ROZVRH PRO 3. ROČNÍK VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ   - jarní semestr 2017/2018
PO Patologie 17, 18    
    8.00 - 11.30    
  Patologická fyziologie 3, 4  
    7.30-10.00    
  Ochrana a podpora zdraví 7, 8 5, 6
    7.30-9.10 9.20-11.00
  Propedeutika A ("CH") 9, 10   11, 12
    7.30-10.25   10.30-13.25
  Propedeutika B ("I") 1, 13, 15    
    9.30-12.25    
ÚT Patologie 5, 6, 15, 16     OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ
    8.00 - 11.30     15.40-16.30       
  Patologická fyziologie 9, 10   11, 12 Aula, A22/116 1. až 7.týden
    7.30-10.00   10.20-12.50
  Ochrana a podpora zdraví     13, 14
      9.20-11.00
  Propedeutika A ("CH") 17, 18   1, 8
    7.20-10.15   10.10-13.05
  Propedeutika B ("I") 2
        9.30-12.25
  Propedeutika B ("I")   3, 4
        10.05-13.00
        Stomatol.klinika
          Pekařská 53
ST Patologie 13, 14, 7, 8     PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE
    8.00 - 11.30     13.30-15.10 (1-13t, 15t)
  Patologická fyziologie 17, 18   15, 16 UKB,pavilon A22/aula
    7.30-10.00   10.20-12.50 Kamenice 5
  Ochrana a podpora zdraví 3, 4   1, 2 Teoretické základy klinické medicíny
    7.30-9.10 9.20-11.00 (seminář) 15.20–17.00/18.00* (1-13t, 15t)
  Propedeutika A ("CH") 5, 6     UKB,pavilon A22/aula
    8.00-10.55     Kamenice 5
  Propedeutika B ("I") 9, 12
        9.30-12.25
  Propedeutika B ("I")   10, 11
        10.05-13.00
ČT Patologie 9, 10, 11, 12     PATOLOGIE
    8.00 - 11.30     14.30-17.00
  Patologická fyziologie 13, 14   1, 2 UKB,pavilon A22/aula
    7.30-10.00   10.30-13.00 Kamenice 5
  Ochrana a podpora zdraví 15, 16   17, 18
    8.00-9.40   10.10-11.50
  Propedeutika A ("CH") 2   3,4
    7.30-9.10 9.20-11.00
  Propedeutika A ("CH") 2, 7 3, 4
    7.20-10.15 10.10-13.05
  Propedeutika B ("I")   7
        10.30-13.25
  Propedeutika B ("I") 5, 6, 8
        9.30-12.25
Patologie 1, 2, 3, 4    
    8.00 - 11.30    
  Patologická fyziologie 5, 6   7, 8
    7.30-10.00   10.20-12.50
  Ochrana a podpora zdraví 11, 12 9, 10
    7.30-9.10 9.20-11.00
  Propedeutika A ("CH") 16   13, 15
    7.20-10.15   10.10-13.05
  Propedeutika A ("CH") 14    
    8.0-10.55    
  Propedeutika B ("I") 14
        11.10-14.05
  Propedeutika B ("I") 16
        10.30-13.25
  Propedeutika B ("I") 17, 18
        9.30-12.25
Vysvětlivky:
Seminární skupina  1-18
česká výuka
TEORETICKÉ ZÁKLADY KLINICKÉ MEDICÍNY
*Nepravidelné střídání dvou- a tříhodinových bloků podle zvláštního rozvrhu
PATOLOGIE
I. PAÚ - kruhy č.  2,3,6,7,9,10,14, 15,
II. PAÚ - kruhy č. 1,4,5,8,11,12,13,16,17,18
Propedeutika A ("CH")
I. chirurgická klinika FN u sv. Anny, Pekařská 53 sem.sk.č. 4,7,10,15,16
II. chirurgická klinika FN u sv. Anny, Pekařská 53,        sem.sk.č. 1,3,6,11,14
Chirurgická klinika FN Brno, Bohunice,                         sem.sk.č. 2,5,12,13,18
Chirurgická klinika FN Brno, Bohunice,                         sem.sk.č. 2,4,12,13,18
Klin. dětské chirurgie FN Brno, Dětská nemocnice sem.sk.č. 8, 9,17
Propedeutika B ("I")
I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny, Pekařská 53 sem.sk.č.1,3,10,14,
II. interní klinika FN u sv. Anny, Pekařská 53 sem.sk.č. 4,7,11,16, 
FN Brno, Bohunice – studenti se dostaví na stejné sem.sk.č. 2,5,6,8,9,12,13,15,17,18
 interní kliniky, na kterých stážovali v podzimním semestru.
Interní stáže propedeutiky v Bohunicích probíhají vždy v době od 9,30 do 12,25 hodin
V rámci stáží z interní části propedeutiky proběhnou stáže na ARK FN USA (pro skupiny stážující ve FN USA)
a v KARIM FN Brno (pro skupiny stážující ve FN Brno). Studenti budou přesně informováni e-mailem.