R O Z V R H
Studijní program: Ošetřovatelství Obor: Všeobecná sestra
Forma: kombinovaná Ročník: III.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr: podzimní
Vedoucí studijní skupiny: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
Čas Předmět Posluchárna Garant
11. 09. 2017  p o n d ě l í      
08.00 - 09.40 hod. Ošetřovatelství v oftalmologii PSY prof. MUDr. E. Vlková, CSc.
09.50 - 12.20 hod. Ošetřovatelství v psychiatrii PSY doc. MUDr. T. Kašpárek, Ph.D
12.30 - 14.10 hod. Oše. v gynekologii a por. PSY doc. MUDr. I. Crha, CSc.
15.00 - 16.40 hod. Management v ošetřovatelství MOÚ PhDr. J. Kocourková, MBA
       
12. 09. 2017  ú t e r ý      
07.00 - 07.40 hod. Propedeutika BP III KAM doc. PhDr. M. Kyasová, Ph.D.
08.00 - 09.40 hod. Ošetřovatelství v oftalmologii PSY prof. MUDr. E. Vlková, CSc.
09.50 - 12.20 hod. Ošetřovatelství v psychiatrii PSY doc. MUDr. T. Kašpárek, Ph.D
12.30 - 14.10 hod. Oše. v gynekologii a por. PSY doc. MUDr. I. Crha, CSc.
15.00 - 16.40 hod. Management v ošetřovatelství MOÚ PhDr. J. Kocourková, MBA
       
13. 09. 2017  s t ř e d a      
07.00 - 07.40 hod. Propedeutika BP III KAM doc. PhDr. M. Kyasová, Ph.D.
08.00 - 09.40 hod. Ošetřovatelství v oftalmologii PSY prof. MUDr. E. Vlková, CSc.
09.50 - 12.20 hod. Ošetřovatelství v psychiatrii PSY doc. MUDr. T. Kašpárek, Ph.D
12.30 - 14.10 hod. Oše. v gynekologii a por. PSY doc. MUDr. I. Crha, CSc.
15.00 - 16.40 hod. Management v ošetřovatelství MOÚ PhDr. J. Kocourková, MBA
       
14. 09. 2017 č t v r t e k      
08.00 - 09.40 hod. Ošetřovatelství v oftalmologii PSY prof. MUDr. E. Vlková, CSc.
09.50 - 12.20 hod. Ošetřovatelství v psychiatrii PSY doc. MUDr. T. Kašpárek, Ph.D
12.30 - 14.10 hod. Ošetřovatelví v geriatrii PSY prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
14.20 - 16.50 hod. Oše. v gynekologii a por. PSY doc. MUDr. I. Crha, CSc.
       
15. 09. 2017 p á t e k      
08.00 - 09.40 hod. Ošetřovatelství v oftalmologii PSY prof. MUDr. E. Vlková, CSc.
09.50 - 12.20 hod. Ošetřovatelství v psychiatrii PSY doc.MUDr.T.Kašpárek, Ph.D
12.30 - 14.10 hod. Oše. v gynekologii a por. PSY doc. MUDr. I. Crha, CSc.
15.00 - 16.40 hod. Management v ošetřovatelství MOÚ PhDr. J. Kocourková, MBA
Odborná ošetřovatelská praxe V (v rozsahu 300 hod.) bude probíhat u studentů, kteří nedoloží
Osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu v období 18. 09. - 22. 12. 2017 každý
týden v tyto dny: úterý 6,00-12,00 hod., čtvrtek 6,00-14,00 hod., pátek 6,00-14,00 hod. ve FN Brno.
Rozpis praxe bude zveřejněn na vývěsce Katedry ošetřovatelství, UKB, A/1, 2. poschodí
Posluchárny:
PSY posluchárna Psychiatrické kliniky, FN Brno-Bohunice, Jihlavská 20
KAM  pavilon A/1, posluchárna 209, Kamenice 3
MOÚ  Masarykův onkologický ústav, velká zasedací místnost u ředitelství
R O Z V R H
Studijní program: Ošetřovatelství Obor: Všeobecná sestra
Forma: kombinovaná Ročník: III.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr: podzimní
Vedoucí studijní skupiny: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
Čas Předmět Posluch. Garant
2. 01. 2018 úterý    
08.00 - 09.40 hod. Ošetř. v neurologii LT prof. MUDr. J. Bednařík, CSc. 
09.50 - 11.30 hod. Ošetř. v neurologii  LT prof. MUDr. J. Bednařík, CSc. 
11.40 - 12.30 hod. Oše. v gynekologii a por. A11/327 doc. MUDr. I. Crha, CSc.
13.30 - 15.10 hod. Management v ošetřovatelství MOÚ PhDr. J. Kocourková, MBA
       
3. 01. 2018  středa      
08.00 - 09.40 hod. Ošetř. v neurologii  LT prof. MUDr. J. Bednařík, CSc. 
09.50 - 11.30 hod. Ošetř. v neurologii  LT prof. MUDr. J. Bednařík, CSc. 
11.40 - 12.30 hod. Oše. v gynekologii a por. A11/327 doc. MUDr. I. Crha, CSc.
13.00 - 16.20 hod. Oš. v dermatovenerologii DER prof. MUDr. V. Vašků, CSc.
       
4. 01. 2018  čtvrtek      
08.00 - 09.40 hod. Ošetř. v neurologii  LT prof. MUDr. J. Bednařík, CSc. 
09.50 - 11.30 hod. Ošetřovatelví v geriatrii  A11/327 prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
11.40 - 12.30 hod. Oše. v gynekologii a por. A11/327 doc. MUDr. I. Crha, CSc.
13.00 - 16.20 hod. Oš. v dermatovenerologii DER prof. MUDr. V. Vašků, CSc.
       
5. 01. 2018 pátek      
07.30 - 09.10 hod. Ošetř. v neurologii   FDN ?
10.20 - 12.00 hod. Ošetřovatelví v geriatrii A11/327 prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
12.30 - 14.10 hod. Oše. v gynekologii a por. A11/327 doc. MUDr. I. Crha, CSc.
14.40 - 16.20 hod Oš. v dermatovenerologii DER prof. MUDr. V. Vašků, CSc.
       
Posluchárny:
LT Neurologická klinika FN Brno Bohunice - 12. posch
DER 1. Dermatovenerologická klinika FN USA, Pekařská 53
budova D, 2. patro, knihovna
MOÚ  Masarykův onkologický ústav, velká zasedací místnost u ředitelství
A11/327 Pavilon A11, Kamenice 5, posluchárna 327, 3. nadzemní podlaží