Vybrané kapitoly z fyziologie:
jarní semestr 2016/2017
Pátek: 10.30 - 12.10 hod. Kampus, A11/334
Datum   Téma             Přednášející
24.2. Glandula pinealis, cirkadiánní rytmus ZN
 3.3. Nejvyšší funkce nervové soustavy - psychologické aspekty KD
10.3. Nejvyšší funkce nervové soustavy - sociální aspekty  KD
17.3. Pohyb buněk, funkce cytoskeletu MM/JG
24.3. Fyziologie buněčného stárnutí a buněčné smrti  MM/JG
31.3. Metodiky experimentální kardiologie  MN
 7.4. Význam reaktivních forem kyslíku ve fyziologických procesech PB
14.4. Státní svátek - výuka neprobíhá
21.4. Fyziologické aspekty majoritních patologií kardiovaskulárního systému: arteriální hypertenze, ischemická choroba srdeční  MB
28.4. Sigma receptory: historie, funkce, klinický význam TS
 5.5. Iontový podklad akčního napětí srdečních buněk: metodiky, fyziologie a vybrané patologie MB
12.5. Matematické modelování ve fyziologii MP
19.5. Hodnocení variability oběhových parametrů   JS
26.5. Vyšetření kardiovaskulární soustavy, vyšetřovací metody v kardiologii  ZN
 
Přednášející: PB - doc. Babula, MB - doc. Bébarová, KD - dr. Ďuriš, JG - dr. Gumulec, 
MM - dr. Masařík, MN - prof. Nováková Marie, ZN - dr. Nováková Zuzana
MP - doc. Pásek, TS - dr. Stračina, JS - dr. Svačinová,
doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
přednosta Fyziologického ústavu LF MU