ROZVRH PRO 1. ROČNÍK ZUBNÍ  LÉKAŘSTVÍ - podzimní semestr 2017/2018           
  přednášky cvičení        
             
PO PREKL. ZUBNÍ. LÉKAŘSTVÍ 21 - 24 latina   22 23  
  7.30-9.20     11:50-13,30 11.55-13.35  
  Velká posluchárna (č. 200)     KOM 409 KOM 410  
   Komenského nám.2 preklinické zubní lékařství 21 24 23 22
    cvičení 10.00-11.45 11.55-13.35 13.45-15.25 15.35-17.15
      Kom.nám.2 Kom.nám.2 Kom.nám.2 Kom.nám.2
    angličtina 24 21    
      9,40-11,20 14.20-16.00    
      KOM 409 KOM 410    
             
ÚT ANATOMIE 21 - 24          
  8.30-10.10          
  UKB, A11, 234          
  LÉK.FYZIKA A INFORMATIKA 21-24        
  10.30-12.10        
  UKB, A11, 234          
  BIOLOGIE 21 - 24 lékařská chemie 21,22 (19.9.,17.10, 21.11.) 3x za semestr    
  15,20-16,10 cvičení 23,24 (26.9., 24.10., 28.11.)      
  UKB, A22, 116, AULA   13.30 - 15.10    
       A16/213      
      19.9.,17.10., 28.11.      
      Kamenice 5      
             
             
             
             
ST CHEMIE 21 - 24 lék.fyzika a informatika 21,22     23,24
  7.30-9.20 Sudé týdny cvičení 9.30-12.50     16.40-20.00
      Joštova 10     Joštova 10
  UKB, A11, 234   Kamenice 3     Kamenice 3
  PRVNÍ POMOC 21 - 24 latina 24      
  15.10-16.00  2. až 9. týden   11.50-13.30      
  UKB, A11, 234   A11/211      
  angličtina 23      
    13.20-15.00      
      UKB A15,113      
       
ČT   biologie 21,22 23,24    
  cvičení 10.10-11.50 15.50-17.30    
    Kamenice  Kamenice    
  lékařská chemie 21,22 23,24    
  seminář 7.30-9.10 13.30-15.10    
    Kamenice  Kamenice    
  preklinické zubní lékařství 23 24 21 22
  cvičení 7.30-10.05 10.15-12.50 13.00-15.35 15.45-18.20
    Kom.nám. 2 Kom.nám. 2 Kom.nám. 2 Kom.nám. 2
  angličtina 22      
    12.10 - 13.50    
      UKB A11/228      
             
  anatomie 21,22 23,24    
    seminář 11,10-12,50 13,20-15,00    
      Kamenice 3 Kamenice 3    
    latina   21  
        13.40-15.20  
        A11/211  
    první pomoc S: 22 L: 21 S: 24 L: 23    
    cvičení 8,00-9,40 8,00-9,40    
      FN USA Pekařská KARIM FN Bohunice    
VYSVĚTLIVKY:
L = lichý výukový týden první výukový týden je sudý
S = sudý výukový týden výuka začíná 18.9.2017
První pomoc - praktika - Klinika anesteziologie a resuscitace ARK, FN Pekařská a KARIM FN Bohunice 
Jestliže má student zájem o předměty, které jsou ve studijním katalogu uvedeny jako volitelné předměty 1. ročníku, zajde
se přihlásit na příslušný ústav. V případě dostatečného zájmu bude tento předmět vypsán, student si ho zapíše do indexu a dostaví se
na studijní oddělení k registraci tohoto předmětu. Pokud si ho takto zaregistruje, musí jej absolvovat a získat zápočet.