Neurovědy - program přednášek pro zubní lékařství:
jarní semestr  2017
Pátek: 9.00-10.20hod Kampus   A 11/ 234
Datum   Téma             Přednášející
24.2. 1. Přenos informace v nervovém systému. F - OK
2. Chemické synapse.  F - OK
 3.3. 3. Mozek a chování, vnější prostředí neuronu. F - MB
4. Zpracování informace v NS. Senzorická fyziologie. F - MB
10.3. 5. Hierarchie a strukturální uspořádání nervové soustavy. A
6. Hematoencefalická bariéra.  A
17.3. 7. Zrakové dráhy  A
8. Sluchové, vestibulární, čichové a chuťové dráhy. A
24.3. 9. Somatosenzorické a viscerosenzorické dráhy.  A
31.3. 10. Fyziologická optika, činnost sítnice.  F - ZN
    Vnímání pohybu, tvaru, barev a hloubky. 
11. Funkce sluchového a vestibulárního systému, chemické smysly. F - ZN
7.4. 12. Dráhy bolesti a spoje stresové analgezie. A
13. Dráhy somatomotorického systému.  A
21.4. 14. Spoje mozečku a bazálních ganglií. A
15. Míšní reflexní motorika. Pohyby očí. A
28.4. 16. Postoj, lokomoce a manipulační pohyby. F - JG
17. Řízení motoriky u člověka (klinické doklady).  F - JG
18. Modulační systémy mozku. F - MB
5.5. 19. Limbický přední mozek jako strukturální podklad motivací ( obranné F - MN
     chování, příjem potravy, systém odměny). Emoce.
20. Stavba a činnost kůry velkého mozku. F - MN
12.5. 21. Uspořádání a funkce autonomního nervového systému. A
19.5. 22. Střídání bdění a spánku. Spánek a jeho poruchy. EEG.  F - MB
23. Učení a paměť. F - OŠ
24. Neuronální podklad komunikace a řeči. Funkční specializace hemisfér. F - KD
25. Vědomí a pozornost. Funkce frontálního laloku. F - KD
26.5. 26. Ontogenetický vývoj, plasticita a regenerace NS. A
Přednášející: A - přednášející z Anatomického ústavu
F - přednášející z Fyziologického ústavu
(MB - doc.Bébarová, KD - dr.Duriš, JG - dr.Gumulec, OK - prof.Križanová, 
MN - prof.Nováková, ZN - dr.Nováková, OŠ - doc.Šerý)
Garant: Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
přednosta Fyziologického ústavu LF MU