Studijní program: Ošetřovatelství Obor:  Všeobecná sestra
Forma: kombinovaná Ročník:  I.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr:  jarní
Vedoucí studijní skupiny: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Čas Předmět Posluchárna Garant
23.02.2018-pátek
07.00 – 07.50 hod.  Odborná oš. praxe I* KAM doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
08.00 – 09.50 hod.  Mikrobiologie a imunologie KAM MUDr. O. Zahradníček
10.00 -12.30 hod. Teorie ošetřovatelství II KAM PhDr. M. Schneiderová, Ph.D.
12.40 - 14.20 hod. Klinická propedeutika KAM prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová CSc.
14.30 - 16.10 hod. Informační systémy ve zdrav.sk.A VYP Mgr.D. Vlk, CSc.
14.30 - 16.10 hod. Ošetřovatelské postupy  sk. B OU Mgr. P. Juřeníková, Ph.D.
09.03.2018-pátek
08.00 – 09.40 hod.  Lékařská genetika KAM MUDr. R. Gaillyová, Ph.D.
09.50 -11.30 hod. Ošetřovatelské postupy  KAM Mgr. H. Pinkavová
11.40 - 13.20 hod. Informační systémy ve zdrav.sk.A VYP Mgr.D. Vlk, CSc.
11.40 - 13.20 hod. Ošetřovatelské postupy  sk.B OU Mgr. H. Pinkavová
13.30 - 15.10 hod. Mikrobiologie a imunologie KAM MUDr. O. Zahradníček
23.03.2018-pátek
08.00 – 09.40 hod.  Lékařská genetika KAM MUDr. R. Gaillyová, Ph.D.
09.50 -11.30 hod. Klinická propedeutika KAM prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová CSc.
11.40 - 14.10 hod. Teorie ošetřovatelství II KAM PhDr. M. Schneiderová, Ph.D.
14.20 - 16.00 hod. Informační systémy ve zdrav.sk.B VYP Mgr.D. Vlk, CSc.
14.20 - 16.00 hod. Ošetřovatelské postupy  sk. A OU Mgr. H. Pinkavová
13.04.2018-pátek
08.00 – 09.40 hod.  Lékařská genetika KAM MUDr. R. Gaillyová, Ph.D.
09.50 -12.20 hod. Klinická propedeutika KAM prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová CSc.
12.30 - 14.10 hod. Mikrobiologie a imunologie KAM MUDr. O. Zahradníček
14.20 - 16.00 hod. Informační systémy ve zdrav.sk.B VYP Mgr. D. Vlk, CSc.
14.20 - 16.00 hod. Ošetřovatelské postupy  sk. A OU Mgr. H. Pinkavová
27.04.2018-pátek
08.00 – 10.30 hod.  Teorie ošetřovatelství II KAM PhDr. M. Schneiderová, Ph.D.
10.40 - 13.10 hod. Klinická propedeutika KAM prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová CSc.
13.20 - 15.00 hod. Ošetřovatelské postupy  sk. B OU Mgr. H. Pinkavová
13.30 - 15.10 hod. Klinická proped.-odb.praxe.sk.A G prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová CSc.
11.05.2018-pátek
08.00 – 10.30 hod.  Mikrobiologie a imunologie KAM MUDr. O. Zahradníček
10.40 - 12.10 hod. Klinická propedeutika KAM prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová CSc.
12.20 - 14.00 hod. Teorie ošetřovatelství II KAM PhDr. M. Schneiderová, Ph.D.
14.10 - 15.50 hod. Ošetřovatelské postupy  sk. A OU Mgr. H. Pinkavová
14.20 - 16.00 hod. Klinická proped.-odb.praxe.sk.B G prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová CSc.
Odborná ošetřovatelská praxe II (v rozsahu 346 hod.) bude probíhat u studentů, kteří nedoložili
Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu v období 19. 2. 2018 - 31. 05. 2018 každý
týden v tyto dny: středa 6,00-12,00 hod., čtvrtek 13,00-18,00 hod., pátek 6,00-13,00 hod.ve FN Brno.
Rozpis praxe bude zveřejněn na vývěsce Katedry ošetřovatelství, UKB, A/1, 2. poschodí
*) pouze pro studenty, kteří mají Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu
Posluchárny
KAM - A/1, 2. poschodí, posluchárna 209, LF MU Kamenice 3
OU - odborná učebna 213, A/1, 2. poschodí, LF MU Kamenice 3
VYP -  učebna výpočetní techniky, 2. poschodí, Kamenice 3
G - geriatrické odd. KIGPL FNB - Bohunice, plášť, fonendoskop, jmenovku
Studijní program: Ošetřovatelství Obor:  Všeobecná sestra
Forma: kombinovaná Ročník:  I.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr:  jarní
Vedoucí studijní skupiny:   PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Čas Předmět Posluchárna Garant
04.06.2018 pondělí      
08.00 - 09.40 hod. Ošetřovatelské postupy  A11/234 Mgr. H. Pinkavová
09.50 - 12.20 hod. Fyziologie II A11/234 prof. Pharm. P. Babula, Ph.D.
12.30 - 14.10 hod. Psychologie a zdrav.psych. KAM/4 prof. MUDr. T. Kašpárek, Ph.D.
14.20 - 16.00 hod. Radiologie a nukl. med. A11/234 prof. MUDr. V. Válek, CSc.
       
05.06.2018 úterý      
08.00 - 09.40 hod. Psychologie a zdrav.psych. KAM/4 doc. MUDr. T. Kašpárek, Ph.D.
09.50 - 12.20 hod. Fyziologie II A11/234 prof. Pharm. P. Babula, Ph.D.
12.30 - 14.10 hod. Radiologie a nukl. med. A11/234 prof. MUDr. V. Válek, CSc.
       
06.06.2018 středa      
09.50 - 12.20 hod. Fyziologie II A11/234 prof. Pharm. P. Babula, Ph.D.
12.30 - 14.10 hod. Radiologie a nukl. med. A11/234 prof. MUDr. V. Válek, CSc.
14.20 -16.50 hod. Mikrobiologie a imunologie A11/234 MUDr. O. Zahradníček
       
07.06.2018 čtvrtek      
08.00 - 10.30 hod. Fyziologie II KAM prof. Pharm. P. Babula, Ph.D.
10.40 - 12.20 hod. Teorie ošetřovatelství II KAM PhDr. M. Schneiderová, Ph.D.
12.30 - 14.10 hod. Psychologie a zdrav.psych. KAM prof.. MUDr. T. Kašpárek, Ph.D.
14.20 -16.00 hod. Teorie ošetřovatelství II KAM PhDr. M. Schneiderová, Ph.D.
       
08.06.2018 pátek      
08.00 - 10.30 hod. Teorie ošetřovatelství II KAM PhDr. M. Schneiderová, Ph.D.
10.40 - 12.20 hod. Radiologie a nukl. med. KAM prof. MUDr. V. Válek, CSc.
12.30 – 15.10 hod.  Psychologie a zdrav.psych. KAM prof.. MUDr. T. Kašpárek, Ph.D.
Individuální  ošetřovatelská praxe I (v rozsahu 160 hod.) bude probíhat u studentů, kteří nedoložili
Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu v období 11. 7. - 18. 8. 2018 v trojsměnném provozu
ve FN Brno po dohodě se staniční sestrou a dle pokynů.
Posluchárny
KAM - A/1, 2. poschodí, posluchárna 209, LF MU Kamenice 3
A11/234 - učebna Kamenice 5, pavilon A11, 2. nadzemní podlaží
KAM/4 - A/1, 4. poschodí, posluchárna ústavu psychologie, LF MU Kamenice 3