Studijní program: Ošetřovatelství Obor:  Všeobecná sestra
Forma: kombinovaná Ročník:  II.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr:  jarní
Vedoucí studijní skupiny: Mgr. Hana Pinkavová
Čas Předmět Posluchárna Garant
02.03.2018 pátek
08.00 - 09.40 hod Rehabilitace v OSE KAM prim.MUDr.J.Svobodová
09.50 - 11.30 hod. Oše. v int. oborech II - předn. KAM prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
11.40 - 13.20 hod. Oše. v chir. oborech II  KAM PhDr. Z. Surá 
13.30 - 16.00 hod. Zdrav. právo a profesní legislativa KAM Mgr. M.Koščík, Ph.D.
16.03.2018 pátek
08.00 - 10.30 hod Rehabilitace v OSE KAM prim.MUDr.J.Svobodová
10.40 - 12.20 hod. Edukace v práci sestry KAM PhDr. N. Beharková, Ph.D.
12.30 - 14.10 hod. Cizí jazyk II KAM Mgr. R. Bednářová
14.20 - 16.00 hod. Oše. v int. oborech II - předn. KAM Prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
06.04.2018 pátek
08.00 - 10.30 hod Rehabilitace v OSE KAM prim.MUDr.J.Svobodová
10.40 - 12.20 hod. Propedeutika bak. práce II KAM Mgr. P. Juřeníková, Ph.D.
12.30 - 14.10 hod. Oše. v int. oborech II - předn. KAM Prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
14.20 - 16.00 hod. Cizí jazyk II KAM Mgr. R. Bednářová
20.04.2018 pátek
08.00 - 09.40 hod Rehabilitace v OSE KAM prim.MUDr.J.Svobodová
09.50 - 11.30 hod. Edukace v práci sestry KAM PhDr. N. Beharková, Ph.D.
11.40 - 13.20 hod. Oše. v chir. oborech II  KAM PhDr. Z. Surá 
14.00 - 15.40 hod. Rehabilitace v OSE - stáž sk  B KFDR Hana Černá
14.00 - 15.40 hod. Oše. v int.oborech II - stáž sk.C G prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
04.05.2018 pátek
08.00 - 09.40 hod Oše. v int. oborech II - předn. KAM prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
09.50 - 12.20 hod. Edukace v práci sestry KAM PhDr. N. Beharková, Ph.D.
12.30  - 14.10 hod. Propedeutika bak. práce II KAM Mgr. P. Juřeníková, Ph.D.
14.20 - 16.00 hod. Zdrav. právo a profesní legislativa KAM Mgr. M.Koščík, Ph.D.
18.05.2018 pátek
08.00 - 09.40 hod. Cizí jazyk II KAM Mgr. R. Bednářová
09.50 - 11.30 hod. Propedeutika bak. práce II KAM Mgr. P. Juřeníková, Ph.D.
11.40 - 13.20 hod. Oše. v int. oborech II - předn. KAM prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
14.00 - 15,40 hod. Oše. v int.oborech II - stáž sk.A G prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
14.00 - 15,40 hod. Rehabilitace v OSE - stáž sk C KFDR Hana Černá
01.06.2018 pátek
08.00 - 09.40 hod. Propedeutika bak. práce II KAM doc.PhDr.M.Kyasová, Ph.D.
09.50 - 11.30 hod. Oše. v int. oborech II - předn. KAM prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
11.40 - 13.20 hod. Edukace v práci sestry KAM PhDr. N. Beharková, Ph.D.
14.00 - 15,40 hod. Oše. v int.oborech II - stáž sk.B G prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
14.00 - 15,40 hod. Rehabilitace v OSE - stáž sk A KFDR Hana Černá
Odborná ošetřovatelská praxe IV (v rozsahu 354 hod.) bude probíhat u studentů, kteří nedoložili
Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu v období 19.2.2018-31.05.2018 každý
týden v tyto dny: středa 6,00-12,00 hod., čtvrtek 6,00-12,00 hod., pátek 6,00-12,00 hod.ve FN Brno.
Rozpis praxe bude zveřejněn na vývěsce Katedry ošetřovatelství, UKB, A/1, 2. poschodí
KAM - A/1 209 Kamenice 3, 2. poschodi
G - geriatrické odd. KIGPL FNB - Bohunice
KFDR - Klinika funkční diagnostika, FNUSA, Pekařská
Studijní program: Ošetřovatelství Obor:  Všeobecná sestra
Forma: kombinovaná Ročník:  II.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr:  jarní
Vedoucí studijní skupiny: Mgr. Hana Pinkavová
Čas Předmět Posluchárna Garant
04.06.2018 pondělí      
07.30 - 10.00 hod. Patologie II A11/327 prof. MUDr.P.Dobšák, CSc.
10.10 - 11.50 hod. Etika v ošetřovatelství A11/327 doc. Mgr. J. Kuře, Dr.phil.
12.00 - 13.40 hod. Edukace v práci sestry A11/327 PhDr. N. Beharková, Ph.D.
13.50 - 15.30 hod. Oše. v chir. oborech II  A11/327 prof. MUDr. Z. Kala, Ph.D.
       
05.06.2018 úterý      
07.30 - 10.00 hod. Patologie II A11/327 prof. MUDr.P.Dobšák, CSc.
10.10 - 11.50 hod. Zdrav. právo a profes. legislativa A11/327 Mgr. M.Koščík, Ph.D.
12.00 - 13.40 hod. Oše. v chir. oborech II  A11/327 prof. MUDr. Z. Kala, Ph.D.
13.50 - 15.30 hod. Cizí jazyk II A11/327 Mgr. R. Bednářová
15:40 - 18:10 hod. Etika v ošetřovatelství A11/327 doc. Mgr. J. Kuře, Dr.phil.
       
06.06.2018 středa      
07.30 - 10.00 hod. Patologie II A11/327 prof. MUDr.P.Dobšák, CSc.
10.10 - 11.50 hod. Edukace v práci sestry A11/327 PhDr. N. Beharková, Ph.D.
12.00 - 13.40 hod. Oše. v chir. oborech II  A11/327 prof. MUDr. Z. Kala, Ph.D.
13.50 - 16.20 hod. Etika v ošetřovatelství A11/327 doc. Mgr. J. Kuře, Dr.phil.
       
07.06.2018 čtvrtek      
07.30 - 10.00 hod. Patologie II A11/327 prof. MUDr.P.Dobšák, CSc.
10.10 - 11.50 hod. Zdrav. právo a profesní legislativa A11/327 Mgr. M.Koščík, Ph.D.
12.00 - 13.40 hod. Cizí jazyk II - angličtina A11/327 Mgr. R. Bednářová
13.50 - 15.30 hod. Oše. v chir. oborech II  A11/327 prof. MUDr. Z. Kala, Ph.D.
       
08.06.2018 pátek      
07.30 - 10.00 hod. Patologie II A11/327 prof. MUDr.P.Dobšák, CSc.
10.10 - 12.50 hod Oše. v chir. oborech II  A11/327 prof. MUDr. Z. Kala, Ph.D.
 
Individuální  ošetřovatelská praxe II (v rozsahu 160 hod.) bude probíhat u studentů, kteří nedoložili
Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu v období 11.7. -18.8.2018 v trojsměnném provozu
ve FN Brno po dohodě se staniční sestrou a dle pokynů.
Posluchárny:
A11/327 - učebna Kamenice 5, pavilon A11, 3. nadzemní podlaží