Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

 

Aktualizace: 7. 1. 2015 8:49:40
Garant obsahu:
Marie Korcová
Kompletní informace infoimage
Stránka číslo: 1468
Přístupů: 2937
Vytvořeno: 7. 1. 2015 8:49:40

O nás

Ediční oddělení Lékařské fakulty zajišťuje komunikaci s Nakladatelstvím MU, žádá o přidělení ISBN, případně ISSN, zajišťuje veškeré činnosti, které jsou nutné k vydání díla. Vydavatelsky zajišťuje produkci titulů, zejména učebních textů (skript) lékařské fakulty.

Ediční oddělení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vytváří Ediční plán, který schvaluje Ediční komise. Vedoucí jednotlivých ústavů a klinik, autoři - přihlašují učební texty předsedkyni Ediční komise prof. MUDr. Anně Vašků, CSc., nebo Mgr. Marii Korcové, která předkládá návrh Edičního plánu Ediční komisi. Rukopisy autorů podléhají recenznímu řízení - viz Informace pro recenzenty.

Práce autorů i recenzentů je honorována dle Směrnice děkana LF MU č. 4 /2011 (.docx)
Metodika stanovení mimořádné odměny za publikaci skript
(Ve znění účinném od 17. října 2010)

 

Pro správnou funkci tohoto webu a jeho další zlepšování používáme soubory cookies - více informací. SKRÝT