ROZVRH PRO VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ - jarní semestr 2017/2018                   2. ROČNÍK
  přednášky   cvičení        
PO VYBRANÉ KAP. ANATOMIE    fyziologie cvič.  1,2,3 14,15 4,5,6  
  DĚTSKÉHO VĚKU Kampus, A 20/114 7.30 -10.00 10.30 - 13.00 13.30 - 16.00  
  16.10 - 17.50, Kampus, A11/234 bioch. cvičení 4,5,6 1,2,3 16,17,18  
  1x14dní (sudé týdny) biochem. ústav, A16/211 7.30-10.00 10.15-12.45 13.30-16.00  
  mikrobiologie 11,12   7,8 1, 2
    FN USA, Pekařská, H2 7.30 - 10.00   13.00-15.30 15.45-18.15
    základy ošetřov. 14,15,17,18 + 1. polovina sk. 16      
    a kom.* 6.00-10.00      
    viz vysvětlivky        
    bioch.seminář 3h 8,13 9, 10 11,12  
    biochem. ústav, A16 7.30-10.00 10.30 - 13.00 11.20-13.50  
    angličtina   sem. sk. 25 **      
      Kom.nám.2, Malá posl. (206) 18,30-20,10      
               
ÚT BIOCHEMIE  1-18   bioch.cvičení 8,9,10      
  8:00 - 9:50  Kampus, A22, aula    biochem. ústav, A16/211 13.00-15.30      
  FYZIOLOGIE  1-18 mikrobiologie 3, 4 13, 16    
  10:00-11:50 Kampus, A22, aula   FN USA,Pekařská,H2 13.00-15.30 16.00-18.30    
    bioch. seminář 3h     14,15  
    biochem. ústav, A16     15.00-17.30  
    propedeutika I 17,18 11,12  
    biochem. ústav, A16 13.00-14.40 15.00-16.40  
           
      fyziol.seminář A* A11/234 // Fyziol. ústav, sem.m.207 12.50-14.50 15.00-17.00 17.10 - 19.10
        ***sudý kalend. týden=3.+5.+7.+9.+13.+15.  15,16 A11/234 17,18 A11/234 (A11/234 7,8) / (9,10 207)
      ****lichý kalend. týden=4.+6.+8.+10.+14.+15.  13,14 A11/234 (A11/234 1,2) / (5,6 207) (A11/234 3,4) / (11,12 207)
      *****pozn. 29. 5. 2018 - výuka pro všechny skupiny rozdělena do místností A20/207, A11/234, A9/324, A9/119
             
ST Žádné přednášky   propedeutika I 5,6 (biochem. ústav, A16) 9,13  (bioch. ústav, A16) 1,2 (KUK, A9/324) 8,10 (biochem. ústav, A16)
      14,15  (biochem. ústav, A16)   3,4  (biochem. ústav, A16) 7,16  (biochem. ústav, A16)
    UKB, Kamenice 7.30-9.10 10.00-11.40 13.35-15.15 15.30-17.10
    fyziologie cvič. 7,10 8, 16 9,13,18  
    Kampus, A 20/114 7.30-10.00  10.30-13.00 13.30-16.00  
      mikrobiologie 17,18 5,6 14, 15  
      FN USA, Pekařská, H2  7.30-10.00 10.15-12.45 13.00-15.30  
    základy ošetř.* 1,2,3,4 + 2. polovina sk. 16      
        6.00-10.00      
    bioch.cvičení 7,11,12      
    biochem. ústav, A16/211 10.45-13.15      
    angličtina   sem. sk.27 **      
    Komen. nám, S117 10,00-11,30    
    angličtina  sem. sk. 26 **      
      Kampus, A15/113 18:00-19:30      
 
ČT FYZIOLOGIE  1-18  EMBRYOL. VÝBĚR 1-18 fyziologie cvič.     11,12,17  
  8:00-9:50 Kampus, A11, 114   Kampus, A 20/114   13.30 - 16.00  
  MIKROBIOLOGIE 1-18 7.30 - 8.15 mikrobiologie     9, 10  
  10:00-10:50 Kampus, A11, 114  biologická posluchárna FN USA, Pekařská, H2     13.45-16.15  
  PROPEDEUTIKA I   1-18   biochem.cvič.     13,14,15  
  11:00-12:50 Kampus, A11, 114 biochem. ústav, A16/211     14.30-17.00  
    bioch.seminář 3h     13.30-16.00 16.10-18.40
      biochem. ústav, A16     1,2 / 3,4 5,6 /7,16
               
VYBRANÉ KAP. Z FYZIOLOGIE   teoretické základy   1 - 18      
  10.30-12.10, A11/114 klinické medicíny 8.30-10.10    
    1. - 9.týden      
    Kampus, A22, aula        
    fyziologie sem. B*  1 - 18      
    10. - 15.týden 8.30-10.10      
    Kampus, A22, aula        
  bioch.seminář 3h     14.00-16.30  
        17,18 (bioch. ústav, A16)  
    mikrobiologie   sk. pro mikrobiol  M1    
      FN USA,Pekařská, H2   10.30 - 13.00    
 
VYSVĚTLIVKY První výukový týden je sudý
Výuka v jarním semestru: 19.2.2018 - 3.6.2018
zákl. ošetřovatelství * - datum a místo konání dle rozpisu ve vývěsce 2. ročníku
* fyziologie seminář A a B jsou nedílnou součástí předmětu Fyziologie II seminář / více informací na IS MUNI, studijní materiály
** studenti si vybírají a registrují jednu ze dvou seminárních skupin předmětu přes IS
*** 6.3.,20.3.,3.4.,17.4.,15.5., 29.5.
**** 13.3.,27.3.,10.4.,24.4.,22.5.,29.5.
***** A11/234 - sk. 7,8,15,16,17,18 ; A20/2017 - sk.  5,6,9,10,13,14 ; A9/324 - sk. 1,2,3,4; A9/119 - 11,12 (12:50-14:50)
výuka TV - registrace přes IS MU
VĚDECKÁ PŘÍPRAVA P-PooL  
ST  8.50-10.30  A20/207