9.3.2 Oxidační metody


Nejznámější a nejpoužívanější je tzv. PAS reakce (z angl. Periodic Acid - Schiff´s rea- gent). Princip reakce spočívá v oxidaci 1,2-hydroxylových skupin hexóz 1 % kyselinou jodistou na aldehydy, jejichž přítomnost se dokazuje pomocí Schiffova činidla. Pozitivní výsledek se projeví růžově červeným nebo intenzívním purpurově červeným zbarvením.

K oxidaci 1, 2-hydroxylů lze použít rovněž tetraoctan olovnatý nebo vismutitan sodný.

Kromě 1,2-hydroxylů jsou oxidovány také 1-hydroxy-2-amino-, 1-hydroxy-2-alkylamino-, 1-hydroxy-2-keto- skupiny, takže PAS reakci může vykazovat celá řada mukosubstancí. V živočišných buňkách přichází v úvahu nejčastěji glykogen.


Modifikace PAS reakce pro znázornění glykogenu

Vyšetřovat je třeba nutno dvojici (dvě sady) řezů, z nichž jeden, tzv. kontrolní, se před PAS reakcí vystaví působení diastázy nebo slinné amylázy (30 min při laboratorní teplotě). Po reakci se výsledky v obou řezech (sadách řezů) porovnají. Je-li kontrolní řez bez reakce, lze PAS-pozitivní materiál v nenatráveném řezu pokládat za glykogen, opačný případ (pozitivní výsledek v obou řezech) znamená, že jde o jiný PAS-pozitivní materiál než glykogen.