Právní předpisy a usnesení


209. Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty Ročník 2004 sbírka zákonů ČR.
< Dokument ke stažení >

78/2004 Sb. Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
< Dokument ke stažení >

Právní norma číslo předpisu: 153/2000 Sb. Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty a o změně souvisejících zákonů.
< Dokument ke stažení >
Více informací vztahujících se k práci v laboratoři a používání GMO ve vztahu k právním předpisům ČR najdete na této adrese: Zákony online, Sbírka právních předpisů.