PŘEDNÁŠKY  FYZIOLOGIE
jarní semestr 2016/2017
BAKALÁŘI  -  kombinovaná forma studia 
Směry:  všeobecná sestra, porodní asistentka
 Bioanalytik – odborný pracovník v lab. metodách  (PřF N-BCH BIAN) 
            
###### Místo konání:  Univerzitní kampus, Kamenice 5,  A11/234
9.50 - 12.20 hod. Gastrointestinální trakt, metabolismus substrátů.
(VS,PA,Bioan) Výživa člověka, obezita.
###### Místo konání:  Univerzitní kampus, Kamenice 5,  A11/234
9.50 -12.20 hod. Obecné principy regulací, žlázy s vnitřní sekrecí.
(VS,PA,Bioan) Regulace homeostázy natria, kalcia, regulace glykémie.
Fyziologie reprodukce.
###### Místo konání:  Univerzitní kampus, Kamenice 5,  A11/234
9.50 - 12.20 hod. Neuron: morfologie, funkční stavba, mediátory.
(VS,PA,Bioan) Morfologie a funkce nervové soustavy.
(Bioan - zápočtový test)
1.6.2017 Místo konání:  Univerzitní kampus, Kamenice 3, A1, 2.poschodí, posl.209
8.00 - 10.30 hod. Vyšší nervová činnost, učení, spánek, paměť.
(VS, PA - zápočtový test)
 
 
Studijní literatura:
Z.Wilhelm a kol.: Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy, LF MU, Brno 2010
Z.Wilhelm, Z.Nováková: Praktická cvičení z fyziologie pro studenty bakalářských oborů, LF MU, Brno 2001-2004 
JPT Ward, RWA Linden: Základy fyziologie, Galén, 2010, ISBN 978-80-7262-667-0
studijní materiály na IS.MUNI
doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
přednosta Fyziologického ústavu LF MU