Rozpis praktických úkolů:
jarní semestr 2016/2017
Směry: fyzioterapie (F), porodní asistentka (PA), všeobecná sestra (VS), nutriční terapeut (NUT),
zdravotnický záchranář (ZZ)
Úterý: VS+PA+ZZ: 7.15 - 9.45 hod. fyziologické praktikum, Kampus, A 20
NUT1+NUT2: 10.00 - 12.30 hod. fyziologické praktikum, Kampus, A 20
Čtvrtek: F1+F2: 7.30 -10.00 hod. fyziologické praktikum, Kampus, A 20
1.- 3.týden Metabolismus a jeho měření. Hodnocení stavu výživy. Stanovení jídelního lístku.      
4.- 6.týden Elektrokardiografie (EKG).
7.- 9.týden Zevní projevy srdeční činnosti (krevní tlak, úder srdečního hrotu, srdeční ozvy,
palpační vyšetření tepu).
10.-12.týden Ergometrie. 
Funkční zkoušky tepen a žil. Proudění krve v žilách. 
13.-14.týden Náhradní cvičení. Kontrola protokolů. Konzultace.
                   
Poznámka:       návody a předtištěné protokoly budou k dispozici na IS.MUNI - studijní materiály.
skupina   den hodina data konání praktik        
VS úterý 7.15 hod. 21.2. + 14.3. + 4.4. + 25.4. + 16.5. 
PA úterý 7.15 hod. 28.2. + 21.3. + 11.4. + 2.5. + 16.5. 
ZZ úterý 7.15 hod. 7.3. + 28.3. + 18.4 .+ 9.5. + 16.5.
NUT1 úterý 10.00 hod. 21.2. + 14.3. + 4.4. + 25.4. + 16.5. 
NUT2 úterý 10.00 hod. 28.2. + 21.3. + 11.4. + 2.5. + 16.5. 
F1 čtvrtek 7.30 hod. 23.2. + 16.3. + 6.4. + 27.4. + 18.5.
F2 čtvrtek 7.30 hod. 2.3. +  23.3. + 13.4. + 4.5. + 18.5.  
 
Vyžadujeme:  teoretickou připravenost studentů na praktickou výuku. 
UPOZORNĚNÍ:
Na začátku každého cvičení bude kontrolována úroveň teoretických znalostí týkající se probíraného tématu
ústním zkoušením. Průběžné znalosti budou kontrolovány formou testů přes IS.MUNI, a to v těchto termínech:
  v týdnu od 27.3. - 2.4.    Kardiovaskulární systém                
  v týdnu od 24.4. - 30.4.  Vylučovací systém                
  v týdnu od 16.5. - 21.5.  Zápočtový test (Hormony+ témata podzimního i jarního semestru)          
  v týdnu od 22.5 - 28.5.    opakování zápočtového testu při neúspěchu v řádném termínu          
S sebou:  bílý laboratorní plášť, předtištěné materiály z IS MUNI (protokoly)
              psací potřeby, kalkulačku. 
doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. 
přednosta Fyziologického ústavu LF MU