Použité tkáňové kultury

V laboratoři genové exprese se pracuje s primokulturami lidské endoteliální tkáně a se stabilizovanými buněčnými liniemi lidského (linie HeLa, MCF7, HepG2, H1299) a živočišného (BAEC 2.2 U7, BAEC 3.1 c1XX) původu, přičemž většina těchto linií je nádorově transformovaná. Stabilizované linie savčího původu jsou obvykle zařazovány do nejnižší kategorie rizika (biosafety level BSL-1), neboť u zdravých dospělých lidí nezpůsobují onemocnění. Linie lidského původu (nádorově transformované i nenádorové) jsou pak řazeny do první (BSL-1) nebo druhé (BSL-2) kategorie rizika, neboť některé jejich vlastnosti (obvykle přítomnost částí virového genomu) pro člověka mohou představovat určité zvýšené riziko.

Tkáňové kultury použité pro konkrétní účely:

Linie
N3PGL3B-H1299
příjemce
linie H1299 (stabilizovaná linie lidského plicního karcinomu)
vložený dědičný materiál (pocházející z dárcovského organismu)
gen pro NOS 3 (Endoteliální syntáza NO) s genem pro hmyzí luciferázu)
vektor
PGL3-Basic (Promega, USA)
dárcovský organismus
Homo sapiens (gen pro NOS3), Photinus pyralis (gen luc+)
vložení konstruktu
nukleofekce do savčích buněk
signální a selekční marker
jako signální marker se používá přímo gen luc+ kódující enzym luciferázu
inzert
alelická varianta genu NOS3
vynětí části dědičného materiálu
ne
výsledný geneticky modifikovaný organismus
linie N3PB-H1299, krátkodobě (24 hodin) exprimující signální gen
Linie
RAGEPGL3B-ENDO742
příjemce
linie ENDO 742 (znesmrtelněná linie lidských endoteliálních buněk z lidské prsní žlázy)
vložený dědičný materiál (pocházející z dárcovského organismu)
gen pro RAGE (receptor pozdních produktů glykace) s genem pro hmyzí luciferázu
vektor
PGL3-Basic (Promega, USA)
dárcovský organismus
Homo sapiens (gen pro RAGE), Photinus pyralis (gen luc+)
vložení konstruktu
nukleofekce do savčích buněk
signální a selekční marker
jako signální marker se používá přímo gen luc+ kódující enzym luciferázu
inzert
alelická varianta genu RAGE
vynětí části dědičného materiálu
ne
výsledný geneticky modifikovaný organismus
linie RAGEPGL3B-ENDO742, krátkodobě (24 hodin) exprimující signální gen
ÚDAJE O DÁRCOVSKÉM ORGANISMU, VČETNĚ JEHO PŮVODU

Photinus pyralis : gen luc+ (gen pro enzym luciferázu)

Homo sapiens : NOS3 (gen pro endoteliální syntázu NO) Homo sapiens : RAGE (gen kódující receptor pozdních produktů glykace)

ÚDAJE O PŘÍJEMCI A RODIČOVSKÉM ORGANISMU, VČETNĚ JEJICH PŮVODU
ÚDAJE O VEKTORU, VČETNĚ JEHO PŮVODU
VÝSLEDEK HODNOCENÍ RIZIKA

Protože charakter donorových organismů a vektory obsahující gen luc+, původem ze světlušky ( Photinus pyralis ), nepředstavují žádné významné riziko, pro hodnocení rizika je rozhodující charakter jednotlivých recipientních buněčných linií:

Linie H1299
Linie lidského plicního karcinomu. ATCC i ECACC řadí linii do kategorie BSL-1.
Reference :
ATCC: www.atcc.org (Search No.CRL5803)
ECACC: www.ecacc.org.uk (Search No.85061113)
Linie ENDO 742
Znesmrtelněná linie lidských endoteliálních buněk z lidské prsní žlázy. Buněčná linie bude získána z University of Dundee, Unit Celll and Molecular Biology, jenž má vyhrazena autorská práva pro danou tkáňovou kulturu. Popsaná buněčná linie je řazena do kategorie BSL-2.
Reference :
O´Hare MJ et al. Conditional immortalization of freshly isolater human mammary fibroblast and endothelial cells. Proc. Natl Acad Sci U S a. 2001. Jan 16; 98(2):642-51

Obecné reference pro stanovení biologického rizika: