ROZVRH PRO ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ -  jarní semestr akademického roku 2017/2018 2. ROČNÍK
  přednášky cvičení      
PO SPECIÁLNÍ ZUBNÍ NÁHRADY *   1.-8.t angličtina   sem. sk. 25 ****    
  7.20 - 9.00  Velká posluchárna (200), Komenského nám. 2 Kom.nám.2, malá posl. (257) 18,30-20,10    
  FYZIOLOGIE        
  10.00 - 11.50 UKB, A11/234        
  PROTETICKÉ ZL        
  13.00 - 15.30 (1.-5.týden výuky)        
  Stomatol.kl.Pekařská 53, přednáškový sál 3. patro        
  ORÁLNÍ CHIRURGIE        
  13.30 - 16.00 (8.-12.týden výuky)        
  UKB, A11/234        
ÚT PREVENTIVNÍ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ fyziologie cvič.+sem. 21, 22, 23    
  7.20 - 9.00  neurovědy cvičení *** 13.30 - 16.00  
  1.+14.t Stomatologická klinika,posluchárna, 3. patro Kamenice 5, A20/113    
  2.-10.T.Chirurgická posluchárna, Pekařská 53, 014      
  11.-13. T. Psychologický ústav, Kamenice 3 A/1, IV.p., 409        
  LÉK.MIKROBIOLOGIE orální histologie L: 22,24  
  10.30 - 11.20 FNUSA, posluchárna 1.PAÚ, H, Pekařská 53 Ústav hist. a embryol., 15.45 - 17.35  
  VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ mikroskopický sál, Kamenice 3      
  12.00 - 12.50 UKB, A11/234        
  ORÁLNÍ HISTOLOGIE        
  16.10 - 18.00 UKB, A11/114, Kamenice 5        
  Týden 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15      
ST žádné přednášky  preventivní ZL 1.-8.týden, kariologie+orální chir.+protetické ZL 9.-15.týden**  (sk. 21,23)
    stomatologická klinika, FN USA Pekařská      
    biochemie  22, 24*****     
    Kamenice 5 7.30-9.10    
    fyziologie cvič.+sem. 24    
    neurovědy cvičení *** 10.30-13.00    
    Kamenice 5, A20/113      
    lék.mikrobiologie  22, 24    
    FN USA Pekařská, N02112 15.45 - 17.25    
    angličtina  sem. sk.27 ****    
    Komenského nám. 2 , S117 10,00-11,30    
    angličtina sem. sk. 26 ****    
    Kamenice 5, A15/113 18:00-19:30    
ČT žádné přednášky  preventivní ZL 1.-8.týden, kariologie+orální chir.+protetické ZL 9.-15.týden**  (sk. 22,24)
    stomatologická klinika, FN USA, Pekařská 53      
    biochemie  21, 23*****    
    Kamenice 5 7.30-9.10    
    lék.mikrobiologie  21, 23    
    FN USA Pekařská, N02112 16.15 - 17.55    
    orální histologie L: 21, 23    
    mikrosk.sál, Ústav hist. a embryol., Kamenice 3 11.00 - 12.50    
NEUROVĚDY bioch.seminář 21,23 22,24  
  9.00 - 10.20  Kamenice 5 12.10 - 13.50 12.10 - 13.50  
  UKB, A11/234   A16/213 A16/215  
  BIOCHEMIE        
  10.30 - 11.20 UKB, A11/234        
Výuka v jarním semestru: 19.2.2018 - 1.6.2018
Vysvětlivky: První výukový týden je sudý
L = lichý výukový týden
S = sudý výukový týden
* povinně volitelný předmět, rozpis viz Stom.klinika
** místo a doba konání dle rozpisu na stom. klinice
*** fyziologie probíhá  1.-6. výukový týden, neurovědy 7.-12.týden výuky
**** studenti si vybírají a registrují jednu ze dvou seminárních skupin předmětu přes IS
*****výuka Biochemie-cvičení:
ST: sk. 22 - 14.3., 4.4., 2.5
ST: sk. 24 - 21.3., 11.4., 9.5.
ČT: sk. 21 – 15.3., 5.4., 3.5.
ČT: sk. 23 -. 22.3., 12.4., 10.5.