Přednášky fyziologie:
jarní semestr 2016/2017
Úterý: 10.00 - 11.50 hod. Kampus, A 22, aula
Čtvrtek: 8.00 - 9.50 hod. Kampus, A 11, posluchárna 114
Datum   Téma           Přednášející
21.2. Kosterní, hladký a srdeční sval.
23.2. Plicní funkce.
28.2. Plicní mechanika. Přenos plynů.
2.3. Regulace dýchání. Respirace za různých fyziologických stavů. ZN
7.3. Funkční anatomie ledvin. Clearance. MB
9.3. Protiproudový systém. Řízení činnosti ledvin. MB
14.3. Metabolismus glycidů, lipidů a proteinů. Energetický metabolismus. PB
16.3. Vitamíny, minerály, voda ve výživě.  PB
21.3. Mechanické funkce trávicí soustavy. MN
23.3. Sekreční funkce trávicí soustavy. MN
28.3. Resorpce v GIT. Další funkce GIT. Koordinace činnosti GIT MN
30.3. Regulace příjmu potravy MN
4.4. Fyziologie srdce. Převodní systém. Elektrofyziologie srdečního svalu. 
6.4. Elektromechanické spřažení. Elektrokardiografie I. MŠ+MN
11.4. Elektrokardiografie II. Arytmie. MN
13.4. Mechanika srdeční činnosti. Srdeční cyklus. Srdeční selhání. MN
18.4. Krevní oběh a jeho regulace I. ZN
Krevní tlak. Variabilita oběhových parametrů.
20.4. Rheologie krevního oběhu.  MP
25.4. Mikrocirkulace. Regulace krevního oběhu II. Oběhové selhání. MP+ZN
27.4. Regulace krevního průtoku. Koronární oběh.  MB
2.5. Regionální oběh I (plicní, kožní, svalový, mozkový, splanchnický). MB
4.5. Regionální oběh II (ledvinový, fetální). Oběhové reakce. MB
9.5. Termoregulace. Fyziologie práce. MN
11.5. Fyziologie adaptací. MN  
16.5. Regulace vnitřního prostředí ledvinami.   MB
18.5. Fyziologie dětského věku a stáří. ZN
23.5. Téma rezervováno
25.5. Téma rezervováno
 
Přednášející: PB - doc. Babula, MB - doc. Bébarová, MN - prof. Nováková Marie
MP - doc. Pásek, MŠ - doc. Šimurdová, ZN - dr. Nováková Zuzana
doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
přednosta Fyziologického ústavu LF MU