Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor:  Zdravotní laborant ZDRL
1. ročník - 2. semestr jarní semestr 2017/2018
Den Hodina Předmět Posluchárna
Pondělí 7:30 - 9:20 FYZIOLOGIE II   UKB, A11/114
  2 h přednáška Kamenice 5
  10:00 - 11:40 VYŠETŘOVACÍ METODY V TOXIKOLOGII Soudní lékařství
  2 h přednáška  Tvrdého 2a
  11:50 - 12:40 Vyšetřovací metody v toxikologii Soudní lékařství
  1 h cvičení  Tvrdého 2a
  13:20 - 15:00 INSTRUMENTÁLNÍ TECHNIKA II. seminární místnost LF č. 228
    přednáška  pavilon A11 Kampus
Úterý 7:00 - 9:30 Instrumentální technika II dle podrobného rozpisu
    cvičení - 1. skupina
  10:00 - 12:30 Instrumentální technika II dle podrobného rozpisu
    cvičení - 2. skupina
  13:00 - 15:30 Instrumentální technika II dle podrobného rozpisu
    cvičení - 3. skupina
Středa 7:30 - 9:20 BIOCHEMIE UKB, A11/114 (1-12t + 15t)
    přednáška Kamenice 5
      Kinosál, FN Brno (13t)
  9:30 - 11:10 Biochemie  Biochem.ústav, sem.místnost
    seminář Kampus, pavilon A16/213
  11:30 - 13:10 HISTOLOGIE Sem.místnost HE ústav
    přednáška  Kamenice 3, Bohunice
Čtvrtek 7:30 - 10:00 Biochemie  Biochem.ústav-lab.místnost
    cvičení Kampus, pavilon A16
  11:15 - 12: 45 Zdravotnická informatika Biofyzikální ústav
    1x za 14 dní (první týden) Kamenice 3, 2. poschodí
  14:30 - 17:00 Instrumetnální technika II dle podrobného rozpisu
    cvičení - 4. skupina  
Pátek 8:00 - 8:50 TECHNIKY MOLEKUL. BIOLOGIE A GEN. UKB, A11/228
    přednáška  Kamenice 5
  9:50 - 11:30 Histopatologické metody Sem. místnost č. dveří 026
    cvičení Kamenice 3, NO 1026
  13:30 - 16:00 Techniky molekul.biologie a gen. Ústav patologické fyziologie
    cvičení  KAM, pavilon A18/208
Výuka v jarním semestru: 19.2.2018 - 1.6.2018
VYSVĚTLIVKY: první výukový týden je sudý
malá písmena - praktika
velká písmena - přednášky