Studijní program: Zdravotní laborant Obor: Zdravotní laborant
Forma: Kombinovaná   Ročník: III.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr 5. podzimní
Čas   Předmět Posluchárna Garant
pondělí 11.9.2017        
10:00 - 10:50 1 biostatistika-cv. KAM 6.patro  doc. Dušek (RNDr. Jarkovský)
11:00-12:40 2 biostatistika-př. KAM 6.patro  doc. Dušek (RNDr. Jarkovský)
13:35-15:15 2 Imunohematologie a TS - př. FN Bohunice, knih.TO a KB doc. Dastych MUDr. Lejdarová)
15:30-17:10 2 Likvorologie př. A11/211 doc. Dastych (MUDr. Čermáková)
         
úterý 12.9.2017        
8:00-9:40 2 likvorologie-př. A11/211 doc. Dastych (MUDr. Čermáková)
10:00-11:40 2 biostatistika-př. KAM 6.patro  doc. Dušek (RNDr. Jarkovský)
12:00-13:40 2 biostatistika-cv. KAM 6.patro  doc. Dušek (RNDr. Jarkovský)
14:30-16:10 2 Likvorologie-cv. (2.skup.) KLM, Lab.3, Komenského doc. Dastych (MUDr. Čermáková)
         
středa 13.9.2017        
8:00-9:40 2 likvorologie-př. A17/432 doc. Dastych (MUDr. Čermáková)
10:00-11:40 2 biostatistika-př. KAM 6.patro  doc. Dušek (RNDr. Jarkovský)
12:00-13:40 2 biostatistika-cv. KAM 6.patro  doc. Dušek (RNDr. Jarkovský)
14:30 - 17:00 3 Imunohematologie a TS-cv. (1,2,3 skup.) TTO -FN Boh. doc. Dastych (MUDr. Lejdarová)
         
čtvrtek 14.9.2017        
8:00-9:40 2 likvorologie-př. A17/432 doc. Dastych (MUDr. Čermáková)
10:00-11:40 2 biostatistika-př. KAM 6.patro  doc. Dušek (RNDr. Jarkovský)
13:00-14:40 2 likvorologie-cv.-(1.skup.) KLM, Lab.3, Komenského doc. Dastych (MUDr. Čermáková)
         
pátek 15.9.2017        
7:30-9:10 2 likvorologie - př. A11/211  
10:00-11:40 2 biostatistika-př. KAM 6.patro  doc. Dušek (RNDr. Jarkovský)
12:00-14:30 3 MS-office KAM 6.patro  doc. Dušek (Mgr.Komenda)
KAM 6.patro počítačová učebna IBA, Kamenice 3, 6. patro
knihovna TTO  Transfuzní a tkáňové oddělení, FN Bohunice, Jihlavská 20
KLM, laboratoř č.3 Katedra laboratorních metod, Komenského nám.2., zadní trakt, 2. poschodí
A11/211 UKB, Pavilon A11, sem. místnost 211, Kamenice 5
A17/432 UKB, Pavilon A17, zasedací místniost děkanátu, 4. podlaží, Kamenice 5
A16/213 UKB, Biochemický ústav, Pavilon A16, sem. místnost1, Kamenice 5
Studijní program: Zdravotní laborant Obor: Zdravotní laborant
Forma: Kombinovaná   Ročník: III.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr 5.  podzimní
Čas   Předmět Posluchárna Garant
         
Pátek   22.9.2017        
8:00-11:20 4 MS-office KAM 6.patro  doc. Dušek (RNDr. Komenda)
12:20-14:00 2 Imunohematol a TS-př. knihovna TTO doc. Dastych (MUDr. Lejdarová)
14:30-17:00 3 Imunohematol a TS-cv.(1.skup) knihovna TTO doc. Dastych (MUDr. Lejdarová)
         
Pátek   6.10.2017        
8:00-10:30 3 MS office KAM 6.patro  doc. Dušek (RNDr. Komenda)
11:20-13:50 3 Likvorologie-cv (1.skup. + 2.skup.) KLM, Lab.3, Komenského doc. Dastych (MUDr. Čermáková)
14:40-17:10 3 Imunohematol a TS-cv.(3.skup) knihovna TTO doc. Dastych (MUDr. Lejdarová)
         
Pátek   20.10.2017        
8:00-10:30 3 Vybrané kap. z psychologie KAM3, A1/409A PhDr. Severová
11:30-13:10 2 Imunohematol a TS-př. knihovna TTO doc. Dastych (MUDr. Lejdarová)
14:00-16:30 3 Imunohematol a TS-cv.(2.skup.) knihovna TTO doc. Dastych (MUDr. Lejdarová)
         
Pátek  10.11.2017        
8:00-10:10 3 Imunohematologie a TS-cv. (3. skup.) knihovna TTO doc. Dastych (MUDr. Lejdarová)
10:30-13:00 3 Imunohematologie a TS-cv. (1,2,3 skup.) knihovna TTO doc. Dastych (MUDr. Lejdarová)
14:00-16:30 3 Imunohematol a TS-cv.(2.skup.) knihovna TTO doc. Dastych (MUDr. Lejdarová)
         
Pátek   24.11.2017        
8:00-10:30 3 Vybrané kap. z psychologie KAM3, A1/409A PhDr. Severová
11:30-13:10 2 Imunohematol a TS-př. knihovna TTO  doc. Dastych (MUDr. Lejdarová)
14:00-16:30 3 Imunohematol a TS-cv.(1.skup.) knihovna TTO  doc. Dastych (MUDr. Lejdarová)
         
Pátek   1.12.2017        
8:00-11:20 4 Vybrané kap. z psychologie KAM3, A1/409A PhDr. Severová
12:20-14:00 2 Imunohematol a TS-př. knihovna TTO  doc. Dastych (MUDr. Lejdarová)
14:30-17:00 3 Imunohematol a TS-cv.(1,2,3.skup.) knihovna TTO  doc. Dastych (MUDr. Lejdarová)
         
Pátek   8.12.2017        
9:00-10:40 2 Analytická chemie životního prostředí RCX1, m.č. 252 Ing. Kočan
    (kód C8610)  přednáška     
12:00-14:30 3 Imunologie-př. Pekařská - sem. místnost Ústav klin. imunologie Mgr. Vlková
14:40-16:20 2 Imunologie-cv.1.sk. Pekařská - Ústav klin. imunologie Mgr. Vlková
16:30-18:10 2 Imunologie-cv.2.sk. Pekařská - Ústav klin. imunologie Mgr. Vlková
         
Pátek   15.12.2017        
8:40-10:20 2 Analytická chemie životního prostředí RCX1, m.č. 252 Ing. Kočan
    (kód C8610)  přednáška     
12:30 - 15:00 3 Zdravotnická etika UKB, A19/místnost č.113 Mgr. Kuře
15:00 - 16:40 2 Zdravotnická etika UKB, A19/místnost č.113  Mgr. Kuře
         
knihovna TTO  Transfuzní a tkáňové oddělení, FN Bohunice, Jihlavská 20
KAM 6.patro počítačová učebna IBA, Kamenice 3, 6. patro
KLM, laboratoř č.3 Katedra laboratorních metod, Komenského nám.2., zadní trakt, 2. poschodí
KUK UKB, KUK, pavilon A9, sem. místnost 324, Kamenice 5
KAM3, A1/409A   Kamenice 3., 4. patro    
RCX1, m.č. 252   budova A29 (RECETOX), 2. nadzemní podlaží, místnost  RCX1 (m.č. 252)  
Studijní program: Zdravotní laborant Obor: Zdravotní laborant
Forma: Kombinovaná   Ročník: III.
Akademický rok: 2017/2018 Semestr 5. podzimní
Čas   Předmět Posluchárna Garant
pondělí         
         
úterý 2.1.2018        
8:10-10:40 3 Analytická chemie životního prostředí RCX1, m.č. 252 Ing. Kočan
    (kód C8610)  přednáška     
12:00-14:30 3 Imunologie-př. Pekařská - sem. místnost Ústav klin. imunologie Mgr. Vlková
14:40-16:20 2 Imunologie-cv.2.sk. Pekařská - Ústav klin. imunologie Mgr. Vlková
16:30-18:10 2 Imunologie-cv.1.sk. Pekařská - Ústav klin. imunologie Mgr. Vlková
         
středa 3.1.2018        
8:10-10:40 3 Analytická chemie životního prostředí RCX1, m.č. 252 Ing. Kočan
    (kód C8610)  přednáška     
12:00-14:30 3 Imunologie-př. Pekařská - sem. místnost Ústav klin. imunologie Mgr. Vlková
14:40-16:20 2 Imunologie-cv.1.sk. Pekařská - Ústav klin. imunologie Mgr. Vlková
16:30-18:10 2 Imunologie-cv.2.sk. Pekařská - Ústav klin. imunologie Mgr. Vlková
         
čtvrtek 4.1.2018        
8:00-10:30 3 Analytická chemie životního prostředí RCX1, m.č. 252 Ing. Kočan
    (kód C8620)  cvičení     
12:00-14:30 3 Imunologie-př. Pekařská - sem. místnost Ústav klin. imunologie Mgr. Vlková
14:40-16:20 2 Imunologie-cv.2.sk. Pekařská - Ústav klin. imunologie Mgr. Vlková
16:30-18:10 2 Imunologie-cv.1.sk. Pekařská - Ústav klin. imunologie Mgr. Vlková
         
pátek 5.1.2018        
8:40-10:20 2 Analytická chemie životního prostředí RCX1, m.č. 252 Ing. Kočan
    (kód C8620)  cvičení     
12:00-14:30 3 Imunologie-př. Pekařská - sem. místnost Ústav klin. imunologie Mgr. Vlková
14:40-16:20 2 Imunologie-cv.1.sk. Pekařská - Ústav klin. imunologie Mgr. Vlková
16:30-18:10 2 Imunologie-cv.2.sk. Pekařská - Ústav klin. imunologie Mgr. Vlková
         
A11/228   UKB, Pavilon A11, sem. místnost 228, Kamenice 5    
RCX1, m.č. 252 budova A29 (RECETOX), 2.NP, místnost  RCX1 (m.č. 252)