Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Obor:  Zdravotní laborant
Forma: kombinovaná Ročník:  III.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr:  jarní
Čas Předmět Posluchárna garant / přednášející
23.2.2018
8:00-11:20 4h Řízení, ekonomie a právo A11/211 Mgr. Koščík
12:00-13:40 2h Ochrana veřejného zdraví A11/211 doc.Fiala
14:00-14:50 1h Hygiena lab. provozů A11/211 MUDr.Kolářová
 
23.3.2018  
8:30 - 9:10   Bakalářská práce - informace A11/211 MUDr. Čermáková
9:10 - 11:40 3h Řízení, ekonomie a právo A11/211 Mgr. Koščík
11.50 - 13:30 2h Ochrana veřejného zdraví A11/211 doc.Fiala
13:40 - 15:20 2h Hygiena lab. provozů A11/211 MUDr.Kolářová
15:30 - 17:30   Uživatel počítačové sítě A1 126/3  RNDr. Klimeš
 
 
27.4.2018  
8:00-10:30 3h Řízení, ekonomie a právo KUK A9/324 Mgr. Koščík
11:00-11:50 1h Ochrana veřejného zdraví KUK A9/324 doc.Fiala
12:00-13:40 2h Hygiena lab. provozů KUK A9/324 MUDr.Kolářová
výuka individálně Bakalářská práce vedoucí Bakalářské práce
výuka blokově Uživatel počítačové sítě RNDr. Klimeš
Praxe Klin. genetika
 
 
          Klin. hematologie  
          Klin. biochemie  
          Lék. mikrobiologie individuálně
          Histopatol. vyš. metody  
          Klin. imunologie  
          Imunohematologie a TS  
Posluchárny
A11/211 UKB, pavilon A11, seminární místnost 211, 2. nadzemní podlaží
KUK A9/324 UKB, pavilon A9, seminární místnost 324, 3. nadzemní podlaží
A1 126/3 Kamenice 3, 6. patro_ 126/3