Kontaktní osoby

Jméno a příjmení Mgr. Šárka Šebelová Ph.D.
Pracoviště Ústav patologické fyziologie LF MU, Komenského náměstí 2, Brno
Tel. 549 497 559
E-mail sebelova@med.muni.cz
wwwwww.muni.cz/med/people/Sarka.Sebelova
 
Zodpovědnost za chod a provoz laboratoře, včetně dodržování pravidel práce s GMO, zaškolena pro práci s GMO.

Jméno a příjmení MUDr. Michal Jurajda Ph.D.
Pracoviště Ústav patologické fyziologie LF MU, Komenského náměstí 2, Brno
Tel. 549 494 376
E-mail mjuraj@med.muni.cz
wwwwww.muni.cz/med/people/Michal.Jurajda
 
Zodpovědnost za práci s RQ-PCR, technický servis a přístrojové zabezpečení laboratoře, zaškolen pro práci s GMO.
Jméno a příjmení Šárka Kuchtíčková
Pracoviště Ústav patologické fyziologie LF MU, Komenského náměstí 2, Brno
Tel. 549 495 080
E-mail skuchtickova@med.muni.cz
wwwwww.muni.cz/med/people/Sarka.Kuchtickova
 
Samostatný vědecký pracovník, specialista pro práci s buněčnými tkáňovými kulturami a fluorescenční metody, zodpovědnost za likvidaci nebezpečného odpadu, zaškolena pro práci s GMO.
Jméno a příjmení prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Pracoviště Ústav patologické fyziologie LF MU, Komenského náměstí 2, Brno
Tel. 549 498 262, 299
E-mail avasku@med.muni.cz
wwwwww.muni.cz/med/people/Anna.Vasku
 
Přednostka Ústavu patologické fyziologie.
Jméno a příjmení Věra Ježková
Pracoviště Ústav patologické fyziologie LF MU, Komenského náměstí 2, Brno
Tel. 549 49 4302
E-mail vjezkov@med.muni.cz
wwwwww.muni.cz/med/people/Vera.Jezkova
 
Sekretářka Ústavu patologické fyziologie.
Jméno a příjmení Bc. Vít Hubinka
Pracoviště Ústav patologické fyziologie LF MU, Komenského náměstí 2, Brno
E-mail lordlover@mail.muni.cz
 
Tvorba a správa internetových stránek.

Jméno a příjmení prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Pracoviště Katedra genetiky a molekulární biologie, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Katedra mikrobiologie, Tvrdého 14, 602 00 Brno
Tel. 549 493 557
E-mail doskar@sci.muni.cz
wwwwww.muni.cz/sci/people/Jiri.Doskar
 
Odborný poradce pro GMO na MU.
Jméno a příjmení doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
Pracoviště Biologický ústav, bud. A6/203 Kamenice 5, 625 00 Brno
Tel. 549 49 7496
E-mail dsmajs@med.muni.cz
wwwhttp://wwwdata.muni.cz/people/?PID=22503
 
Odborný poradce pro GMO na LF MU.
Jméno a příjmení Vladimír Procházka
Pracoviště Ústav histologie a embryologie, Kamenice 3, 625 00 Brno
 
Odpovědnost za likvidaci biologického odpadu na LF MU.