Studijní program: Ošetřovatelství Obor: Všeobecná sestra
Forma: kombinovaná Ročník: I.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr: podzimní
Vedoucí studijní skupiny: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Čas Předmět Posluchárna Garant
11. 09. 2017 p o n d ě l í      
08.00 - 08.50 hod. Zahájení studia  a ak. roku KAM PhDr. N. Beharková, Ph.D.
09.00 - 10.40 hod. Lékařská biofyzika KAM doc. RNDr. J. Škorpíková, CSc.
10.50 - 13.20 hod. Anatomie KAM doc. MUDr. P. Matonoha, CSc.
13.30 - 15.10 hod. Oš. proces a potřeby člověka KAM Mgr. H. Pinkavová
       
12. 09. 2017 ú t e r ý      
08.00 - 09.40 hod. Biochemie a hematologie KAM Mgr. J. Slanina, Ph.D.
10.00 - 11.40 hod. Sociální interakce KAM PhDr. N.Beharková, Ph.D
12.00 - 13.40 hod. Lékařská biofyzika KAM doc. RNDr. J. Škorpíková, CSc.
13.50 - 16.20 hod. Anatomie KAM doc. MUDr. P. Matonoha, CSc.
16.30 - 17.30 hod. Angličtina - vstupní test A11/334 Mgr. Robert Helán, Ph.D.
       
13. 09. 2017 s t ř e d a      
08.00 - 10.30 hod. Biochemie a hematologie KAM Mgr. J. Slanina, Ph.D.
10.40 - 13.10 hod. Anatomie KAM doc. MUDr. P. Matonoha, CSc.
13.30 - 15.10 hod. Lékařská biofyzika KAM doc. RNDr. J. Škorpíková, CSc.
       
14. 09. 2017  č t v r t e k      
08.00 - 09.40 hod. Biochemie a hematologie KAM Mgr. J. Slanina, Ph.D.
10.00 - 11.40 hod. První pomoc KAM PhDr.  S. Saibertová
12.00 - 14.30 hod. Anatomie KAM doc. MUDr. P. Matonoha, CSc.
14.40 - 16.20 hod. Lékařská biofyzika KAM doc. RNDr. J. Škorpíková, CSc.
       
15. 09. 2017  p á t e k      
08.00 - 09.40 hod. Sociální interakce KAM PhDr. N. Beharková, Ph.D.
09.50 - 11.30 hod. Lékařská biofyzika KAM doc. RNDr. J. Škorpíková, CSc.
11.40 - 14.10 hod. Anatomie KAM doc. MUDr. P. Matonoha, CSc.
14.20 - 16.00 hod.                       . První pomoc KAM PhDr.  S. Saibertová
Odborná ošetřovatelská praxe I (v rozsahu 260 hod.) bude probíhat u studentů, kteří nedoloží
Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu v období 18. 09. - 22. 12. 2017 každý
týden v tyto dny: středa 6,00-12,00 hod., čtvrtek 6,00-12,30 hod. ve FN Brno.
Rozpis praxe bude zveřejněn na vývěsce Katedry ošetřovatelství, UKB, A/1, 2. poschodí
Posluchárny:
KAM  budova A1, Kamenice 3, posluchárna 209, 2. poschodí
A11/334 Pavilon A11, Kamenice 5, posluchárna 334, 3. nadzemní podlaží
Studijní program: Ošetřovatelství Obor: Všeobecná sestra
Forma: kombinovaná Ročník: I.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr: podzimní
Vedoucí studijní skupiny: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Čas Předmět Posluch. Garant
22. 09. 2017  p á t e k      
08.00 - 09.40 hod. Lék. term. a latina KAM Mgr. L. Švanda, Ph.D.
09.50 - 11.30 hod. Fyziologie I KAM prof. PharmDr. P. Babula, Ph.D.
11.40 - 13.20 hod. Zdravý životní styl KAM doc. MUDr. J. Fiala. CSc.
13.30 - 15.10 hod. Oš. proc. a potřeby čl. sk. A OÚ/213 Mgr. H. Pinkavová
13.30 - 15.10 hod. První pomoc sk. C OÚ/216 PhDr.  S. Saibertová
       
06. 10. 2017 p á t e k      
08.00 - 09.40 hod. Epidemiologie KAM MUDr. M. Kolářová, CSc.
09.50 - 11.30 hod. Teorie ošetřovatelství I  KAM PhDr. M. Schneiderová, Ph.D.
11.40 - 13.20 hod. Zdravý životní styl KAM doc. MUDr. J. Fiala. CSc.
13.30 - 15.10 hod. Oš. proc. a potřeby čl. sk. A OÚ/213 Mgr. H. Pinkavová
13.30 - 15.10 hod. První pomoc sk. B OÚ/216 PhDr. S. Saibertová
       
20. 10. 2017 p á t e k      
08.00 - 09.40 hod. Oš. v primárni péči KAM doc. PhDr. M. Kyasová, Ph.D.
09.50 - 11.30 hod. Lék. term. a latina KAM Mgr. L. Švanda, Ph.D.
11.40 - 13.20 hod. Zdravý životní styl KAM doc. MUDr. J. Fiala. CSc.
13.30 - 15.10 hod. Fyziologie KAM prof. PharmDr. P. Babula, Ph.D.
       
10. 11. 2017  p á t e k      
08.00 - 09.40 hod. Oš. v primárni péči KAM doc. PhDr. M. Kyasová, Ph.D.
09.50 - 11.30 hod. Oš. proc. a potřeby čl. sk. C OÚ/213 Mgr. H. Pinkavová
09.50 - 11.30 hod. První pomoc sk. A OÚ/216 PhDr.  S. Saibertová
11.40 - 13.20 hod. Lék. term. a latina KAM Mgr. L. Švanda, Ph.D.
13.30 - 15.10 hod. Oš. proc. a potřeby čl. sk. B OÚ/213 Mgr. H. Pinkavová
13.30 - 15.10 hod. První pomoc sk.A OÚ/216 PhDr. S. Saibertová
       
01. 12. 2017  p á t e k      
08.00 -10.30 hod. Teorie ošetřovatelství I KAM PhDr. M. Schneiderová, Ph.D.
10.40 - 12.20 hod. Epidemiologie KAM MUDr. M. Kolářová, CSc.
12.30 - 14.10.hod. Oš. proc. a potřeby čl. sk. C OÚ/213 Mgr. H. Pinkavová
12.30 - 14.10.hod. První pomoc sk. B OÚ/216 PhDr. S. Saibertová
12.30 - 14.10.hod. Sociální interakce sk. A KAM/227 PhDr. N. Beharková, Ph.D.
14.20 - 16.00 hod.         Sociální interakce sk. B KAM/227 PhDr. N. Beharková, Ph.D.
15. 12. 2017 p á t e k      
08.00 -10.30 hod. Teorie ošetřovatelství I KAM PhDr. M. Schneiderová, Ph.D.
10.40 - 12.20 hod. Lék. term. a latina KAM Mgr. L. Švanda, Ph.D.
12.30 - 13.20 hod. Oš. v primárni péči KAM doc. PhDr. M. Kyasová, Ph.D.
13.40 - 15.10 hod. Oš. proc. a potřeby čl. sk. A OÚ/213 Mgr. H. Pinkavová
13.40 - 15.10 hod. První pomoc sk.C OÚ/216 PhDr.  S. Saibertová
13.40 - 15.10 hod. Sociální interakce sk. B KAM/227 PhDr. N. Beharková, Ph.D.
Odborná ošetřovatelská praxe I (v rozsahu 260 hod.) bude probíhat u studentů, kteří nedoloží
Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu v období 18. 09. - 22. 12. 2017 každý
týden v tyto dny: středa 6,00-12,00 hod., čtvrtek 6,00-12,30 hod. ve FN Brno.
Rozpis praxe bude zveřejněn na vývěsce Katedry ošetřovatelství, UKB, A/1, 2. poschodí
Posluchárny:
KAM - budova A1, Kamenice 3, posluchárna 209,  2. poschodí
OÚ/213 - budova A1, Kamenice 3, posluchárna 213,  2. poschodí
OÚ/216 - budova A1, Kamenice 3, posluchárna 216,  2. poschodí
KAM/227 - budova A1, Kamenice 3, posluchárna 227,  2. poschodí
Studijní program: Ošetřovatelství Obor: Všeobecná sestra
Forma: kombinovaná Ročník: I.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr: podzimní
Vedoucí studijní skupiny:  PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Čas Předmět Posluchárna Přednášející
2. 01. 2018 úterý      
08:00 - 09.40 hod. Fyziologie I A11/234 prof. PharmDr. P. Babula, Ph.D.
09.50 - 11,30 hod. Epidemiologie A11/234 MUDr. M. Kolářová, CSc.
11.40 - 13.20 hod. Sociální interakce sk. B KAM/227 PhDr. N. Beharková, Ph.D.
11.40 - 13.20 hod. Oš. proc. a potřeby čl. sk. A OÚ/213 Mgr. H. Pinkavová
13.40 - 15.10 hod. Oš. proc. a potřeby čl. sk. B OÚ/213 Mgr. H. Pinkavová
13.40 - 15.10 hod. Sociální interakce sk. C KAM/227 PhDr. N. Beharková, Ph.D.
   
3. 01. 2018  středa      
08:00 - 09.40 hod. Oš. proc. a potřeby čl. sk. C OÚ/213 Mgr. H. Pinkavová
08:00 - 09.40 hod. Sociální interakce sk. A KAM/227 PhDr. N.Beharková, Ph.D.
10.00 - 11.40 hod. Biochemie a hematologie A11/234 RNDr. H. Paulová, CSc.
11.50 - 13.30 hod. Zdravý životní styl A11/234 doc. MUDr. J. Fiala. CSc.
13.40 - 15.10 hod. Sociální interakce sk. C KAM/227 PhDr. N. Beharková, Ph.D.
13.40 - 15.10 hod. Oš. proc. a potřeby čl. sk. B OÚ/213 Mgr. H. Pinkavová
       
4. 01. 2018 čtvrtek      
08.00 - 10.30 hod. Biochemie a hematologie A11/234 RNDr. H. Paulová, CSc.
10,40 - 12.20 hod. Lék. term. a latina A11/234 Mgr. L. Švanda, Ph.D.
12.30 - 14.10 hod. Oš. proc. a potřeby čl. sk. B OÚ/213 Mgr. H. Pinkavová
12.30 - 14.10 hod. Sociální interakce sk. C KAM/227 PhDr. N. Beharková, Ph.D.
14.20 - 16.00 hod.         Sociální interakce sk. A KAM/227 PhDr. N. Beharková, Ph.D.
14.20 - 16.00 hod.         Oš. proc. a potřeby čl. sk. C OÚ/213 Mgr. H. Pinkavová
       
5. 01. 2018  pátek      
08.00 - 10.30 hod. Biochemie a hematologie A11/234 RNDr. H. Paulová, CSc.
10,40 - 12.20 hod. Fyziologie I A11/234 prof. PharmDr. P. Babula, Ph.D.
12.30 - 14.10 hod. Teorie ošetřovatelství I A11/234 PhDr. M. Schneiderová, Ph.D.
Posluchárny:
OÚ/213  budova A1, Kamenice 3, posluchárna 213,  2. poschodí
OÚ/216 budova A1, Kamenice 3, posluchárna 216,  2. poschodí
KAM/227   budova A1, Kamenice 3, posluchárna 227,  2. poschodí
A11/234 Pavilon A11, Kamenice 5, posluchárna 234, 2. nadzemní podlaží