INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA
         Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
                       Fakultní nemocnice Brno