Studijní program: Zdravotní laborant Obor: Zdravotní laborant    
Forma: kombinovaná Ročník: I.      
Akademický rok: 2017/2018 Semestr 1. podzimní    
           
           
Čas Předmět Posluchárna Přednášející    
11. 9. 2017  p o n d ě l í          
8.00 - 8.50 hod. Zahájení studia  a ak. roku A11/228 MUDr. Čermáková Z., Ph.D.    
09.00 - 10.40 hod. Lékařská fyzika KAM doc. RNDr. J. Škorpíková, CSc.    
10.50 - 13.20 hod. Základy anatomie KAM doc. MUDr. P. Matonoha, CSc.    
           
12. 9. 2017  ú t e r ý          
10.10 - 11.50 hod. Lékařská chemie -předn. BIOCH prof. RNDr.E.Táborská,CSc    
12.00 - 13.40 hod. Lékařská fyzika KAM doc. RNDr. J. Škorpíková, CSc.    
13.50 - 16.20 hod. Základy anatomie KAM doc. MUDr. P. Matonoha, CSc.    
16:30 - 17:30 hod Test angličtina A11/228 Mgr. Březina    
           
13. 9. 2017  s t ř e d a          
08:50 - 10:30 Lékařská chemie -předn. BIOCH prof. RNDr. E.Táborská, CSc.    
10.50 - 13.20 hod. Základy anatomie KAM doc. MUDr. P. Matonoha, CSc.    
13.30 - 15.10 hod. Lékařská fyzika KAM doc. RNDr. J. Škorpíková, CSc.    
15.20 - 17.00 hod. Lékařská fyzika A11/228 doc. RNDr. J. Škorpíková, CSc.    
           
14. 9. 2017  č t v r t e k          
07.30 - 09.10 hod. První pomoc př. ARK MUDr. L. Dadák    
10.00 - 11.40 hod. Instrumentální technika I. A11/211 Mgr. Daniel Vlk, CSc.    
12.00 - 14.30 hod. Základy anatomie KAM doc. MUDr. P. Matonoha, CSc.    
14.40 - 17.10 hod. Molekulární a buněčná biologie-před. A11/228 Mgr. Cetkovská,  Mgr. Vopěnková    
           
15. 9. 2017  p á t e k          
07.30 - 09.10 hod. První pomoc př. ARK MUDr. L. Dadák    
09.50 - 11.30 hod. Lékařská fyzika KAM doc. RNDr. J. Škorpíková, CSc.    
12.00 - 13.40 hod. Molekulární a buněčná biologie-před. A11/211 Mgr. Cetkovská,  Mgr. Vopěnková    
           
A11/211 - UKB, pavilon A11, sem. místnost 211, Kamenice 5      
A11/228 - UKB, pavilon A11, sem. místnost 228, Kamenice 5      
A16/213 - Biochemický ústav, Pavilon A16, sem. místnost 1, Kamenice 5      
BIOCH - Biochemický ústav, Kamenice, kampus, pavilon A16      
KAM budova A1, Kamenice 3, posluchárna 209, 2. patro (společné přednášky s VSK 1r)    
ARK - Simulační centrum, FNUSA, Pekařská 53, budova O1, přízemí,      
          sraz před Urgentním příjmem (žluté a červené šipky vedou z Mendlova náměstí)    
Studijní program: Zdravotní laborant Obor: Zdravotní laborant
Forma: kombinovaná Ročník: I.  
Akademický rok: 2017/2018 Semestr 1. podzimní
       
Čas Předmět Posluchárna Přednášející
22. 9. 2017  p á t e k      
9,50 - 11,30 Fyziologie KAM prof. Babula (MUDr. Nováková)
13,10-15,40 Molekulární a buněčná biologie-před. KUK Mgr. Cetkovská,  Mgr. Vopěnková
       
6. 10. 2017 p á t e k      
11,00 -12,40 Instrumentální technika I-cvič. BIOCH Mgr. Daniel Vlk, CSc.
14.00-15,40 Lékařská chemie -sem. BIOCH prof. RNDr. E.Táborská, CSc.
       
20. 10. 2017  p á t e k      
12,00 - 13,20 Lékařská chemie -předn. BIOCH prof. RNDr. E.Táborská, CSc.
13,30-15,10 Fyziologie KAM prof. Babula (MUDr. Nováková)
16,00-18,30 Molekulární a buněčná biologie-cv. A7/205 Mgr. Cetkovská,  Mgr. Vopěnková
       
10. 11. 2017  p á t e k      
14,00-15,40 Lékařská chemie -sem. BIOCH prof. RNDr. E.Táborská, CSc.
16,00-18,30 Molekulární a buněčná biologie-cv. A7/205 Mgr. Cetkovská,  Mgr. Vopěnková
       
1. 12. 2017  p á t e k      
11,00-13,30 Molekulární a buněčná biologie-před. KUK Mgr. Cetkovská,  Mgr. Vopěnková
14,00-15,40 Lékařská chemie -předn. BIOCH prof. RNDr. E.Táborská, CSc.
       
       
Posluchárny:
KAM - budova A1, Kamenice 3, posluchárna 209, 2. patro (společné přednášky s VSK 1r)
A7/205 - Biologický ústav, Kamenice 5, kampus, pavilon A7, místnost 205
BIOCH - Biochemický ústav, Kamnice, kampus, pavilon A16
KUK -  UKB, pavilon A9, KUK, místnost 324, Kamenicen 5
Studijní program: Zdravotní laborant Obor: Zdravotní laborant  
Forma: kombinovaná Ročník: I.    
Akademický rok: 2017/2018 Semestr 1. podzimní  
         
         
Čas Předmět Posluchárna Přednášející  
         
2. 01. 2018 ú t e r ý        
08.00 - 09.40 hod. Fyziologie  A11/234 prof. Babula (MUDr. Nováková) společná výuka s 1r VSK
10.00 - 11.40 hod. Lék. chemie -předn. BIOCH prof. RNDr. E. Táborská, CSc.  
13.30 - 16.00 hod. První pomoc,cv. ARK MUDr.Dadák  
         
         
3. 01. 2018  s t ř e d a        
10.00 - 11.40 hod. Lék. chemie-sem. BIOCH prof. RNDr. E. Táborská, CSc.  
12.00 - 13.40 hod. Molekulární a buněčná biologie-cv.. A7/205 Mgr. Cetkovská,  Mgr. Vopěnková  
14.30 - 17.00 hod. Molekulární a buněčná biologie-cv.. A7/205 Mgr. Cetkovská,  Mgr. Vopěnková  
         
         
4. 01. 2018  č t v r t e k        
07:20 - 09.50 hod. První pomoc,cv. ARK MUDr.Dadák  
10.30 - 12.10 hod. Lék. chemie -sem. BIOCH prof. RNDr. E. Táborská, CSc.  
12.30 - 14.40 hod. Instrumentální technika 1-př. BIOCH Mgr. Daniel Vlk, CSc.  
14:50 - 17:20 hod. Molekulární a buněčná biologie-cv.. A7/205 Mgr. Cetkovská,  Mgr. Vopěnková  
         
         
5. 01. 2018  p á t e k        
08.30 - 10.10 hod. Lék. chemie -sem. BIOCH prof. RNDr. E. Táborská, CSc.  
10:40 - 12:20 Fyziologie  A11/234 prof. Babula (MUDr. Nováková) společná výuka s 1r VSK
10.30 - 13.00 hod. Instrumentální technika 1-cv. BIOCH Mgr. Daniel Vlk, CSc.  
13.30 - 16.00 hod.        
         
KUK -  UKB, pavilon A9, KUK, místnost 324, Kamenice 5      
A7/205 - Biologický ústav, Kamenice 5, kampus, pavilon A7, místnost 205
BIOCH - Biochemický ústav, Kamenice, kampus, pavilon A16
A11/234 - UKB, pavilon A11, posluchárna 234, 2. podlaží Kamenice 5
ARK - Simulační centrum, FNUSA, Pekařská 53, budova O1, přízemí,    
          sraz před Urgentním příjmem (žluté a červené šipky vedou z Mendlova náměstí)