ROZVRH PRO 3. ROČNÍK VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ   - podzimní semestr 2017/2018
PO Patologie 17, 18     IMUNOLOGIE
    8.00 - 11.30     14.00-15.40        1. až 8.týden*
  Patologická fyziologie 3, 4   chirurgická posluchárna
    7.30-10.00     FN USA, Pekařská 53
  Mikrobiologie 5, 6 7, 8 MIKROBIOLOGIE
    7.30-10.00   10.20-12.50 14.00-15.40 9. až 14.týden*
  Imunologie 7, 8 5, 6 chirurgická posluchárna
    8.00-9.40 10.10-11.50 FN USA, Pekařská 53
  Propedeutika A ("CH") 9, 10   11, 12
    7.30-10.25   10.30-13.25
  Propedeutika B ("I") 1, 13, 15    
    9.30-12.25    
ÚT Patologie 5, 6, 15, 16     DĚJINY MEDICÍNY 1. až 3.týden
    8.00 - 11.30     15.00-16.40
  Patologická fyziologie 9, 10   11, 12 UKB, pavilon A11/327
    7.30-10.00   10.20-12.50 Kamenice 5
  Mikrobiologie 13, 14   17, 18
    7.30-10.00   11.00-13.30
  Imunologie     13, 14
        10.10-11.50
  Propedeutika A ("CH") 17, 18 1, 8
    7.20-10.15   10.10-13.05
  Propedeutika B ("I") 2
        9.30-12.25
  Propedeutika B ("I")   3, 4
        10.05-13.00
        Stomatol.klinika
          Pekařská 53
ST Patologie 13, 14, 7, 8     PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE
    8.00 - 11.30     13.30-15.10 
  Patologická fyziologie 17, 18   15, 16 UKB,pavilon A22/aula
    7.30-10.00   10.20-12.50 Kamenice 5
  Mikrobiologie 1, 2 3, 4 Teoretické základy klinické medicíny
    7.30-10.00 10.20-12.50 15.20-16.10 nebo -17.10 podle týdnů
  Imunologie 3, 4   1, 2 UKB,pavilon A22/aula
    8.00-9.40   10.10-11.50 Kamenice 5
  Propedeutika A ("CH") 5, 6     náhradní termín lék.mikr.
    8.00-10.55     17.30-20.00 sk. 98
  Propedeutika B ("I") 9, 12
        9.30-12.25
  Propedeutika B ("I")   10, 11
        10.05-13.00
ČT Patologie 9, 10, 11, 12     PATOLOGIE
    8.00 - 11.30     14.30-17.00
  Patologická fyziologie 13, 14   1, 2 UKB,pavilon A22/aula
    7.30-10.00   10.30-13.00 Kamenice 5
  Mikrobiologie     15, 16
        10.20-12.50
  Imunologie 15, 16   17, 18
    8.00-9.40   10.10-11.50
  Propedeutika A ("CH") 2   3,4
    8.00-9.40   10.10-11.50
  Propedeutika A ("CH") 2, 7 3, 4
    7.20-10.15 10.10-13.05
  Propedeutika B ("I")   7
        10.30-13.25
  Propedeutika B ("I") 5, 6, 8
        9.30-12.25
Patologie 1, 2, 3, 4    
    8.00 - 11.30    
  Patologická fyziologie 5, 6   7, 8
    7.30-10.00   10.20-12.50
  Mikrobiologie 9, 10   11, 12 náhradní termín
    7.30 - 10.00   10.20 - 12.50 14.00-16.30 sk. 99
  Imunologie 11, 12 9, 10
    8.00-9.40   10.10-11.50
  Propedeutika A ("CH") 16   13, 15
    7.20-10.15   10.10-13.05
  Propedeutika A ("CH") 14    
    8.0-10.55    
  Propedeutika B ("I") 14
        11.10-14.05
  Propedeutika B ("I") 16
        10.30-13.25
  Propedeutika B ("I") 17, 18
        9.30-12.25
  Academic Writing (P-Pool) 12    
  A15/113 13,30-15,10  
    každý týden    
Vysvětlivky:
Seminární skupina  1-18
česká výuka
PATOLOGIE
I. PAÚ - kruhy č.  2,3,6,7,9,10,14, 15,
II. PAÚ - kruhy č. 1,4,5,8,11,12,13,16,17,18
Propedeutika A ("CH")
I. chirurgická klinika FN u sv. Anny, Pekařská 53 sem.sk.č. 4,7,10,15,16
II. chirurgická klinika FN u sv. Anny, Pekařská 53,        sem.sk.č. 1,3,6,11,14
Chirurgická klinika FN Brno, Bohunice,                         sem.sk.č. 2,5,12,13,18
Chirurgická klinika FN Brno, Bohunice,                         sem.sk.č. 2,4,12,13,18
Klin. dětské chirurgie FN Brno, Dětská nemocnice sem.sk.č. 8, 9,17
Propedeutika B ("I")
I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny, Pekařská 53 sem.sk.č.1,3,10,14,
II. interní klinika FN u sv. Anny, Pekařská 53 sem.sk.č. 4,7,11,16, 
FN Brno, Bohunice - všechny seminární skupiny se první den  sem.sk.č. 2,5,6,8,9,12,13,15,17,18
(v prvním týdnu, tj. od 18. 9.) dostaví na Interní hematoonkologickou kliniku (14.p.)
za as.MUDr. Pospíšilovou, kde budou dále studenti rozděleni na jednotlivé interní kliniky FN Bohunice 
V rámci výuky interní části propedeutiky ve FN Bohunice bude probíhat jedna stáž na plicní klinice
Interní stáže propedeutiky v Bohunicích probíhají vždy v době od 9,30 do 12,25 hodin
*V jednom z prvních osmi týdnů bude namísto přednášky z imunologie přednáška z mikrobiologie (bude upřesněno)