Laboratoř genové exprese

Lékařská fakulta, Masarykova univerzita v Brně, Komenského náměstí 2, 662 43 Brno