoked potentials, electromyography, imaging methods.

Study group 30/V

English.

II.Clinic of Neurology Bohunice

Lecture Hall

Magister. study

Dr.Vlčková

 

9.5.2018

 

7,30-12,20

Cerebrovascular diseases of the CNS: Ischaemic stroke - neurologic examination, ancillary tests, diagnosis, etiology, risk factors, therapy. Bed-side practices

Epilepsy, neuromuscular disorders, disorders of cranial nerves

Study group 30/V

English

II.Clinic of Neurology Bohunice

Lecture Hall

Magister. study

  

Dr.Benešová

10.5.2018

 

7,30-12,20

Neurological disorders in the childhood Principles of  Developmental and Child Neurology. Neurological evaluation of neonates and infants.

Study group 30/V

English

Clinic of Child Neurology Černopolní

 

Magister. study

Doc.Ošlejšková

 

11.5.2018

 

7,30-12,20

Epilepsy, neuromuscular disorders, disorders of cranial nerves

Study group 30/V

English

II.Clinic of Neurology Bohunice

Lecture Hall

Magister. study

Doc.Štourač

14.5.2018

 

7,30-12,20

Introduction to patients, files manipulation Principles of basic neurological examination and ancillary tests. Spondylogenic neurological disoders, neurologic examination, ancillary tests, diagnosis, etiology, therapy. cerebrospinal fluid examination

 

Dentistry

IV/40 English

30/V

II.Clinic of Neurology Bohunice

Lecture Hall

Magister. Study

Doc.Štourač

15.5.2018

 

7,30-12,20

Demyelinative, degenerative and tumorous disorders of CNS - neurologic examination, ancillary tests, diagnosis, etiology, therapy.

Bed-side practices.

Study group 30/V;IV/40

English

II.Clinic of Neurology Bohunice

Lecture Hall

Magister. study

Doc.Štourač

Dr.Benešová

16.5.2018

 

7,30-12,20

Cerebrovascular diseases of the CNS: Ischaemic stroke - neurologic examination, ancillary tests, diagnosis, etiology, risk factors, therapy. Bed-side practices

 

Study group 30/V;IV/40

English

II.Clinic of Neurology Bohunice

Lecture Hall

Magister. study

Prim.Voháňka

17.5.2018

7,30-12,20

Specificity of neurological disorders in the childhood. 

Study group 30/V;IV/40

English

Clinic of Child Neurology Černopolní

 

Magister. study

Doc.Ošlejšková

 

18.5.2018

 

7,30-12,20

Movement disorders, headache and other pain syndromes. Classified credit.

Study group 30/V;IV/40

English

II.Clinic of Neurology Bohunice

Lecture Hall

Magister. study

Dr.Benešová

21.5.2018

 

 

7,30-12,20

Neurologická propedeutika: Motorickýsystém(reflexologie,svalový test,typy paréz,vyšetření mozečkových,extrapyramidových poruch),vyšetření pateře,poruch stoje a chůze,meningeální syndrom,vyšetření pacientů v bezvědomí.

10/IV

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Dr.

Andrašinová

22.5.2018

7,30-12,20

Neurologická propedeutika: hlavové nervy, senzitivní  systém. Neurologická dokumentace,strategie neurologického vyšetření. Zápočet

10/IV

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Dr.Hulová

28.5.2018

 

7,30-12,20

Neurologická propedeutika: Motorický systém(reflexologie,svalový test,typy paréz,vyšetření mozečkových,extrapyramidových poruch),vyšetření pateře,poruch stoje a chůze,meningeální syndrom,vyšetření pacientů v bezvědomí.

7/IV

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Dr.Kovaľová

29.5.2018

 

7,30-12,20

Neurologická propedeutika: hlavové nervy, senzitivní  systém. Neurologická dokumentace,strategie neurologického vyšetření. Zápočet

7/IV

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Dr.Kec

4.6.2018

 

7,30-12,20

Neurologická propedeutika -opakování a shrnutí

6/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Prof.Kadaňka

 

5.6. 2018

7,30-12,20

Základy vyšetřovacích metod v neurologii: (EEG,EMG,EP,likvor,zobrazovací metody). Poruchy řeči. Demence.

6/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Doc.Adamová

Dr.Benešová

Dr.Košťálová

6.6.2018

7,30-12,20

Ischemické cévní mozkové a míšní příhody: patofyziologie,rizikové faktory,diagnostika,

klinický obraz,léčba. Organizace péče.

6/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Doc.Adamová

Dr.Benešová

7.6.2018

7,30-12,20

Principy vývojové neurologie.Neurologické vyšetření novorozence a kojence. Specifika neurologických onemocnění v dětském věku.

6/V

Klin. dětské neurologie FDN

Magister. studium

Doc.Ošlejšková

 

8.6.2018

 

7,30-12,20

Hemorhagické cévní mozkové příhody: patofyziologie,rizikové faktory,diagnostika,

klinický obraz,léčba. Organizace péče o nemocné s CMP.

6/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Prof.Kadaňka

Dr.Benešová

 

11.6.2018

 

7,30-12,20

Vertebrogenní onemocnění: patofyziologie,klinický obraz,diagnostika, léčba. 

6/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Dr.Vlčková

12.6.2018

7,30-12,20

Demyelinizační,degenerativní a nádorová onemocnění: patofyziologie,diagnostika,klinický obraz,léčba. metody).

6/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Dr.Benešová

13.6.2018

7,30-12,20

Epilepsie,nervosvalová onemocnění,onemocnění hlavových nervů.

6/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Prof.Kadaňka

14.6.2018

7,30-12,20

Neurologická onemocnění v dětském věku

6/V

Klin. dětské neurologie FDN

Magister. studium

Doc.Ošlejšková

 

15.6.2018

7,30-12,20

Movement disorders, bolesti hlavy a ostatní bolestivé syndromy. Klasifikovaný zápočet s vypracováním neurologického chorobopisu (= kolokvium, praktická zkouška).

6/V

Posluchárna NK Bohunice

Magister. studium

Prof.Kadaňka

Dr.Benešová