Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Obor:     Zdravotní laborant
Forma: kombinovaná Ročník:  I.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr: druhý (jarní)
Čas   Předmět Posluchárna Garant
Pátek 16.2.2018        
10:10 - 11:50 2h Zdravotnická informatika cv. KUK A9/324 MUDr. A. Bourek
12:00 - 13:40    2h Histologie př. HIS doc. Sedláčková
13:50 - 15:30    2h Histopatologické vyšetřov.metody cv. HIS doc. Sedláčková
15:40 - 17:20     2h Biochemie cvičení KUK A9/324 prof. Táborská
         
Pátek 23.2.2018        
11:00 - 12:40 2h Instrumentální technika II. př. KUK A9/324 doc. Dastych
13:00 - 14:40 2h Histologie př. HIS doc. Sedláčková
15:00-15:50 1h Biochemie předn. KUK A9/324 prof. Táborská
16:00 - 17:40     2h Biochemie cvičení KUK A9/324 prof. Táborská
         
Pátek 9.3.2018        
10:00 - 11:40      2h Instrumentální technika II. př. KUK A9/324 doc. Dastych
12:00 - 13:40 2h histopatol.vyš.metody HIS doc. Sedláčková
13:50 - 16:40 3h Biochemie přednáška, seminář KUK A9/324 prof. Táborská
         
Pátek 23.3.2018        
10:00 - 11:40 2h Zdravotnická informatika cv. KUK A9/324 MUDr. A. Bourek
12:00 - 13:40 2h Histologie př. HIS doc. Sedláčková
13:50 - 15:30 2h Histopatologické vyšetřov.metody cv. HIS doc. Sedláčková
15:50 - 17:30 2h Biochemie cvičení KUK A9/324 prof. Táborská
         
Pátek 6.4.2018        
11:30 - 13:10 2h Techniky molekulární biolog.a gen. př. KUK A9/324 prof. Vašků
13:20 - 15:00 2h Histologie př. HIS doc. Sedláčková
15:10 - 16:00 1h Biochemie seminář KUK A9/324 prof. Táborská
16,00 - 18:30 3h Biochemie cvičení KUK A9/324 prof. Táborská
         
Pátek 13.4.2018        
10:00 - 11:40 2h Instrumentální technika II. př. KUK A9/324 doc. Dastych
12:00 - 13:40 2h Histopatologické vyšetřov.metody cv. HIS doc. Sedláčková
13:50 - 16:40 2h Biochemie přednáška, seminář KUK A9/324 prof. Táborská
         
Pátek 27.4.2018        
8:00-10:30 3h Instrumentální technika II. cv. (1. skupina) KLM doc. Dastych
10:30 - 13:00 3h Instrumentální technika II. cv. (2. skupina) KLM doc. Dastych
13:30 - 16:00 3h Instrumentální technika II. cv. (1+2 skupina) KLM doc. Dastych
16:20 - 18:00 2h Instrumentální technika II. př. KOM S116 doc. Dastych
         
Pátek 4.5.2018        
8:00 - 8:50 1h Zdravotnická informatika cv. KUK A9/324 MUDr. A. Bourek
10:00 - 11:40 2h Instrumentální technika II. př. KUK A9/324 doc. Dastych
12:00 - 13:40 2h Histopatologické vyšetřov.metody cv. HIS doc. Sedláčková
14:00 - 16:30 3h Biochemie seminář KUK A9/324 prof. Táborská
         
Pátek 11.5.2018        
11:00 - 11:50 1h Instrumentální technika II. př. KUK A9/324 do. Dastych
12:10 - 13:50 2h Instrumentální technika II. cv. (1+2 skupina) dle podrobného rozpisu do. Dastych
14:00 - 15:40 2h Instrumentální technika II. cv. (1+2 skupina) dle podrobného rozpisu do. Dastych
16:00 - 16:50 1h Biochemie seminář KUK A9/324 prof. Táborská
         
Pátek 25.5.2018        
10:40 - 11:30 1h Techniky molekulární biolog.a gen. cv. KUK A9/324 prof. Vašků
11:40 - 13:20 2h Histologie př. HIS doc. Sedláčková
13:30-15:50 2h Biochemie přednáška, seminář KUK A9/324 prof. Táborská
16:00-18:30 3h Biochemie cvičení KUK A9/324 prof. Táborská
KUK seminární místnost LF č.324,Univerzitní kampus,KUK, pavilón A9, Kamenice 5
HIS seminární místnost Ústavu histologie a emryologie, Univerzitní kampus, Kamenice 3
KLM Katedra laboratorních metod, Komenského nám., zadní trakt,2.patro - laboratoř
KOM S116 seminární výukovýá místnost, Komenského nám. 2
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Obor:     Zdravotní laborant
Forma: kombinovaná Ročník:  I.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr: druhý (jarní)
Čas   Předmět Posluchárna Garant
Po 4.6.2018        
9:50 - 12:20 3h Fyziologie II. př. A11/234 prof. Babula
12:40 - 14:10 2h Instrumentální technika II. př. A11/228 do. Dastych
14:20 - 16:50 3h Techniky molekulární biolog.a gen. cv. A11/228 prof. Vašků
         
Út 5.6.2018        
9:50 - 12:20 3h Fyziologie II. př. A11/234 prof. Babula
13:30 - 14:20 1h Techniky molekulární biolog.a gen. př. A11/228 prof. Vašků
14:30 - 16:10 2h Techniky molekulární biolog.a gen. cv. A11/228 prof. Vašků
         
St 6.6.2018        
9:50 - 12:20 3h Fyziologie II. př. A11/234 prof. Babula
12:30 - 14:10 2h Biochemie cv. A11/228 prof. Táborská
14:20 - 16:50 3h Techniky molekulární biolog.a gen. cv. A11/228 prof. Vašků
         
Čt 7.6.2018        
8:00 - 9:40 2h Techniky molekulární biolog.a gen. př. A11/228 prof. Vašků
10:50 - 12:30 2h Biochemie př. A11/228 prof. Táborská
13:00 - 15:30 3h Techniky molekulární biolog.a gen. cv. A11/228 prof. Vašků
         
Pá 8.6.2018        
8:00 - 8:50 1h Biochemie př. A11/228 prof. Táborská
8:50 - 10:30 2h Biochemie cv. A11/228 prof. Táborská
10:45 - 13:15 3h Techniky molekulární biolog.a gen. cv. A11/228 prof. Vašků
13:30 - 15:10 2h Instrumentální technika II. př. A11/228 doc. Dastych
KAM Kamenice 3, A1/209, 2. poschodí (společná výuka s VSK 1r)
A11/234 Kamenice 5, pavilon A11, 2 nadzemní podlaží (společná výuka s VSK 1r)
A11/228 Kamenice 5, pavilon A11, 2 nadzemní podlaží