ROZVH PRO 2. ROČNÍK VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ - podzimní semestr 2017/2018
  přednášky cvičení          
PO Žádné přednášky fyziologie 8, 10  1, 2, 9 4, 5, 6    
    7.30 - 10.00 10.30 - 13.00 13.30 - 16.00    
      Fyziol.ústav, Kampus Fyziol.ústav, Kampus Fyziol.ústav, Kampus     
    biochemie  13,14 / 1,2 3,4 17,18 11,12 7,9
    seminář 7.30 - 9.10 9.30-11.10 11.30-13.10 14.00-15.40 16.20-18.00
      Biochem. ústav, Kampus/A16/213
    histologie 11,17,18 12,13,14 8,9,10    
    a embryologie 7.30-10.00 10.15-12.45 13.30-16.00    
      Kamenice 3 Kamenice 3 Kamenice 3    
    základy  5,6,7,9        
    ošetřovatelství* 6.00-10.00        
      Kamenice 3        
    angličtina 18,30-20,10        
    sk. 25 sem.místn.409,Kom.n.2        
         
ÚT BIOCHEMIE fyziologie 7,11,12        
  8.00 -9.50      13.00-15.30      
  Univerzitní kampus, A22/aula   Fyziol.ústav Kampus      
               
  FYZIOLOGIE  fyziologie 13.00-14.40 15.00-16.40 17.00-18.40  
  10.00 - 11.50 seminář   sudý týden  1,2 3,4 / 5,6 7,8  
  Univerzitní kampus, A22/aula   lichý týden 17,18 13,14 / 15,16 11,12 / 9, 10  
      Fyziologický ústav A11/234 A11/234 A11/234  
    biochemie 5,6 8,10 15,16  
    seminář 13.00 - 14.40 14.50 - 16.30 17.00-18.40  
      Biochemický ústav, Kampus/A16/213  
             
               
         
ST Žádné přednášky biochemie 1,2/3,4 17,18 13,14 11,12  
  cvičení 7.30-9.10 12.00-13.40 14.00-15.40 16.00-17.40  
    Biochem.ústav, Kampus        
  fyziologie    13,14, 15 3    
      10.30-13.00 13.30-16.00    
        Fyziol.ústav, Kampus Fyziol.ústav, Kampus    
  histologie 5,15,16 4,6, 7      
  a embryologie 7.30-10.00 13.30-16.00      
    Kamenice 3 Kamenice 3      
  základy * 8,10,11,12,13        
  ošetřovatelství 6.00-10.00        
      Kamenice 3        
    ošetřovatelství 6.00-10.00        
ČT BIOCHEMIE  fyziologie 18,16,17        
  7.30 - 8.20   13.30-16.00        
  Univerzitní kampus, A22/aula   Fyziol.ústav, Kampus        
  FYZIOLOGIE  biochemie 7, 9        
  8.30 - 9.20 cvičení 15.20-17.00        
  Univerzitní kampus, A22/aula          
               
  HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE  angličtina 13,05-14,45        
  9.30 -11.20 sk.26  A11/327        
  Univerzitní kampus, A22/aula            
               
  EMBRYOLOGIE - volitelné            
  výběrové přednášky ** (3-14t)          
  11.30-12.20          
  Univerzitní kampus, A22/aula            
Žádné přednášky histologie 1,2,3      
  a embryologie 7.30-10.00      
    Kamenice 3        
  biochemie 8, 10 / 15, 16 5, 6    
  cvičení 7.30-9.10 9.20-11.00    
      Biochemický ústav, Kampus/A16/211      
první výukový týden je sudý; výuka začíná 18.9.2017
Vysvětlivky:
*  datum a místo konání dle rozpisu ve vývěsce 2. ročníku
**  první přednáška ve 3. výukovém týdnu
P-PooL sk. č. 12:    
Vědecká příprava (VLVP03123c, VLVP03123c)- ČT 13.00-14.50 A18/208
1/2 skupin 12 BMAK051
Fyziologie - seminář / úterý
termíny od 3.týdne výuky (sudý kalendářní týden) 3.10., 17.10., 31.10.,14.11.,28.11.,12.12.
termíny od 4.týdne výuky (lichý kalendářní týden): 10.10.,24.10.,7.11.,21.11.,5.12., 19.12.