ROZVRH PRO 2. ROČNÍK ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ - podzimní semestr 2017/2018
  přednášky cvičení        
PO PREKLINICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ  gnatologie S:21  L:22 S:23   L:24    
  7.30-10.10  (1. - 9., 11. výukový týden) přednáška* + cvičení 11.30-14.00 14.15-16.45    
  Stom. Kl., Pekařská 53, posluch., 3. patro Stom. kl., Pekařská 53, posl., 3. patro    
  PROTETICKÁ TECHNOLOGIE angličtina   25  
  17.00-19.30 sk. 25      
  Stom. Kl., Pekařská 53, posluch., 3. patro       18,30-20,10  
  (1.-5. výuk. týden)       sem.místn.409,Kom.n.2  
ÚT Žádné přednášky protet.technol. S:21   L:22 S: 23   L:24    
    cvičení 7.30-10.00 10.15-12.45    
      Kom. nám.2, 2. budova, 2.patro  
    zobraz. metody A 22,24  B 21,23*      
    seminář a cvičení 7.30-11.40    
      Malá posl. (č. 257), Kom. nám.2    
    histologie 21,22      
    a embryologie 13.30-16.00    
    cvičení Kamenice 3      
    komunikace 23, 24 21, 22  
     a sebezkušenost 14.00 - 15.40 16.45 -18.25  
    cvičení Kamenice 3 Kamenice 3    
ST Žádné přednášky preklin. zub.lék. 21 22 23 24
  cvičení 7.30-10.00 10.15-12.45 13.00-15.30 15.45-18.15
    Kom.nám.2, 2. budova, 2.patro
  fyziologie 23,24   21, 22  
  cvičení+seminář 7.30-10.00   13.30-16.00  
    4.-12.týden výuky Kampus, fyziol.ústav   Kampus, Fyziol.ústav  
ČT ANATOMIE histologie   23, 24    
  8.00 - 9.50 a embryologie   15 - 17.30    
  Kampus   A11, 234 od 2.týdne cvičení   Kamenice 3    
  FYZIOLOGIE angličtina 26      
  10.00 -11.40  sk.26 13,05-14,45    
  Kampus   A11, 234 od 2.týdne    A11/327    
  ZOBRAZOVACÍ METODY V ZUB. LÉK.          
  12.00-12.50        
  Kampus   A11, 234, od 2.týdne          
  HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE        
  13.00 - 13.50        
  Kampus   A22, 116 - aula, od 2.týdne          
Žádné přednášky preklin.zub.lék. 24 23 22 21
    cvičení 7.30-10.00 10.15-12.45 13.00-15.30 15.45-18.15
      Kom. nám.2, 2. budova, 2.patro
    anatomie 21,22 23, 24     
    seminář 7.30-9.10 14.00-15.40    
      Kamenice 3 Kamenice 3    
Vysvětlivky:  
1.výukový týden je sudý kalendářní týden, výuka začíná 18.9.2017 Pitevní blok bude probíhat v době od  11.12. do 15. 12. 2017 (tj. 13. týden výuky).  
S = sudý výukový týden=1.,3.,5.,7.,9.,11., 13. týden výuky skupina 21,22,  výuka 8:00-12:00       
L = lichý výukový týden=2.,4.,6.,8.,10.,12.,14. týden výuky  skupina 23,24, výuka 13:00-17:00      
(ostatní výuka 2. ročníku v tomto týdnu neprobíhá, případně probíhá jen po domluvě s vyučujícím)  
* A = 3.,7.,9. výukový týden
B =  4.,8.,10. výukový týden
** Gnatologie - přednáška (spojená se cvičením)
Výuka  Anglického jazyka - studenti se přihlašují
individuálně dle informací na vývěsce  odd. cizích jazyků.