Rozvrh pro 1. ročník všeobecné lékařství - podzim. sem. 2017/2018        
  přednášky cvičení          
PO BIOFYZIKA první pomoc     S: 1, L: 7 S: 2, L: 8  
  7,30-9,20 cvičení   13,30-15,10 13,00-14,40  
  UKB, aula, pavilon A22       ARK, Pekařská KARIM, Bohunice  
  ANATOMIE  biofyzika 15,16    
  9,30-11,20 cvičení 14.30-17.50    
  UKB, aula, pavilon A22     Kamenice       
    biologie 5,6      
    cvičení 11.30-14.00      
      UKB, A7/205b      
    anglický jazyk 3 4 10    
      11,30-13,10 13,20-15,00 15,10-16,50    
      A15/113  A15/113  A15/113     
ÚT PRVNÍ POMOC  biofyzika 1,2 5,6      
  18.00-18.50  cvičení 7.30-10.50 11,00-14,20      
  UKB, aula, pavilon A22   Kamenice 3 Kamenice 3      
    biologie 3,4 7,8 15,16    
    cvičení 7.30-10.00 10.20-12.50 13.00-15.30    
      UKB, A7/205b UKB, A7/205b UKB, A7/205b    
    lékařská terminologie 13 10   7  
    cvičení+seminář 7.30-9.10 9,20-11,00   14.00-15.40  
      UKB, A11/ 211 UKB, A11/211   UKB, A11/211  
    lékařská terminologie 15 16 11 8  
    cvičení+seminář 7.30-9.10 9,20-11,00 12.10-13.50 13.00-14.40  
      UKB, A11/ 327 UKB, A11/327 UKB, A11/228 UKB, A11/327  
    první pomoc     S: 13, L: 3 S: 4  
    cvičení     13,00-14,40 15-16,40  
          ARK, Pekařská KARIM, Bohunice  
    anglický jazyk 9 11 13 12 1
      7,30-9,10 9,20-11,00 11,10-12,50 13,00-14,40 14,50-16,30
      A15/113  A15/113  A15/113  A15/113  A15/113 
    ochrana a podp. zdraví I   S: 3, L: 9        
    cvičení   10,10-11,50    
        A15/333      
ST OPZ I biologie   13,14 9,10    
  8:00-9:15   1.-3. týden cvičení   11.30-14.00 14.10-16.40    
  5.-6. týden          
  UKB, aula, pavilon A22      UKB, A7/205b UKB, A7/205b    
  BIOFYZIKA první pomoc   L: 15, S: 16  L: 5, S: 6 L: 11, S: 12  
  9:30-10:20 cvičení   13.00-14.40 13.00-14.40 14.50-16.30  
  UKB, aula, pavilon A22     ARK, Pekařská KARIM, FN Bohunice KARIM, FN Bohunice  
  BIOLOGIE lékařská terminologie     2 3 1
  10,30-11,20 cvičení+seminář     13.40-15.20 13.40-15.20 15.30-17.10
  UKB, aula, pavilon A22       UKB, A11/211 UKB, A11/327 A11/211
    anglický jazyk 2        
      11,30-13,10        
      A15/113         
    biologie 1,3,4,7,8,9,10,12 2,5,6,11,13,14,15,16      
    seminář 11:40-12:30 17:10-18:00      
      UKB, Aula, A22/116 UKB, Aula, A22/116 od 1.výuk.týdne    
    ochrana a podp. zdraví I   L: 16, S:15 S: 1, L: 4 S: 5, L: 6  
    cvičení   11,30-13,10 13,20-15,00 15,10-16,50  
        A15/333 A15/333 A15/333  
ČT   anatomie 4,5,9,10 1,2,3,6 7,8,15,16 11,12,13,14  
    seminář 7.30-9.10 9.20-11.00 11.10-12.50 13.00-14.40  
      Kamenice 3 Kamenice 3 Kamenice 3 Kamenice 3  
    biofyzika   9, 10 3,4 12,11  
    cvičení   10.20-13.40 13.50-17.10 17.10-20.30  
        Kamenice 3 Kamenice 3 Kamenice 3  
    biologie   1,2    
    cvičení   13.10-15.40    
          UKB, A7/205b    
    lékařská terminologie 12 4 6 5 14
    cvičení+seminář 10,30-12,10 11,20-13,00 11,20-13,00 13.10-14.50 15.45-17.25
      UKB, A11/228 UKB, A9/324, KUK UKB, A11/327 KOM S116 KOM S116
    první pomoc S: 14 L: 9, S: 10  
    cvičení 8,00-9,40 14:30 - 16:10  
      KARIM, FN Bohunice   ARK, FN Pekařská    
    anglický jazyk 6 5 15 16  
      7,30-9,10 9,20-11,00 13,00-14,40 14,50-16,30  
      A15/113  A15/113  A15/113  A15/113   
    ochrana a podp. zdraví I S: 7, L: 8 S: 13, L: 14    
    cvičení 8,00-9,40 10,10-11,50    
      A15/333 A15/333    
  biofyzika 13,14 7,8      
    cvičení 7,30-10,50 11,00-14,20      
      Kamenice 3 Kamenice 3      
    biologie 11,12        
    cvičení 7,30-10,00        
      UKB, A7/205b        
    lékařská terminologie 9        
    cvičení+seminář 8.00-9.40        
      KOM S116        
    anglický jazyk 8 7 14    
      7,30-9,10 9,15-10,55 11,10-12,50    
      A15/113  A15/113  A15/113     
    ochrana a podp. zdraví I S: 2, L:10 S: 12, L: 11      
    cvičení 8,00-9,40 10,10-11,50    
      A15/333 A15/333      
1. výukový týden je sudý Pitevní blok bude probíhat v době od  11.12. do 15. 12. 2017 (tj. 13. týden výuky).
výuka probíhá 18. 9. 2017 - 22.12. 2017 skupina 1-8,  výuka 8:00-12:00 (1.sk)    
14 týdnů skupina 9-16, výuka 13:00-17:00 (2.sk)    
(ostatní výuka 1. ročníku v tomto týdnu neprobíhá, případně probíhá jen po domluvě s vyučujícím)
P-Pool VLVP01121 - sk. 12 čtvrtek 14.50 - 16.30 A11/327
28. 9. 2017 (čt) Den české státnosti
17. 11. 2017 (Pá) Den boje za svobodu a demokracii