R O Z V R H
Studijní program: Ošetřovatelství Obor: Všeobecná sestra
Forma: kombinovaná Ročník: II.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr: podzimní
Vedoucí studijní skupiny: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
Čas Předmět Posluch. Garant
11. 09. 2017  p o n d ě l í      
08.00 - 08.50 hod. Zahájení semestru A11/327 PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
09.00 - 10.40 hod. Psychoterapie a apl.psychologie ÚP doc. MUDr. T. Kašpárek, Ph.D.
11.00 - 12.40 hod. Farmakologie A11/327 doc. MUDr. R. Demlová, Ph.D.
13.00 - 14.40 hod. Oš. v chir. oborech I - před. A11/327 prof. MUDr. Z. Kala, Ph.D.
       
12. 09. 2017 ú t e r ý      
08.00 - 09.40 hod. Oš. v inter. oborech I - před. A11/327 prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
09.50 - 11.30 hod. Psychoterapie a apl.psychologie ÚP doc. MUDr. T. Kašpárek, Ph.D
11.40 - 13.20 hod. Angličtina I A11/327 Mgr. R. Bednářová
       
13. 09. 2017 s t ř e d a      
08.00 - 09.40 hod. Farmakologie A11/327 doc. MUDr. R. Demlová, Ph.D.
09.50 - 11.30 hod. Oš. v inter. oborech I - před. A11/327 prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
11.40 - 13.20 hod. Klinická výživa A11/327 MUDr. M. Dastych
13.30 - 15.10 hod. Oš. v chir. oborech I - před. A11/327 prof. MUDr. Z. Kala, Ph.D.
       
14. 09. 2017  č t v r t e k      
08.00 - 09.40 hod. Farmakologie A11/327 doc. MUDr. R. Demlová, Ph.D.
09.50 - 11.30 hod. Oš. v inter. oborech I - před. A11/327 prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
11.40 - 13.20 hod. Psychoterapie a apl.psychologie ÚP doc. MUDr. T. Kašpárek, Ph.D
13.30 - 15.10 hod.  Oš. v chir. oborech I - před. A11/327 prof. MUDr. Z. Kala, Ph.D.
       
15. 09. 2017 p á t e k      
08.00 - 09.40 hod. Psychoterapie a apl.psychologie ÚP doc. MUDr. T. Kašpárek, Ph.D
09.50 - 10.40 hod. Odborná ošetřov.praxe II A11/327 doc. PhDr. M. Kyasová, Ph.D.
10.50 - 12.30 hod. Oš. v chir. oborech I - před. A11/327 prof. MUDr. Z. Kala, Ph.D.
12.40 - 14.20 hod Angličtina I A11/327 Mgr. R. Bednářová
Odborná ošetřovatelská praxe II (v rozsahu 40 hod.) bude probíhat u studentů, kteří doloží
Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu v období 18. 09. 2017 - 22. 12. 2017 ve FN Brno,
Termín bude stanoven individuálně.
Odborná ošetřovatelská praxe III (v rozsahu 360 hod.) bude probíhat u studentů, kteří nedoloží
Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu v období 18. 09. 2017 - 22. 12. 2017  každý
týden v tyto dny: středa 12,30-18,00 hod.,čtvrtek 6,00-13,00 hod.,pátek 6,00-14,00 hod. ve FN Brno.
Rozpis praxe bude zveřejněn na vývěsce Katedry ošetřovatelství, UKB, A/1, 2. poschodí
Posluchárny:
A11/327 Pavilon A11, Kamenice 5, posluchárna 327, 3. nadzemní podlaží
ÚP A1, Kamenice 3, Ústav psychologie, posluchárna 409a, 5. nadzemní podlaží
R O Z V R H
Studijní program: Ošetřovatelství Obor: Všeobecná sestra
Forma: kombinovaná Ročník: II.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr: podzimní
Vedoucí studijní skupiny: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
Čas Předmět Posluch. Garant
13. 10. 2017 p á t e k      
08.00 - 10.30 hod. Farmakologie KAM doc. MUDr. R. Demlová, Ph.D.
10.40 - 12.20 hod. Psychoterapie a apl. psychologie KAM doc. MUDr. T. Kašpárek, Ph.D
13.00 - 14.40 hod. Oš. v inter. oborech - odb. praxe A G prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
       
27. 10. 2017  p á t e k      
08.00 - 10.30 hod. Farmakologie KAM doc. MUDr. R. Demlová, Ph.D.
10.40 - 12.20 hod. Sociologie ve zdraví a nemoci KAM doc. PhDr. S. Bártlová, CSc.
12.30 - 14.10 hod. Klinická výživa KAM MUDr. M. Dastych
14.20 - 16.00 hod. Angličtina I KAM Mgr. R. Bednářová
       
03. 11. 2017  p á t e k      
08.00 - 10.30 hod. Farmakologie KAM doc. MUDr. R. Demlová, Ph.D.
10.40 - 12.20 hod. Klinická výživa KAM MUDr. M. Dastych
13.00 - 14.40 hod. Oš. v inter. oborech - odb. praxe B G prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
       
24. 11. 2017  p á t e k      
08.00 - 09.40 hod. Klinická výživa KAM MUDr. M. Dastych
09.50 - 11.30 hod. Oš. v inter. oborech I - před. KAM prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
11.40 - 13.20 hod. Psychoterapie a apl. psychologie KAM doc. MUDr. T. Kašpárek, Ph.D
14.00 - 15.40 hod. Oš. v inter. oborech - odb. praxe C G prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
       
8. 12. 2017  p á t e k      
08.00 - 09.40 hod. Patologie I KAM prof. MUDr. P. Dobšák, CSc.
09.50 - 11.30 hod. Oš. v inter. oborech I - před. KAM prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
12.00 - 14.30 hod. Sociologie ve zdraví a nemoci KAM doc. PhDr. S. Bártlová, CSc.
Odborná ošetřovatelská praxe II (v rozsahu 40 hod.) bude probíhat u studentů, kteří doloží
Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu v období 18. 09. 2017 - 22. 12. 2017 ve FN Brno,
Termín bude stanoven individuálně.
Odborná ošetřovatelská praxe III (v rozsahu 360 hod.) bude probíhat u studentů, kteří nedoloží
Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu v období 18. 09. 2017 - 22. 12. 2017 každý
týden v tyto dny: středa 12,30-18,00 hod.,čtvrtek 6,00-13,00 hod.,pátek 6,00-14,00 hod. ve FN Brno.
Rozpis praxe bude zveřejněn na vývěsce Katedry ošetřovatelství, UKB, A/1, 2. poschodí
Posluchárny:
G FN Brno - Bohunice, KIGPL - geriatrické odd., plášť
KAM A 1, Katedra ošetřovatelství, Kamenice 3,  posluchárna 2. poschodí
R O Z V R H
Studijní program: Ošetřovatelství Obor: Všeobecná sestra
Forma: kombinovaná Ročník: II.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr: podzimní
Vedoucí studijní skupiny: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
Čas Předmět Posluchárna Garant
02. 01. 2018 úterý      
08.00 - 09.40 hod. Patologie I KAM prof. MUDr. P. Dobšák, CSc.
09.50 - 12.20 hod. Psychoterapie a apl. psychologie KAM doc. MUDr. T. Kašpárek, Ph.D
12.30 - 14.10 hod. Angličtina I KAM Mgr. R. Bednářová
       
03. 01. 2018 středa      
08.00 - 10.30 hod. Farmakologie KAM doc. MUDr. R. Demlová, Ph.D.
10.40 - 12.20 hod. Patologie I KAM prof. MUDr. P. Dobšák, CSc.
12.30 - 14.10 hod. Oš. v chir. oborech I - před. KAM prof. MUDr. Z. Kala, Ph.D.
       
04. 01. 2018  čtvrtek      
08.00 - 10.30 hod. Patologie I KAM prof. MUDr. P. Dobšák, CSc.
10.40 - 12.20 hod. Angličtina I KAM Mgr. R. Bednářová
12.30 - 14.10 hod. Propedeutika bakalářské práce KAM doc. PhDr. M. Kyasová, Ph.D.
       
05. 01. 2018  pátek      
08.00 - 10.30 hod. Patologie I KAM prof. MUDr. P. Dobšák, CSc.
10.50 - 12.30 hod. Sociologie ve zdraví a nemoci KAM doc. PhDr. S. Bártlová, CSc.
13.00 - 15.30 hod. Sociologie ve zdraví a nemoci KAM doc. PhDr. S. Bártlová, CSc.
 
Posluchárny:
KAM A 1, Katedra ošetřovatelství, Kamenice 3,  posluchárna 209/2. poschodí