Studijní program: Ošetřovatelství Obor:  Všeobecná sestra
Forma: kombinovaná Ročník:  III.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr:  jarní
Vedoucí studijní skupiny: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
Čas Předmět Posluchárna Garant
23.02.2018-pátek      
08.00 – 09.40 hod.  Ošetřovatelství v pediatrii A11/327 prof. MUDr. H. Hrstková, CSc.
09.50 - 11.30 hod. Ošetřovatelství v ORL A11/327 MUDr. P. Urbánková, Ph.D.
11.40 - 13.20 hod. Ekonomika a pojišťovnictví A11/327 Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D.
13.30 - 15.10 hod. Ochrana veřejného zdraví A11/327 doc. MUDr. J. Fiala, CSc.
       
       
       
09.03.2018-pátek      
08.00 – 09.40 hod.  Ošetřovatelství v pediatrii A11/327 prof. MUDr. H. Hrstková, CSc.
09.50 - 11.30 hod. Ošetřovatelství v ORL A11/327 MUDr. P. Urbánková, Ph.D.
11.40 - 13.20 hod. Ekonomika a pojišťovnictví A11/327 Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D.
14.10 - 15.50 hod. Ošetřovatelství v onkologii MOÚ MUDr. R. Němeček, Ph.D. 
       
       
23.03.2018-pátek      
08.00 – 09.40 hod.  Ošetřovatelství v pediatrii A11/327 prof. MUDr. H. Hrstková, CSc.
09.50 - 11.30 hod. Ošetřovatelství v ORL A11/327 MUDr. P. Urbánková, Ph.D.
11.40 - 13.20 hod. Ekonomika a pojišťovnictví A11/327 Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D.
14.10 - 15.50 hod. Ošetřovatelství v onkologii MOÚ MUDr. R. Němeček, Ph.D. 
       
13.04.2018-pátek      
08.00 – 09.40 hod.  Ošetřovatelství v pediatrii A11/327 prof. MUDr. H. Hrstková, CSc.
09.50 - 11.30 hod. Ošetřovatelství v ORL A11/327 MUDr. P. Urbánková, Ph.D.
11.40 - 13.20 hod. Ekonomika a pojišťovnictví A11/327 Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D.
14:10 - 15.50 hod. Ošetřovatelství v onkologii MOÚ MUDr. R. Němeček, Ph.D. 
       
27.04.2018-pátek      
08.00 – 09.40 hod.  Ošetřovatelství v pediatrii A11/327 prof. MUDr. H. Hrstková, CSc.
09.50 - 11.30 hod. Ochrana veřejného zdraví A11/327 doc. MUDr. J. Fiala, CSc.
12.30 – 14.10 hod. Ošetřovatelství v onkologii MOÚ MUDr. R. Němeček, Ph.D. 
       
11.05.2018-pátek      
08.00 – 09.40 hod.  Ošetřovatelství v pediatrii A11/327 prof. MUDr. H. Hrstková, CSc.
09.50 - 11.30 hod. Ochrana veřejného zdraví A11/327 doc. MUDr. J. Fiala, CSc.
12.30 - 14.10 hod. Ošetřovatelství v onkologii MOÚ MUDr. R. Němeček, Ph.D. 
       
25.05.2018 - pátek      
08.00 – 09.40 hod.  Bakalářská práce IV KAM doc. PhDr. M. Kyasová, Ph.D.
09.50 - 11.30 hod. Ochrana veřejného zdraví KAM doc. MUDr. J. Fiala, CSc.
12.30 - 14.10 hod. Ošetřovatelství v onkologii MOÚ MUDr. R. Němeček, Ph.D. 
Odborná ošetřovatelská praxe bude probíhat u studentů, kteří nedoložili Osvědčení k výkonu povolání bez
odborného dohledu v období 19. 2. 2018 - - 31. 5. 2018 každý týden v tyto dny: pondělí 6:00-11:00 hod.,
úterý 6,00 - 13,30; středa 6,00-14,00 hod.; pátek 6,00-14,00 hod.ve FN Brno.
Rozpis praxe bude zveřejněn na vývěsce Katedry ošetřovatelství, UKB, A/1, 2. poschodí
Posluchárny:
MOU  Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7
A11/327 Kamenice 5, pavilon A11, 3.nadzemní  podlaží 
Studijní program: Ošetřovatelství Obor:  Všeobecná sestra
Forma: kombinovaná Ročník:  III.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr:  jarní
Vedoucí studijní skupiny: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
Čas Předmět Posluchárna Garant
       
       
       
05.06.2018-úterý      
08.00 – 09.40 hod.  Veř.zdr.,komunit a dom.péče KAM Mgr. H. Pinkavová
09.50 - 11.30 hod. Veř.zdr.,komunit a dom.péče KAM Mgr. D. Soldánová
11.40 - 13.20 hod. Veř.zdr.,komunit a dom.péče KAM Mgr. H. Pinkavová
       
       
06.06.2018-středa      
08.00 – 09.40 hod.  Veř.zdr.,komunit a dom.péče KAM Mgr. D. Soldánová
09.50 - 11.30 hod. Veř.zdr.,komunit a dom.péče KAM Mgr. H. Pinkavová
11.40 - 13.20 hod. Veř.zdr.,komunit a dom.péče KAM Mgr. D. Soldánová
       
Posluchárny:
KAM Kamenice 3, pavilon A/1, posluchárna 209, 2. poschodí