ROZVRH PRO 3. ROČNÍK ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ - jarní semestr 2017/2018
                            TÝDEN
PŘEDMĚT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  19-23.2. 26.2-2.3. 5.-9.3. 12.-16.3. 19.-23.3. 26.3-30.3. 2.4-6.4. 9.-13.4. 16.-20.4. 23.-27.4. 30.4.-4.5. 7.-11.5. 14.-18.5. 21.-25.5. 28.5.-1.6.  
Chirurgie   23 21 22                        
Interní propedeutika   D 21   D 23         D 22              
Farmakologie     22   21   23                  
Patologická anatomie   R 22 R 23 R 21 R 22 R23 R 21                  
Patologická fyziologie         23   22   21              
Protetické ZL 22             21   23            
Konzervační ZL 21             23   22            
Orální chirurgie 1/2 sk23             1/2 sk22   1/2sk21   1/2 sk22 1/2sk23 1/2sk21  
Ortodoncie                         23 21 22  
Parodontologie                         R/D 21 R/D 22 R/D 23  
                                 
                                 
                                 
                                 
R = ranní stáž:7,30-10,00 hod Pat. anat. - I. PAÚ Pekař.
D= dopolední stáž:10,20-12,50 hod Pat. fyz. - FN Kamenice 5
výuka na KÚČOCH ve FNB-Bohunice začímá cvičení v 7:45 hodin Protetické ZL - Stom.klin. Pekař.
Konzervační ZL - Stom.klin. Pekař.
Orální chirurgie - KÚČOCH Jihlav.
studijní skupina  21   26. 2. –  2.3.2018
bude stážovat  interní propedeutiku ve FN u sv. Anny, Pekařská 53.
První polovina studentů bude stážovat na 1.IKAK, Pekařská
Druhá polovina studentů bude stážovat na II. interní klinice, Pekařská
studijní skupina  22    16. 4. – 20. 4. 2018 IHOK
studijní skupina  23    12. 3.    16. 3. 2018  1/2 IKK a 1/2 IGEK      
Tyto dvě studijní skupiny  budou stážovat ve FN  Brno, Jihlavská 20.