3.ročník stud.program Specializace ve zdravotnictví podzimní semestr 2017/2018
5.semestr bakalářský studijní obor  
      Zdravotní laborant  
    Garant studia:  Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc.  
         
Den h Hodina Předmět Posluchárna
Pondělí 2 10:00 - 11:40 ANALYTICKÁ CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ posluchárna RECETOX
         (kód C8610)      pav. A29, Kamenice 5
  2 13:30 - 15:10 LIKVOROLOGIE KUK, A9/324
      přednáška  UKB, Kamenice 5
  1 15:20 - 16:10 Likvorologie KLM, laboratoř č.3
      cvičení 1.skupina Komenského nám. 2
Úterý   8:00 - 14:00 PRAXE * dle rozpisu
      viz rozpis  
  2 15:00 - 16:40 APLIKACE MS OFFICE posluchárna RECETOX
      (RNDr. Komenda) pav. A29, Kamenice 5
Středa   8:00 - 14:00 PRAXE * dle rozpisu
      viz rozpis  
  2 14:40 -16:20 Vybrané kapitoly z psychologie posluchárna úst. psych.
        Kamenice 3, 4. patro
  2 17:00 -18:40 BIOSTATISTIKA  posluchárna č. 132
        UKB, pavilon A11, Kamenice 5
  1 18:40 - 19:30 Biostatistika posluchárna č. 132
        UKB, pavilon A11, Kamenice 5
Čtvrtek   8:00 - 14:00 PRAXE * dle rozpisu
      viz rozpis  
  1 15:00 - 15:50 Likvorologie KLM, laboratoř č.3
      cvičení 2.skupina Komenského nám. 2
  2 16:45 - 18:25 ZDRAVOTNICKÁ ETIKA UKB
        A19/ učebna č.113
Pátek   8:00 - 14:00 PRAXE * dle rozpisu
      viz rozpis  
         
  5 blokově druhá polovina semestru Analytická chemie životního prostředí / cvicení domluva s vyučujícím
      (kód C8620)  
         
      Bakalářská práce individuálně dle školitele
         
         
         
         
VYSVĚTLIVKY:   první výukový týden je sudý
malá písmena - praktika   výuka začíná 18.9.2017
velká písmena - přednášky
posluchárna RECETOX - Kamenice 5., 1. patro, Pavilon A29 
KLM, laboratoř č.3 - Katedra laboratorních metod, Komenského nám.2., zadní trakt, 2. poschodí