boh.jpg (27658 bytes)

Další informace o Interní hematoonkologické klinice
lze získat na adrese www.fnbrno.cz/ihok