Laboratoř genové exprese

Ústav patologické fyziologie
Lékařská fakulta
Masarykova univerzita v Brně

Komenského nám. 2, 662 43 Brno
Tel.: 549 494 302, Fax: 549 494 340,
Lokální Web: http://www.med.muni.cz/patfyz/patfyzc.html


Přednostka ústavu: prof. MUDr. Anna Vašků CSc.
Sekretářka: Věra Ježková
Zodpovědnost za provoz laboratoře a práci s GMO: Mgr. Šárka Šebelová, Ph.D.
Odborný poradce pro GMO na MU: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Odborný poradce pro GMO na LF MU: doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.


Tvorba a správa webu: Bc. Vít Hubinka